Psalms 103:2

Albanian(i) 2 Beko, shpirti im, Zotin dhe mos harro asnjë nga të mirat që ka bërë.