Isaiah 63:18

Arabic(i) 18 الى قليل امتلك شعب قدسك. مضايقونا داسوا مقدسك.