Genesis 43:1

BKR(i) 1 Byl pak hlad veliký v krajině té.