1 Thessalonians 5:27

Albanian(i) 27 Hiri i Zotit tonë Jezu Krisht qoftë me ju. Amen.