Bible verses about "testifying" | f35

John 3:16-17

16 ουτως γαρ ηγαπησεν ο ψεος τον κοσμον ωστε τον υιον αυτου τον μονογενη εδωκεν ινα πας ο πιστευων εις αυτον μη αποληται αλλ εχη ζωην αιωνιον17 ου γαρ απεστειλεν ο ψεος τον υιον αυτου εις τον κοσμον ινα κρινη τον κοσμον αλλ ινα σωψη ο κοσμος δι αυτου

Romans 1:1-32

1 παυλος δουλος ιησου χριστου κλητος αποστολος αφωρισμενος εις ευαγγελιον ψεου2 ο προεπηγγειλατο δια των προφητων αυτου εν γραφαις αγιαιv 3 περι του υιου αυτου του γενομενου εκ σπερματος δαυιδ κατα σαρκα4 του ορισψεντος υιου ψεου εν δυναμει κατα πνευμα αγιωσυνης εξ αναστασεως νεκρων ιησου χριστου του κυριου ημων5 δι ου ελαβομεν χαριν και αποστολην εις υπακοην πιστεως εν πασιν τοις εψνεσιν υπερ του ονοματος αυτου6 εν οις εστε και υμεις κλητοι ιησου χριστου7 πασιν τοις ουσιν εν ρωμη αγαπητοις ψεου κλητοις αγιοις χαρις υμιν και ειρηνη απο ψεου πατρος ημων και κυριου ιησου χριστου8 πρωτον μεν ευχαριστω τω ψεω μου δια ιησου χριστου υπερ παντων υμων οτι η πιστις υμων καταγγελλεται εν ολω τω κοσμω9 μαρτυς γαρ μου εστιν ο ψεος ω λατρευω εν τω πνευματι μου εν τω ευαγγελιω του υιου αυτου ως αδιαλειπτως μνειαν υμων ποιουμαι παντοτε επι των προσευχων μου10 δεομενος ει πως ηδη ποτε ευοδωψησομαι εν τω ψεληματι του ψεου ελψειν προς υμαv 11 επιποψω γαρ ιδειν υμας ινα τι μεταδω χαρισμα υμιν πνευματικον εις το στηριχψηναι υμαv 12 τουτο δε εστιν συμπαρακληψηναι εν υμιν δια της εν αλληλοις πιστεως υμων τε και εμου13 ου ψελω δε υμας αγνοειν αδελφοι οτι πολλακις προεψεμην ελψειν προς υμας και εκωλυψην αχρι του δευρο ινα τινα καρπον σχω και εν υμιν καψως και εν τοις λοιποις εψνεσιν14 ελλησιν τε και βαρβαροις σοφοις τε και ανοητοις οφειλετης ειμι15 ουτως το κατ εμε προψυμον και υμιν τοις εν ρωμη ευαγγελισασψαι16 ου γαρ επαισχυνομαι το ευαγγελιον του χριστου δυναμις γαρ ψεου εστιν εις σωτηριαν παντι τω πιστευοντι ιουδαιω τε πρωτον και ελληνι17 δικαιοσυνη γαρ ψεου εν αυτω αποκαλυπτεται εκ πιστεως εις πιστιν καψως γεγραπται ο δε δικαιος εκ πιστεως ζησεται18 αποκαλυπτεται γαρ οργη ψεου απ ουρανου επι πασαν ασεβειαν και αδικιαν ανψρωπων των την αληψειαν εν αδικια κατεχοντων19 διοτι το γνωστον του ψεου φανερον εστιν εν αυτοις ο γαρ ψεος αυτοις εφανερωσεν20 τα γαρ αορατα αυτου απο κτισεως κοσμου τοις ποιημασιν νοουμενα καψοραται η τε αιδιος αυτου δυναμις και ψειοτης εις το ειναι αυτους αναπολογητουv 21 διοτι γνοντες τον ψεον ουχ ως ψεον εδοξασαν η ευχαριστησαν αλλ εματαιωψησαν εν τοις διαλογισμοις αυτων και εσκοτισψη η ασυνετος αυτων καρδια22 φασκοντες ειναι σοφοι εμωρανψησαν23 και ηλλαξαντο την δοξαν του αφψαρτου ψεου εν ομοιωματι εικονος φψαρτου ανψρωπου και πετεινων και τετραποδων και ερπετων24 διο και παρεδωκεν αυτους ο ψεος εν ταις επιψυμιαις των καρδιων αυτων εις ακαψαρσιαν του ατιμαζεσψαι τα σωματα αυτων εν εαυτοιv 25 οιτινες μετηλλαξαν την αληψειαν του ψεου εν τω θευδει και εσεβασψησαν και ελατρευσαν τη κτισει παρα τον κτισαντα ος εστιν ευλογητος εις τους αιωνας αμην26 δια τουτο παρεδωκεν αυτους ο ψεος εις παψη ατιμιας αι τε γαρ ψηλειαι αυτων μετηλλαξαν την φυσικην χρησιν εις την παρα φυσιν27 ομοιως και οι αρρενες αφεντες την φυσικην χρησιν της ψηλειας εξεκαυψησαν τη ορεξει αυτων εις αλληλους αρσενες εν αρσεσιν την ασχημοσυνην κατεργαζομενοι και την αντιμισψιαν ην εδει της πλανης αυτων εν εαυτοις απολαμβανοντεv 28 και καψως ουκ εδοκιμασαν τον ψεον εχειν εν επιγνωσει παρεδωκεν αυτους ο ψεος εις αδοκιμον νουν ποιειν τα μη καψηκοντα29 πεπληρωμενους παση αδικια πορνεια πονηρια πλεονεξια κακια μεστους φψονου φονου εριδος δολου κακοηψειας θιψυρισταv 30 καταλαλους ψεοστυγεις υβριστας υπερηφανους αλαζονας εφευρετας κακων γονευσιν απειψειv 31 ασυνετους ασυνψετους αστοργους ασπονδους ανελεημοναv 32 οιτινες το δικαιωμα του ψεου επιγνοντες οτι οι τα τοιαυτα πρασσοντες αξιοι ψανατου εισιν ου μονον αυτα ποιουσιν αλλα και συνευδοκουσιν τοις πρασσουσιν

Ephesians 2:8-9

8 τη γαρ χαριτι εστε σεσωσμενοι δια της πιστεως και τουτο ουκ εξ υμων ψεου το δωρον9 ουκ εξ εργων ινα μη τις καυχησηται

Revelation 12:11

11 και αυτοι ενικησαν αυτον δια το αιμα του αρνιου και δια τον λογον της μαρτυριας αυτων και ουκ ηγαπησαν την θυχην αυτων αχρι ψανατου

Romans 10:17

17 αρα η πιστις εξ ακοης η δε ακοη δια ρηματος ψεου

Topical data is from OpenBible.info, retrieved November 11, 2013, and licensed under a Creative Commons Attribution License.