BDB7797 [H7307 H5315 H3824 H1320 H3820]

רוּחַ378 noun feminineGen 41:8 (less often masculineExod 10:13 +) breath, wind, spirit; — absolute ׳ר Gen 8:1 +, ר֑וּחָה Jer 52:23 construct רוּחַ Gen 6:17 +; suffix רוּחִי vGen 6:3 +, רוּחֲךָ Ps 104:30 +, etc.; plural רוּחוֺת vPs 104:4 +, רֻחוֺת Jer 49:36, רוּחֹת Num 16:22; Num 26:16 (see Brרוח in O.T., JBL xix (1900), 132 ff., full statement of all passages); —

1. breath of mouth or nostrils (33 t.):
\ \ a. רוּחַ פִּיו Job 15:30 breath of his mouth, compare Job 19:17 רוּחַ אַפֵּינוּ Lam 4:20 (figurative of king), of idols לֹא רוּחַ בָּם Jer 10:14 = Jer 51:17, Hab 2:19; Ps 135:17 compare Job 9:18.
\ \ b. as mere breath: compare 2 e. דִּבְרֵירֿוּחַ Job 16:3 i.e. windy words; נוֺאָשׁ לְרוּחַ אִמְרֵי Job 6:26, הַנְּבִיאִים יִהְיוּ לְרוּחַ Jer 5:13.
\ \ c. as word of command: (1) of God: (נעשׂו) בְּרוּחַ פִּיו כָּלֿ צְבָאָםPs 33:6, compare Isa 34:16 (|| פֶּה); (2) of Messianic king: בְּרוּחַ שְׂפָתָיו יָמִית רָשָׁע Isa 11:4.
\ \ d. as hard breathing through the nostrils in anger: (1) of God: מֵרוּח אַפּוֺ יִכְלוּ Job 4:9; Exod 15:8 (poem), 2Sam 22:16 = Ps 18:16; Isa 30:28; Isa 59:19 (2) of man: רוּחַ עָרִיצִים Isa 25:4.
\ \ e. as sign and symbol of life: רוּחַ חַיִּים breath of life Gen 6:17; Gen 7:15 (P); נִשְׁמַת רוּחַ חַיִּים בְּאַפָּיו Gen 7:22 (P); Ezek 37:5, compare vEzek 37:6 vEzek 37:8 vEzek 37:9 vEzek 37:9 vEzek 37:9 vEzek 37:10 vEzek 37:14 (breath or spirit), Eccl 3:19.
2. wind (117 t.):
\ \ a. wind of heaven: Gen 8:1 (P) Exod 15:10 (E) Num 11:31 (J) 1Kgs 18:45 +, Jer 10:13, thence Jer 51:16; Ps 135:7 ׳רוּחַ י Hos 13:15; Isa 40:7, compare Job 26:13 (Di Bu); רוּחַ (ה)קָדִים east wind Exod 10:13 (twice in verse); Exod 14:21 (J) Ps 48:8; Jer 18:17; Ezek 17:10; Ezek 19:12; Ezek 27:26; Jonah 4:8 צָפוֺן ׳ר north wind Prov 25:23 יָם ׳ר sea wind (west wind) Exod 10:19 (J); . הַיּוֺם ׳ר day wind, evening wind Gen 3:8 (J; compare Song 2:17; Song 4:6); אַרְבַּע רוּחוֺת four winds Jer 49:36; Ezek 37:9 (quarters?) Dan 8:8; Dan 11:4 (figurative quarters; compare b), Zech 2:10; Zech 6:5 רוּחַ סְעְרָה storm wind Ps 107:25; Ps 148:8; Ezek 1:4 (סְעָרוֺת ׳ר), Ezek 13:11; Ezek 13:13 רוּחַ סֹעָה rushing wind Ps 55:9 (read possibly סערה Hup); בַּעְיָם רוּחוֺ Isa 11:15 (read ׳בְּעֹצֶם ר, see עֲיָם, עֹצֶם), etc; wind personified: כַּנְפֵי רוּחַ 2Sam 22:11 = Ps 18:11; Ps 104:3, compare Hos 4:19; Ps 104:4.
\ \ b. quarter (of wind), side: רוּחַ הַקָּדִים Ezek 42:16 east side; רוּחַ הַצָּפוֺן vEzek 42:17 north side; רוּחַ הַדָּרוֺם vEzek 42:18 south side; רוּחַ הַיָּם vEzek 42:19 west side; אַרְבַּע רוּחוֺת vEzek 42:20; 1Chr 9:24 four sides; ר֑וּחָה Jer 52:23 on the sides.
\ \ c. breath of air: שָׁאֲפוּ רוּחַ כַּתַּנִּים Jer 14:6 רוּחַ לֹא יָבֹא בֵּינֵיהֶם Job 41:8.
\ \ d. air, gas, from womb (dubious): כְּמוֺ יָלַדְנוּ רוּחַ Isa 26:18 (Di, e); רוּחֲכֶם אֵשׁ תֹּאכַלְכֶם (RV breath) Isa 33:11 (Du, 3 c).
\ \ e. vain, empty thing: רוּחַיָּי֑ Job 7:7 my life is wind; דַּעַת רוּחַ Job 15:2 רוּחַ וָתֹהוּ נִסְכֵּיהֶם Isa 41:29 רְעוּת רוּחַ striving for wind Eccl 1:14; Eccl 2:11; Eccl 2:17; Eccl 2:26; Eccl 4:4; Eccl 4:6; Eccl 6:9 compare Eccl 1:17; Eccl 4:16; Eccl 5:15.
3. spirit, as that which breathes quickly in animation or agitation = temper, disposition (76 t.; so, distinctively, as compared with נֶפֶשׁ and לֵבָב):
\ \ a. spirit, animation, vivacity, vigour: לֹא הָיָה בָהּ עוֺד רוּחַ 1Kgs 10:5 = 2Chr 9:4 מַהזֶּֿה רוּחֲךָ סָרָה 1Kgs 21:5 וַתְּחִי רוּחַ Gen 45:27 (E); וַתָּשָׁב רוּחוֺ Judg 15:19; 1Sam 30:12.
\ \ b. courage: ׳לֹא הָיָה בָם עוֺד ר Josh 5:1 נְגִידִים ׳יִבְצֹר ר Ps 76:13 מִצְרַיִם ׳וְנָָֽבְקָה ר Isa 19:3 תתעטּף רוּחִי Ps 77:4; Ps 142:4; Ps 143:4 לֹא קָמָה ׳עוֺד ר Josh 2:11 אִישׁ יְכַלְכֵּל מַחֲלֵהוּ ׳ר Prov 18:14.
\ \ c. temper, especially anger: ׳רוּחַ רָעָה בֵּין וגו Judg 9:23 אָז רָֽפְתָה רוּחָם Judg 8:3 משֵׁל בְּרוּחוֺ Prov 16:32, compare Prov 25:28; Prov 29:11; Job 15:13 הֵנִיחוּ אֶתרֿוּחִי Zech 6:8; Eccl 7:9; Eccl 10:4.
\ \ d. impatience or patience: קֹצֶר רוּחַ Exod 6:9 (P) impatience, hastiness of temper, compare (of ׳י) Mic 2:7 קְצַררֿוּחַ Prov 14:29 (|| אֶרֶךְ אַפַיִם); הֱצִיקַתְנִי רוּחַ בִּטְנִי Job 32:18 (Du breath; Di Bu divine spirit, compare vJob 32:8); אִם מַדּוּעַ לֹאתִֿקְצַר רוּחִי Job 21:4 ׳הֲקָצַר רוּחַ י Mic 2:7 ׳אֶרֶךְ ר Eccl 7:8.
\ \ e. spirit, disposition, as troubled, bitter, or discontented; וַתִּפָּעֶם רוּח(וׅ (his) spirit was troubled Gen 41:8 (E) Dan 2:3, compare vDan 2:1 מֹרַת רוּחַ Gen 26:35 (P) bitterness of spirit; ׳עֲצוּבַת ר Isa 54:6, compare Ezek 3:14; Job 6:4. feminine as crushed: וְכִהֲתָה כָלרֿוּחַ Ezek 21:12, compare Isa 61:3; Prov 15:4; Prov 15:13; Prov 17:22; Prov 18:14; Ps 143:7.
\ \ g. disposition of various kinds, often unaccountable and uncontrollable impulse: הֵעִיר אֶתרֿוּחַ 1Chr 5:26 (twice in verse); 2Chr 21:16; 2Chr 36:22; Ezra 1:1; Ezra 1:5; Jer 51:11; Hag 1:14 (3 t. in verse); הִנְנִי נ(וֺ)תֵן בּוֺ רוּח2Kgs 19:7 = Isa 37:7; Num 14:24 (J; see עִם 4 b), Mal 2:15 (twice in verse); Mal 2:16; Deut 2:30 רוּחַ קִנְאָה jealous disposition Num 5:14 (twice in verse); Num 5:30 (P); רוּחַ וְנוּנִים Hos 4:12; Hos 5:4 רוּחַ עִוְעִיםIsa 19:14 רוּחַ מִשְׁפָּט Isa 28:6 אִישׁ אֲשֶׁר רוּחַ אֱלהִֹרם בּוֺ (administrative) Gen 41:38 (E); קַר רוּחַ אִישׁ הְּבוּנָה Prov 17:27.
\ \ h. prophetic spirit: יְהוֺשֻׁעַ אִישׁ אֲשֶׁרֿ רוּחַ בּזֹNum 27:18 (P; or g, as Gen 41:38); רוּחַ אֵלִיָּהוּ עַלאֱֿלִישָׁע2Kgs 2:15, compare v2Kgs 2:9 רוּחַ תַּרְדֵמָה spirit of deep sleep (ecstatic, compare Gen 2:21; Gen 15:12, but Di and others g, as Isa 19:14) Isa 29:10; Mic 2:11 רוּחַ הַטֻמְאָה Zech 13:2 (of lying prophets), compare Ezek 13:3.
4. spirit of the living, breathing being, dwelling in the בָּשָׂר of men and animals, || נֶפֶשׁ (25 t.):
\ \ a. gift and creation of God: יֹצֵר רוּחַ אָדָם בְּקִרְבּוֺ Zech 12:1 רוּחַ אֱלוֺהַּ בְּאַפִּי Job 27:3, compare Isa 42:5.
\ \ b. God preserves it: פְּקֻדָּֽתְךָ שָֽׁמְרָה רוּחִי Job 10:12, compare Job 12:10 אֱלֹהֵי הָרוּחֹת לְכָל בָּשָׂ֑ר Num 16:22; Num 27:16 (P); תֹּכֵן רוּחוֺת Prov 16:2.
\ \ c. it is therefore God's spirit: Gen 6:3 (J; see דִּין near the end).
\ \ d. it departs at death: Ps 78:39 (Dr a wind that passeth away 2 e); חַיֵּי רוּחִי Isa 38:16 (Di principle of life), Ps 146:4 especially Ps 104:29; Ps 104:30; Job 17:1; Job 34:14 (compare vJob 34:15), Isa 57:16; Eccl 8:8 (twice in verse) (wind Wild); אֵינְךָ יוֺדֵעַ מַהדֶּֿרֶךְ הָרוּחַ Eccl 11:5, compare Eccl 3:21 over ag. הָרוּחַ תָּשׁוּב אֶלהָֿאֱלֹהִים אֲשֶׁר נְתָנָהּ Eccl 12:7 בְּיָָֽדְךָ אַפְקִיד רוּחִי Ps 31:6.
\ \ e. disembodied being (dubious, Di Du breath of wind): וְרוּחַ עַלפָּֿנַי יַחֲלֹף Job 4:15.
5. spirit as seat of emotion = נֶפֶשׁ:
\ \ a. desire (possibly 3 g), Isa 26:9 (|| נֶפֶשׁ).
\ \ b. sorrow, trouble (probably 3 e), Job 7:11 (|| נֶפֶשׁ). — 1Sam 1:15 see קָשֶׁה.
6. occasionally, (and late) = seat or organ of mental acts, || לֵב, or synonym with it: רוּחַ חָכְמָה Exod 28:3; Deut 34:9 (both P; probably 3 g); תּעֵי רוּחַ Isa 29:24, compare Job 20:3 (Hi Bu Du wind of Job's words), Ps 77:7 (ᵐ5 Symm ᵑ6 Jerome troubled disposition); רוּחַ יהוה Isa 40:13 come into mind (compare לֵב Isa 65:17; Jer 3:16 +); 1Chr 28:12.
7. rarely of the will; also = רוּחַ נָכוֺן לֵב Ps 51:12 (= לֵב נָכוֺן Ps 57:8 (twice in verse) +); רוּחַ נְדִיבָה vPs 51:14 נָָֽדְבָה רוּחוֺ Exod 35:21 (P; compare נְדִיב לֵב Exod 35:5; Exod 35:22 (P) 2Chr 29:31).
8. רוּחַ especially of moral character; also = ׃לֵב רוּחַ חֲדָשָׁהEzek 11:19; Ezek 18:31; Ezek 36:26 רוּחִי vEzek 36:27; Isa 59:21 (רוּחִי, || דְּבָרַי; but probably prophetic spirit 9 b); לֵב חָדָשׁ Ezek 18:31; Ezek 36:26 נְכֵה רוּחַ Isa 66:2 דַּכְּאֵי רוּחַ Ps 34:19 (compare לֵב נִדְכָּאִים Isa 57:15); מִשֵּׁבֶר רוּחַ Isa 65:14 (compare 3 f); רוּחַ נִשְׁבָּרֶה Ps 51:19 (|| לֵב נִשְׁבָּר, compare נִשְׁבְּרֵי לֵב Ps 34:19; Isa 61:1); Ps 32:2; Prov 11:13; Prov 16:18; Ps 78:8; Eccl 7:8 (compare גְּבַהּלֵב Prov 16:5); שְׁפַל רוּחַ Prov 16:19; Prov 29:23; Isa 57:15 רוּחַ שְׁפָלִים vIsa 57:15 (compare 3 f).
9. spirit of God (94 t.; not D or Jeremiah or any Deuteronomic writer; conception of its activity in inspiring prophecy probably discredited from abuse by false prophets, see נביא, נבא):
\ \ a. as inspiring ecstatic state of prophecy, Num 11:17; Num 11:25 (twice in verse); Num 11:26; Num 11:29 (J), 1Sam 10:6; 1Sam 10:10 (compare v1Sam 10:5), 1Sam 19:20; 1Sam 19:23 as inciting to deeds of frenzy, in the ecstatic state; hence conceived as אֱלֹהִים רָעָה ׳ר 1Sam 16:15 (twice in verse); 1Sam 16:16, = ׳רָעָה מֵאֵת י ׳ר v1Sam 16:14 = רָעָה ׳א ׳צלח ר 1Sam 18:10 (other narrative) = רָעָה ׳י ׳ר 1Sam 19:9 ׳א ׳ר 1Sam 16:23 = רוּחַ הָרָעָה v1Sam 16:23, compare הָרוּחַ 1Kgs 22:21 = שֶׁקֶר ׳ר v1Kgs 22:22 v1Kgs 22:23 = 2Chr 18:20; 2Chr 18:21; 2Chr 18:22 = ׳רוּחַ י 1Kgs 22:24 = 2Chr 18:23 compare also (in earlier prophets) אִישׁ הָרוּחַ, i.e. one possessed by the spirit in the ecstatic state, || הַנָּבִּיא Hos 9:7 ׳רוּחַ י Mic 3:8 (|| בֹּחַ) is probably gloss (We Now); וְלֹא רוּחִי Isa 30:1 רוּחַ dealing with Ezek.: Ezek 2:2; Ezek 3:12; Ezek 3:14; Ezek 3:24; Ezek 8:3; Ezek 11:1; Ezek 11:5; Ezek 11:24 (Co gloss), Ezek 37:1; Ezek 43:5 (all implying ecstatic state of vision), compare Elijah 1Kgs 18:12; 2Kgs 2:16.
\ \ b. spirit as impelling prophets to utter instruction or warning (higher and later conception): transition probably Num 24:2; 2Sam 23:2; 1Chr 12:18 elsewhere in Chronicles: 2Chr 15:1; 2Chr 20:14; 2Chr 24:20 distinctly in Isa2, Isa 48:16, compare Isa 61:1 so of ancient prophets, Zech 7:12; Neh 9:30 compare, of future prophetic gift, Joel 3:1; Joel 3:2.
\ \ c. imparting warlike energy, and executive and administrative power: (1) to שֹׁפְטִים, מוֺשִׁיעִים, מְלָכִים, of ancient Israel: וַתְּהִי רוּחַ על ׳י Judg 3:10; Judg 11:29, compare Judg 6:34; Judg 13:25; Judg 14:6; Judg 14:19; Judg 15:14; 1Sam 11:6; 1Sam 16:13; 1Sam 16:14 so also עַד יֵעָרֶה עָלֵינוּ רוּחַ מִמָּרוֺם Isa 32:15 (2) resting upon Messianic king: Isa 11:2 (3 t. in verse); upon servant of ׳י, Isa 42:1.
\ \ d. late, as endowing men with various gifts: technical skill Exod 31:3; Exod 35:31 (P); understanding Job 32:8 (|| נִשְׁמַת שַׁדַּי); poured out by divine wisdom Prov 1:23.
\ \ e. as energy of life: רוּחַ אֱלֹהִים מְרַחֶפֶת עַלפְּֿנֵי הַמָּ֑יִם Gen 1:2 (P); רוּחַ אֵל עָשָׂ֑תְנִי Job 33:4 (|| נִשְׁמַת שַׁדַּי); as vital power, opposed to בָשָׂר: Isa 31:3 in cherubic chariot: Ezek 1:12, compare vEzek 1:20 vEzek 1:21; Ezek 10:17 reviving Israel Ezek 39:29; Zech 12:10; Isa 44:3. feminine = ancient angel of the presence and later Shekina: קָדְשׁוֺ ׳ר Isa 63:10; Isa 63:11 = ׳י ׳ר vIsa 63:14 (= מַלְאַךְ פָּנָיו vIsa 63:9), compare Ps 106:33 so also קָדְשְׁךָ ׳ר Ps 51:13 (in national prayer), compare Neh 9:20; Ps 143:10 prophets of restoration conceive of the divine spirit as standing in their midst and about to fulfil all divine promises: רוּחִי עֹמֶדֶת בְּתוֺכֲכֶם Hag 2:5; Zech 4:6 this conception culminates in רוּחַ = divine Presence, and as such omnipresent, Ps 139:7 (|| פָּנֶיךָ; compare vPs 139:8).


The Brown-Driver-Briggs Hebrew and English Lexicon
License: Public domain document; formatting developed for use in https://marvel.bible by Eliran Wong.
Source: provided by Tim Morton, the developer of Bible Analyzer