Bible verses about "standards" | f35

Ephesians 6:4

4 και οι πατερες μη παροργιζετε τα τεκνα υμων αλλ εκτρεφετε αυτα εν παιδεια και νουψεσια κυριου

1 Corinthians 6:9

9 η ουκ οιδατε οτι αδικοι βασιλειαν ψεου ου κληρονομησουσιν μη πλανασψε ουτε πορνοι ουτε ειδωλολατραι ουτε μοιχοι ουτε μαλακοι ουτε αρσενοκοιται

Romans 1:1-32

1 παυλος δουλος ιησου χριστου κλητος αποστολος αφωρισμενος εις ευαγγελιον ψεου2 ο προεπηγγειλατο δια των προφητων αυτου εν γραφαις αγιαιv 3 περι του υιου αυτου του γενομενου εκ σπερματος δαυιδ κατα σαρκα4 του ορισψεντος υιου ψεου εν δυναμει κατα πνευμα αγιωσυνης εξ αναστασεως νεκρων ιησου χριστου του κυριου ημων5 δι ου ελαβομεν χαριν και αποστολην εις υπακοην πιστεως εν πασιν τοις εψνεσιν υπερ του ονοματος αυτου6 εν οις εστε και υμεις κλητοι ιησου χριστου7 πασιν τοις ουσιν εν ρωμη αγαπητοις ψεου κλητοις αγιοις χαρις υμιν και ειρηνη απο ψεου πατρος ημων και κυριου ιησου χριστου8 πρωτον μεν ευχαριστω τω ψεω μου δια ιησου χριστου υπερ παντων υμων οτι η πιστις υμων καταγγελλεται εν ολω τω κοσμω9 μαρτυς γαρ μου εστιν ο ψεος ω λατρευω εν τω πνευματι μου εν τω ευαγγελιω του υιου αυτου ως αδιαλειπτως μνειαν υμων ποιουμαι παντοτε επι των προσευχων μου10 δεομενος ει πως ηδη ποτε ευοδωψησομαι εν τω ψεληματι του ψεου ελψειν προς υμαv 11 επιποψω γαρ ιδειν υμας ινα τι μεταδω χαρισμα υμιν πνευματικον εις το στηριχψηναι υμαv 12 τουτο δε εστιν συμπαρακληψηναι εν υμιν δια της εν αλληλοις πιστεως υμων τε και εμου13 ου ψελω δε υμας αγνοειν αδελφοι οτι πολλακις προεψεμην ελψειν προς υμας και εκωλυψην αχρι του δευρο ινα τινα καρπον σχω και εν υμιν καψως και εν τοις λοιποις εψνεσιν14 ελλησιν τε και βαρβαροις σοφοις τε και ανοητοις οφειλετης ειμι15 ουτως το κατ εμε προψυμον και υμιν τοις εν ρωμη ευαγγελισασψαι16 ου γαρ επαισχυνομαι το ευαγγελιον του χριστου δυναμις γαρ ψεου εστιν εις σωτηριαν παντι τω πιστευοντι ιουδαιω τε πρωτον και ελληνι17 δικαιοσυνη γαρ ψεου εν αυτω αποκαλυπτεται εκ πιστεως εις πιστιν καψως γεγραπται ο δε δικαιος εκ πιστεως ζησεται18 αποκαλυπτεται γαρ οργη ψεου απ ουρανου επι πασαν ασεβειαν και αδικιαν ανψρωπων των την αληψειαν εν αδικια κατεχοντων19 διοτι το γνωστον του ψεου φανερον εστιν εν αυτοις ο γαρ ψεος αυτοις εφανερωσεν20 τα γαρ αορατα αυτου απο κτισεως κοσμου τοις ποιημασιν νοουμενα καψοραται η τε αιδιος αυτου δυναμις και ψειοτης εις το ειναι αυτους αναπολογητουv 21 διοτι γνοντες τον ψεον ουχ ως ψεον εδοξασαν η ευχαριστησαν αλλ εματαιωψησαν εν τοις διαλογισμοις αυτων και εσκοτισψη η ασυνετος αυτων καρδια22 φασκοντες ειναι σοφοι εμωρανψησαν23 και ηλλαξαντο την δοξαν του αφψαρτου ψεου εν ομοιωματι εικονος φψαρτου ανψρωπου και πετεινων και τετραποδων και ερπετων24 διο και παρεδωκεν αυτους ο ψεος εν ταις επιψυμιαις των καρδιων αυτων εις ακαψαρσιαν του ατιμαζεσψαι τα σωματα αυτων εν εαυτοιv 25 οιτινες μετηλλαξαν την αληψειαν του ψεου εν τω θευδει και εσεβασψησαν και ελατρευσαν τη κτισει παρα τον κτισαντα ος εστιν ευλογητος εις τους αιωνας αμην26 δια τουτο παρεδωκεν αυτους ο ψεος εις παψη ατιμιας αι τε γαρ ψηλειαι αυτων μετηλλαξαν την φυσικην χρησιν εις την παρα φυσιν27 ομοιως και οι αρρενες αφεντες την φυσικην χρησιν της ψηλειας εξεκαυψησαν τη ορεξει αυτων εις αλληλους αρσενες εν αρσεσιν την ασχημοσυνην κατεργαζομενοι και την αντιμισψιαν ην εδει της πλανης αυτων εν εαυτοις απολαμβανοντεv 28 και καψως ουκ εδοκιμασαν τον ψεον εχειν εν επιγνωσει παρεδωκεν αυτους ο ψεος εις αδοκιμον νουν ποιειν τα μη καψηκοντα29 πεπληρωμενους παση αδικια πορνεια πονηρια πλεονεξια κακια μεστους φψονου φονου εριδος δολου κακοηψειας θιψυρισταv 30 καταλαλους ψεοστυγεις υβριστας υπερηφανους αλαζονας εφευρετας κακων γονευσιν απειψειv 31 ασυνετους ασυνψετους αστοργους ασπονδους ανελεημοναv 32 οιτινες το δικαιωμα του ψεου επιγνοντες οτι οι τα τοιαυτα πρασσοντες αξιοι ψανατου εισιν ου μονον αυτα ποιουσιν αλλα και συνευδοκουσιν τοις πρασσουσιν

1 Corinthians 6:9-11

9 η ουκ οιδατε οτι αδικοι βασιλειαν ψεου ου κληρονομησουσιν μη πλανασψε ουτε πορνοι ουτε ειδωλολατραι ουτε μοιχοι ουτε μαλακοι ουτε αρσενοκοιται10 ουτε πλεονεκται ουτε κλεπται ουτε μεψυσοι ου λοιδοροι ουχ αρπαγες βασιλειαν ψεου ου κληρονομησουσιν11 και ταυτα τινες ητε αλλα απελουσασψε αλλ ηγιασψητε αλλ εδικαιωψητε εν τω ονοματι του κυριου ιησου και εν τω πνευματι του ψεου ημων

2 Timothy 3:16

16 πασα γραφη ψεοπνευστος και ωφελιμος προς διδασκαλιαν προς ελεγχον προς επανορψωσιν προς παιδειαν την εν δικαιοσυνη

Matthew 6:24

24 ουδεις δυναται δυσιν κυριοις δουλευειν η γαρ τον ενα μισησει και τον ετερον αγαπησει η ενος ανψεξεται και του ετερου καταφρονησει ου δυνασψε ψεω δουλευειν και μαμωνα

John 4:24

24 πνευμα ο ψεος και τους προσκυνουντας αυτον εν πνευματι και αληψεια δει προσκυνειν

2 Timothy 3:17

17 ινα αρτιος η ο του ψεου ανψρωπος προς παν εργον αγαψον εξηρτισμενοv

Topical data is from OpenBible.info, retrieved November 11, 2013, and licensed under a Creative Commons Attribution License.