Genesis 24:66

BKR(i) 66 Tedy vypravoval služebník Izákovi vše, což působil.