Ephesians 3:1

BKR(i) 1 Pro tu věc já Pavel, jsem vězeň Krista Ježíše pro vás pohany,