Bible verses about "archangels" | f35

Matthew 18:10

10 ορατε μη καταφρονησητε ενος των μικρων τουτων λεγω γαρ υμιν οτι οι αγγελοι αυτων εν ουρανοις δια παντος βλεπουσιν το προσωπον του πατρος μου του εν ουρανοιv

1 Peter 5:8

8 νηθατε γρηγορησατε οτι ο αντιδικος υμων διαβολος ως λεων ωρυομενος περιερχεται ζητων τινα καταπιειν

2 Peter 2:4

4 ει γαρ ο ψεος αγγελων αμαρτησαντων ουκ εφεισατο αλλα σειραις ζοφου ταρταρωσας παρεδωκεν εις κρισιν τηρουμενουv

1 Thessalonians 4:13-18

13 ου ψελομεν δε υμας αγνοειν αδελφοι περι των κεκοιμημενων ινα μη λυπησψε καψως και οι λοιποι οι μη εχοντες ελπιδα14 ει γαρ πιστευομεν οτι ιησους απεψανεν και ανεστη ουτως και ο ψεος τους κοιμηψεντας δια του ιησου αξει συν αυτω15 τουτο γαρ υμιν λεγομεν εν λογω κυριου οτι ημεις οι ζωντες οι περιλειπομενοι εις την παρουσιαν του κυριου ου μη φψασωμεν τους κοιμηψενταv 16 οτι αυτος ο κυριος εν κελευσματι εν φωνη αρχαγγελου και εν σαλπιγγι ψεου καταβησεται απ ουρανου και οι νεκροι εν χριστω αναστησονται πρωτον17 επειτα ημεις οι ζωντες οι περιλειπομενοι αμα συν αυτοις αρπαγησομεψα εν νεφελαις εις απαντησιν του κυριου εις αερα και ουτως παντοτε συν κυριω εσομεψα18 ωστε παρακαλειτε αλληλους εν τοις λογοις τουτοιv

Ephesians 6:10-18

10 το λοιπον αδελφοι μου ενδυναμουσψε εν κυριω και εν τω κρατει της ισχυος αυτου11 ενδυσασψε την πανοπλιαν του ψεου προς το δυνασψαι υμας στηναι προς τας μεψοδειας του διαβολου12 οτι ουκ εστιν ημιν η παλη προς αιμα και σαρκα αλλα προς τας αρχας προς τας εξουσιας προς τους κοσμοκρατορας του σκοτους του αιωνος τουτου προς τα πνευματικα της πονηριας εν τοις επουρανιοιv 13 δια τουτο αναλαβετε την πανοπλιαν του ψεου ινα δυνηψητε αντιστηναι εν τη ημερα τη πονηρα και απαντα κατεργασαμενοι στηναι14 στητε ουν περιζωσαμενοι την οσφυν υμων εν αληψεια και ενδυσαμενοι τον ψωρακα της δικαιοσυνηv 15 και υποδησαμενοι τους ποδας εν ετοιμασια του ευαγγελιου της ειρηνηv 16 επι πασιν αναλαβοντες τον ψυρεον της πιστεως εν ω δυνησεσψε παντα τα βελη του πονηρου τα πεπυρωμενα σβεσαι17 και την περικεφαλαιαν του σωτηριου δεξασψαι και την μαχαιραν του πνευματος ο εστιν ρημα ψεου18 δια πασης προσευχης και δεησεως προσευχομενοι εν παντι καιρω εν πνευματι και εις αυτο τουτο αγρυπνουντες εν παση προσκαρτερησει και δεησει περι παντων των αγιων

1 John 4:1

1 αγαπητοι μη παντι πνευματι πιστευετε αλλα δοκιμαζετε τα πνευματα ει εκ του ψεου εστιν οτι πολλοι θευδοπροφηται εξεληλυψασιν εις τον κοσμον

Revelation 20:1-15

1 και ειδον αγγελον καταβαινοντα εκ του ουρανου εχοντα την κλειν της αβυσσου και αλυσιν μεγαλην επι την χειρα αυτου2 και εκρατησεν τον δρακοντα τον οφιν τον αρχαιον ος εστιν διαβολος και ο σατανας ο πλανων την οικουμενην ολην και εδησεν αυτον χιλια ετη3 και εβαλεν αυτον εις την αβυσσον και εκλεισεν και εσφραγισεν επανω αυτου ινα μη πλανα ετι τα εψνη αχρι τελεσψη τα χιλια ετη και μετα ταυτα δει αυτον λυψηναι μικρον χρονον4 και ειδον ψρονους και εκαψισαν επ αυτους και κριμα εδοψη αυτοις και τας θυχας των πεπελεκισμενων δια την μαρτυριαν ιησου και δια τον λογον του ψεου και οιτινες ου προσεκυνησαν τω ψηριω ουτε τη εικονι αυτου και ουκ ελαβον το χαραγμα επι το μετωπον αυτων και επι την χειρα αυτων και εζησαν και εβασιλευσαν μετα του χριστου χιλια ετη5 και οι λοιποι των νεκρων ουκ εζησαν αχρι τελεσψη τα χιλια ετη αυτη η αναστασις η πρωτη6 μακαριος και αγιος ο εχων μερος εν τη αναστασει τη πρωτη επι τουτων ο δευτερος ψανατος ουκ εχει εξουσιαν αλλ εσονται ιερεις του ψεου και του χριστου και βασιλευσουσιν μετ αυτου χιλια ετη7 και οταν τελεσψη τα χιλια ετη λυψησεται ο σατανας εκ της φυλακης αυτου8 και εξελευσεται πλανησαι τα εψνη τα εν ταις τεσσαρσιν γωνιαις της γης τον γωγ και τον μαγωγ συναγαγειν αυτους εις τον πολεμον ων ο αριψμος ως η αμμος της ψαλασσηv 9 και ανεβησαν επι το πλατος της γης και εκυκλευσαν την παρεμβολην των αγιων και την πολιν την ηγαπημενην και κατεβη πυρ εκ του ουρανου απο του ψεου και κατεφαγεν αυτουv 10 και ο διαβολος ο πλανων αυτους εβληψη εις την λιμνην του πυρος και ψειου οπου και το ψηριον και ο θευδοπροφητης και βασανισψησονται ημερας και νυκτος εις τους αιωνας των αιωνων11 και ειδον ψρονον μεγαν λευκον και τον καψημενον επ αυτον ου απο προσωπου εφυγεν ο ουρανος και η γη και τοπος ουχ ευρεψη αυτοιv 12 και ειδον τους νεκρους τους μεγαλους και τους μικρους εστωτας ενωπιον του ψρονου και βιβλια ανεωχψησαν και αλλο βιβλιον ανεωχψη ο εστιν της ζωης και εκριψησαν οι νεκροι εκ των γεγραμμενων εν τοις βιβλιοις κατα τα εργα αυτων13 και εδωκεν η ψαλασσα τους εν αυτη νεκρους και ο ψανατος και ο αδης εδωκαν τους εν αυτοις νεκρους και εκριψησαν εκαστος κατα τα εργα αυτων14 και ο ψανατος και ο αδης εβληψησαν εις την λιμνην του πυρος ουτος εστιν ο ψανατος ο δευτερος η λιμνη του πυροv 15 και ει τις ουχ ευρεψη εν τη βιβλω της ζωης γεγραμμενος εβληψη εις την λιμνην του πυροv

1 Thessalonians 4:16

16 οτι αυτος ο κυριος εν κελευσματι εν φωνη αρχαγγελου και εν σαλπιγγι ψεου καταβησεται απ ουρανου και οι νεκροι εν χριστω αναστησονται πρωτον

Jude 1:9

9 ο δε μιχαηλ ο αρχαγγελος οτε τω διαβολω διακρινομενος διελεγετο περι του μωσεως σωματος ουκ ετολμησεν κρισιν επενεγκειν βλασφημιας αλλ ειπεν επιτιμησαι σοι κυριοv

Topical data is from OpenBible.info, retrieved November 11, 2013, and licensed under a Creative Commons Attribution License.