Psalms 119:51

Albanian(i) 51 Kryelartët më mbulojnë me tallje, por unë nuk largohem nga ligji yt.