1 Samuel 14:31

BKR(i) 31 A tak bili toho dne Filistinské od Michmas až do Aialon; i ustal lid náramně.