Genesis 11:13

BKR(i) 13 A po zplození Sále živ byl Arfaxad čtyři sta a tři léta; a plodil syny a dcery.