Bible verses about "entitlement" | UkrainianNT

Matthew 10:16

16 Оце я посилаю вас, як овечок між вовки; тим бувайте мудрі, як вужі, та тихі, як голуби.

Luke 14:7-11

7 Сказав же до запрошених приповість, постерігши, як перві місця вибирають, глаголючи до них:8 Коли запрошений ти від кого на весїллє, то не сідай на первому місці, щоб часом поважнїший тебе не був запрошений від него,9 і прийшовши той, хто запросив тебе й його, не сказав тобі: Дай сьому місце; а тодї доведеть ся тобі з соромом останнє місце заняти.10 Нї, коди ти запрошений, прийшовши сїдай на останньому місці, щоб, як прийде, хто запросив тебе, сказав тобі: Друже, сїдай вище. Тодї буде тобі слава перед тими, що сидять з тобою.11 Бо кожен, хто нести меть ся вгору, принизить ся, хто ж принизуєть ся, пійде вгору.

Matthew 23:1-39

1 Рече тодї Ісус до народу, та до учеників своїх:2 глаголючи: На Мойсейових сїдалищах посїдали письменники та Фарисеї.3 Тим усе, що скажуть вам держати, держіть і робіть; по ділам же їх не робіть: говорять бо, й не роблять.4 Вяжуть бо тяжкі оберемки, що важко носити, й кладуть людям на плечі; самі ж і пальцем своїм не хочуть двигнути їх.5 Усї ж дїла свої роблять, щоб бачили їх люде: ширять Филактериї свої, й побільшують поли в одежі своїй,6 і люблять перші місця на бенкетах, і перші сідання по школах,7 і витання на торгах, і щоб звали їх люде: Учителю, учителю.8 Ви ж не зовіть ся учителями, один бо ваш учитель - Христос; усї ж ви брати.9 І отця не звіть собі на землї, один бо Отець у вас, що на небі.10 І не звіть ся наставниками, один бо в вас наставник - Христос.11 Більший же між вами нехай буде вам слугою.12 Хто ж нести меть ся вгору, принизить ся, а хто принизить ся, пійде вгору.13 Горе ж вам, письменники та Фарисеї, лицеміри! що зачиняєте царство небесне перед людми; ви бо не входите, й тих, що входять, не пускаєте ввійти.14 Горе вам, письменники та Фарисеї, лицеміри! що жерете доми вдовиць, й задля виду довго молитесь; тим ще тяжчий приймете осуд.15 Горе вам, письменники та Фарисеї, лицеміри! що проходите море й землю, щоб зробити одного нововірця, і коли станеть ся, робите його сином пекла, удвоє гіршим вас.16 Горе вам, проводирі слїпі, що кажете: Хто клясти меть ся церквою, нїчого; хто ж покленеть ся золотом Церковним, винуватий!17 Дурні й слїпі: що бо більше: золото, чи церква, що осьвячує золото?18 І: Хто клясти меть ся жертівнею, нічого, хто ж покленеть ся даром, що на нїм, винуватий.19 Дурні й слїпі: що бо більше: дар, їй жертівня, що осьвячує дар?20 Оце ж, хто клснеть ся жертівнею, кленсть ся нею і всїм, що зверху неї.21 І хто кленеть ся церквою, кленеть ся нею й тим, що живе в нїй.22 І хто кленеть ся небом, кленеть ся престолом Божим і тим, хто сидить на нїм.23 Горе вам, письменппки та Фарисеї, лицеміри! що даєте десятину з мяти, й кропу, й кмину, а залишили важнїще в законї: суд, і милость, і віру. Се повинні були робити, да й того не залишати.24 Проводпрі слїпі, що відціджуєте комара, верблюда ж глитаєте.25 Горе вам, письменники та Фарисеї, лицеміри! що очищаєте зверху чашу й блюдо, у серединї ж повні вони здирства та неправди.26 Фарисею слїпий, очисти перш середину чаші й блюда, щоб і верх їх став ся чистий.27 Горе вам, письменники та Фарисеї, лицеміри! що подобитесь гробам побіляним, що зверху являють ся гарними, в середині ж повні кісток мертвих і всякої нечисти.28 Так і ви зверху являєтесь людям праведні, в серединї ж повні лицемірства та беззаконня.29 Горе вам, письменники та Фарисеї, лицеміри! що будуєте гроби пророків та украшаєте памятники праведників,30 і мовляєте: Коли б ми були за часів батьків наших, не були б спільниками їх у крові пророків.31 Сим же сьвідкуєте самі на себе, що ви сини тих, що вбивали пророків.32 І ви доповнюйте міру батьків ваших.33 Змії, кодло гадюче, як утїчете від суду пекельного?34 Тим же то ось я посилаю до вас пророків, і мудрцїв, і письменників, і одних з них повбиваєте та порозпинаєте, а инших бити мете по школах ваших, та гонити мете від города в город:35 щоб упала на вас уся кров праведна, пролита на землї від крові Авеля праведного до крові Захарії, сина Варахіїного, що вбили ви між церквою й жертівнею.36 Істино глаголю вам: Все те прийде на кодло се.37 Єрусалиме, Єрусалиме, що повбивав єси пророків, і покаменував посланих до тебе! скільки раз хотів я зібрати дітей твоїх, як курка збирав курчат своїх під крила, й не схотїли!38 Оце ж оставляєть ся вам дом ваш пустий.39 Глаголю бо вам: Не побачите мене від нинї, аж поки скажете: Благословенyyy

Matthew 23:39-39

39 в імя Господнє!

Matthew 25:1-46

1 Тоді уподобить ся царство небесне десяти дівчатам, що, взявши каганці свої, вийшли назустріч женихові.2 Пять же були з них розумні, а пять необачні.3 Котрі необачні, взявши каганці свої, не взяли з собою олїї.4 Розумні ж узяли олії в пляшечки свої з каганцями своїми.5 Як же жених барив ся, задрімали всі, та й поснули.6 О півночі ж постав крик: Ось жених ійде; виходьте назустріч йому!7 Тоді повставали всі дівчата тиї, та й украсили каганці свої.8 Необачні ж казали до розумних: Дайте нам олії вашої, бо каганці наші гаснуть.9 Відказали ж розумні, говорячи: Щоб не стало нам і вам; а йдіть лучче до тих, що продають, та. й купіть собі.10 Як же йшли вони купувати, прийшов жених; і що були готові, увійшли з ним на весїлле; і зачинено двері.11 Опісля ж приходять і другі дівчата, та й кажуть: Господи, Господи, відчини нам.12 Він же, озвавшись, рече: Істино глалолю вам: Не знаю вас.13 Отим же то пильнуйте, бо не знаєте дня, нї години, коди Син чоловічий прийде.14 Бо, як чоловік, від'їжджаючи, прикликав слуги свої, і передав їм достатки свої,15 і одному дав пять талантів, другому два, иншому ж один, кожному по його сназі, та й відїхав зараз.16 Пійшовши ж той, що взяв пять талантів, орудував ними, й придбав других пять талантів.17 Так само й той, що два, придбав і він других два.18 Той же, що взяв один, пійшовши, закопав у землю, і сховав срібло пана свого.19 По довгому ж часу, приходить пан слуг тих, і бере перелік із них.20 І, приступивши той, що взяв пять талантів, принїс і других пять талантів, говорячи; Пане, пять талантів менї передав єси; ось других пять талантів придбав я ними.21 Рече ж до него пан його: Гаразд, слуго добрий і вірний: у малому був єси вірен, над многим поставлю тебе. Увійди в радощі пана твого.22 Приступивши ж і той, що взяв два таланти, сказав: Пане, два таланти менї передав еси; ось других два таланти придбав я ними.23 Рече до него пан його: Гаразд, слуго добрий і вірний: у малому був еси вірен, над многим поставлю тебе. Увійди в радощі пана твого.24 Приступивши ж і той, що взяв один талант, сказав: Пане, знав я тебе, що жорстокий єси чоловік, що жнеш, де не сїяв, і збираєш, де не розсипав;25 і, злякавшись, пійшов та сховав твій талант у землї. Оце ж маєш твоє.26 Озвав ся ж пан його й рече до него: Лукавий слуго й лїнивий, знав єси, що жну, де не сїяв, і збираю, де не розсипав:27 так треба було оддати срібло моє міняльникам, і, прийшовши, взяв би я своє з лихвою.28 Візьміть же від него талант, та дайте тому, що має десять талантів.29 Кожному бо маючому всюдидасть ся, і надто мати ме; у немаючого ж, і що має, візьметь ся від него.30 І викиньте слугу нікчемного у темряву надвірню: там буде плач і скреготаннє зубів.31 Як же прийде Син чоловічий у славі своїй, і всї сьвяті ангели з ним, тодї сяде він на престолї слави своєї;32 і зберуть ся перед него всї народи; й відлучить він їх одних од других, як пастух одлучує овець од козлів;33 і поставить овець по правицї в себе, а козлів по лївицї.34 Тодї скаже царь тим, що по правицї в него: Прийдіть, благословенні Отця мого, осягніть царство, приготовлене вам од основання сьвіту.35 Бо я голодував, а ви дали менї їсти; жаждував, і напоїли мене; був чуженицею, і прийняли мене;36 нагий, і з'одягли мене; недугував, і одвідали мене; був у темниці, і прийшли до мене.37 Озвуть ся тодї до него праведні, кажучи: Господи, коли ми бачили тебе голодного, та й накормили? або і жадного, та й напоїли?38 Коли ж бачили тебе чуженицею, та й прийняли? або нагим, та й з'одягли?39 Коли ж бачили тебе недужим або в темницї, та й прийшли до тебе?40 І озвавшись цар, промовить до них: Істино глаголю вам; Скільки раз ви чинили се одному з сих братів моїх найменших, менї чинили.41 Тодї скаже він і до тих, що по лївицї: Ідїть од мене, прокляті, ув огонь вічний, приготовлений дияволові та ангелам його:42 бо я голодував, і не дали ви менї їсти; жаждував, і не напоїли мене;43 був чуженицею, і не прийняли мене; нагим, і не з'одягли мене; недужим і в темницї, і не одвідали мене.44 Тодї озвуть ся до него й сї, кажучи: Господи, коли ми бачили тебе голодного, або жадного, або чуженицею, або нагого, або недужого, або в темницї, та й не послужили тобі?45 Озветь ся тодї до них і промовить, глаголючи: Істино глаголю вам: Скільки раз не чинили ви сього одному з сих найменших, і менї не чинили.46 І пійдуть сї на вічні муки, а праведні на життє вічне.

Romans 12:19

19 Не відомщайте за себе, любі, а давайте місце гнїву (Божому), писано бо: Менї відомщенне, я віддам, глаголе Господь.

1 John 4:16

16 Ми пізнали також, та й увірували в любов, котру має Бог до нас. Бог є любов, і хто пробуває в любові, в Бозї пробуває, а Бог в ньому.

Matthew 20:1-16

1 Подібне бо царство небесне чоловіку господареві, що вийшов рано вранцї наймати робітників у виноградник свій.2 І, згодившись із робітниками по денарию на день, післав їх у виноградник свій.3 І, вийшовши коло третьої години, побачив внших, що стояли на торгу без дїла,4 і рече до них: Ідїть і ви у виноградник, і що буде право, дам вам, Вони й пійшли.5 Вийшовши знов коло шестої і девятої години, зробив так само.6 Вийшовши ж коло одинайцятої години, знайшов инших, що стояли без дїла, й рече до них: Чого тут стоїте увесь день без дїла?7 Кажуть вони йому: Бо ніхто не найняв нас. Рече він їм: Ійдїть і ви в виноградник, і що буде право, одержите.8 Як же настав вечір, рече пан виноградника доморядникові своєму: Поклич робітників, та роздай їм нагороду, почавши від останнїх аж до первих.9 І прийшовши ті, що коло одинайцятої години, взяли по денарию.10 Прийшовши ж перші, думали, що більше візьмуть; та взяли й вони по денарию.11 І взявши вони, нарекали на господаря,12 говорячи: Що сї останні одну годину робили, й зрівняв єси їх із нами, що зносили тяготу дня і спеку.13 Він же, озвавшись, рече одному з них: Друже, не кривжду тебе; хиба не за денария згодив ся єси зо мною?14 Візьми своє, та й іди: я ж хочу й сьому останньому дати, що й тобі.15 Хиба ж не вільно менї робити, що хочу, з добром моїм? Чи того твоє око лихе, що я добрий?16 Так будуть останнї перві, а перві останнї; багато бо званих, мало ж вибраних.

Luke 4:18

18 Дух Господень на менї, котрого ради намастив мене; благовістити вбогим післав мене, сцїляти розбитих серцем, проповідувати полонянам визвіл і слїпим прозріннє, випускати замучених на волю,

1 Timothy 5:8

8 Коли ж хто про своїх, а найбільш про домашнїх не промишляв, той відцуравсь віри, і гірший од не вірного.

Ephesians 4:1-32

1 Благаю ж оце вас я, вязник у Господї, ходити достойно поклику, яким вас покликано,2 з усякою смирнотою й тихостю, з довготерпіливостю, терплячи один одного в любови,3 стараючись держати единеннє духа в мирному союзї.4 Одно тїло й один дух, яко ж і покликані в одній надїї вашого покликання;5 один Господь, одна віра, одно хрещеннє,6 один Бог і Отець усїх, що над усїма й через усїх і в усїх вас.7 Кожному ж з нас дана благодать по мірі даровання Христового.8 Тимже глаголе: Зійшовши на висоту, полонив єси полонь, і дав дари людям.9 (А те [слово] зійшов, що ж воно [значить], коли не те, що перш зійшов у найнищі сторони землї?10 Хто зійшов додолу, се Той, що й зійшов вище всїх небес, щоб сповнити все.)11 І Він настановив инших апостолами, а инших пророками, а инших благовістниками, а инших пастирями та учителями,12 на звершенне сьвятих, на дїло служення, на збудуваннє тїла Христового,13 доки дійдемо всї до з'єдинення віри і познання Сина Божого, до чоловіка звершеного, до міри зросту сповнення Христового,14 щоб більш не бути малолїтками, хвилюючись і кидаючись від усякого вітру науки, в оманї людській, у лукавстві до підступного заблуду,15 а ходячи поправдї в любови помножаймо все в Того, котрий єсть голова, Христос,16 котрого все тїло зложене і звязано всякою увяззю спромоги по дїйству, (яке є) в мірі кожної части, робить зрост тїла на збудуванне самого себе в любові.17 Се ж оце глаголю і сьвідкую в Господї, щоб вам більш не ходити, яко ж і инші погане ходять у суєтї ума свого,18 оморочені мислями, відчужені від життя Божого через невіжество, що єсть в них, через окаменїннє сердець їх.19 Вони, зробившись безчувственними, оддали себе розпусту, щоб робити всяку нечистоту в зажерливости.20 Ви ж не так познали Христа:21 коли ж бо чули Його і в Йому навчились, що истина в Ісусї,22 щоб відложити вам по першому життю давнього чоловіка, що тлїє в похотях лукавих,23 а обновлятись духом ума вашого,24 та й одягнутись у нового чоловіка, створеного по Богу в праведности і сьвятости правди.25 Тим-же, відкинувши лож, говоріть правду кожен до ближнього свого; бо ми один одному члени.26 Гнівайтесь та й не грішіть: нехай сонце не зайде у гнїві вашому.27 Анї давайте місця дияволу.28 Хто крав, більш не крадь, а лучче працюй, роблячи руками своїми добре, щоб мав що подати тому, хто в нуждї.29 Всяке гниле слово нехай не виходить з уст ваших, а тільки таке, що годить ся на збудуваннє віри, щоб подало благодать тим, хто чує.30 І не засмучуйте Духа сьвятого Божого, котрим ви запечатані в день викупу.31 Усяка гіркість, і гнїв, і ярость, і крик, і лайка нехай зникне од вас із усїм лихим.32 Бувайте ж один до одного добрі, милосерні, прощаючи один одному, яко ж і Бог у Христї простив вам.

2 Thessalonians 3:12

12 Таким-то повеліваємо і напоминаємо Господом нашим Ісусом Христом, щоб мовчки роблячи, свій хлїб їли.

James 4:6

6 Більшу ж дає благодать; тим же і глаголе: "Господь гордим противить ся, смиренним же дає благодать."

2 Thessalonians 3:10

10 Бо, як були ми у вас, то так завітували вам, що хто не хоче робити діла, нехай і не їсть.

James 4:1-12

1 Звідкіля войни та свари в вас? Чи не звідсіля: з розкошів ваших, що воюють у членах ваших?2 Бажаєте, та й не маєте; убиваєте і завидуєте, та й не можете осягти; сваритесь і воюєте, та й не маєте, тим що не просите.3 Просите, та й не приймаєте, тому що погано просите, щоб обернути на розкоші ваші.4 Перелюбники і перелюбниці! хиба не знаєте, що любов сьвіта сього - вражда проти Бога? Оце ж, хто хоче бути приятелем сьвіту, той стаєть ся ворогом Бога.5 Або думаєте, що марно писаннє глаголе: до зависти пре Дух, що вселив ся в нас?"6 Більшу ж дає благодать; тим же і глаголе: "Господь гордим противить ся, смиренним же дає благодать."7 Коріте ся ж оце Богу, противтеся ж дияволові, то й утїче од вас.8 Приближуйтесьдо Бога, то й приближить ся до вас; очистіть руки грішники, і направте серця (ваші) двоєдушники.9 Страдайте, сумуйте та плачте сьміх ваш у плач нехай обернеть ся і радість у горе.10 Смирітесь перед Господом, то в підійме вас.11 Не осуджуйте один одного, браттє; хто бо осуджує брата та судить брата свого, осуджує закон і судить закон; коли ж закон судиш, то ти не чинитель закону, а суддя.12 Один єсть Законодавець, що може спасти і погубити; ти ж хто вси, що судиш другого?

Topical data is from OpenBible.info, retrieved November 11, 2013, and licensed under a Creative Commons Attribution License.