Acts 15:18

BKR(i) 18 Známáť jsou Bohu od věků všecka díla jeho.