Bible verses about "celebration" | UkrainianNT

Matthew 22:1-46

1 І, озвавшись Ісус, знов промовив до них приповістями, глаголючи:2 Уподобилось царство небесне чоловіку цареві, що нарядив весїллє синові своєму;3 і післав слуги свої кликати запрошених на весїллє; і не схотїли прийти.4 Знов післав инші слуги, говорячи: Скажіть запрошеним: Ось я обід мій наготовив; воли мої й годоване побито, і все налагоджене; ідіть на весїллє.5 Вони ж, занехавши, пійшли собі, один на хутір, другий до свого торгу;6 а останнї, взявши слуг його, знущались із них, та й повбивали.7 Цар же, почувши, прогнівив ся, й піславши військо своє, вигубив тих розбишак, і запалив город їх.8 Рече тодї до слуг своїх: Весїллє налагоджене, запрошені ж не були достойні.9 Ійдїть же на росхідні шляхи, й кого знайдете, запрошуйте на весїллє.10 І вийшовши слуги ті на шляхи, зібрали всїх, кого знайшли, й лихих і добрих; і було весїллє повне гостей.11 Цар же, ввійшовши подивитись на гостї, побачив там чоловіка, не одягненого у весїлню одежу;12 і рече до него: Друже, як се увійшов єси сюди, не мавши весїлньої одежі? Він же мовчав,13 Рече тодї цар до слуг: Звязавши йому ноги й руки, візьміть його й викиньте в темряву надвірню; там буде плач і скреготаннє зубів.14 Багато бо званих, мало ж вибраних.15 Тодї пійшли Фарисеї, і радили раду, як би піймати Його на слові.16 І висилають до Него учеників своїх з Іродиянами, говорячи: Учителю, знаємо, що ти правдивий вси, й на путь Божий правдою наставляєш, і нї про кого не дбаєш; бо не дивиш ся на лице людей.17 Скажи ж тепер нам: Як тобі здаєть ся? годить ся давати данину кесареві, чи нї?18 Постеріг же Ісус лукавство їх, і рече: Що ви мене спокутуєте, лицеміри?19 Покажіть менї гріш податковий. Вони ж принесли йому денария.20 І рече до них: Чиє обличче се й надпись?21 Кажуть йому: Кесареве. Тодї рече до них: Віддайте ж кесареве кесареві, а Боже Богові.22 І, вислухавши, здивувались, і, лишивши Його, пійшли.23 Того ж дня приступили до Него Садукеї, що кажуть: нема воскресення, і питали Його,24 говорячи: Учителю, Мойсей сказав: Коли хто вмре, не мавши дїтей, то нехай брат його оженить ся з жінкою його, й воскресить насїнне братові своєму.25 Було ж у нас сім братів; і первий, оженившись, умер, і, не мавши васїння, покинув жінку свою братові своєму;26 так само й другий брат, і третїй аж до семого.27 Опісля ж усїх умерла й жінка.28 Оце ж у воскресенню кому з сїмох буде вона жінкою? всї бо мали її.29 Озвав ся ж Ісус і рече до них: Помиляєтесь ви, не знаючи писання анї сили Божої.30 Бо в воскресенню не женять ся нї віддають ся, а будуть як ангели Божі на небі.31 Про воскресеннє ж мертвих хиба не читали, що сказано вам од Бога, глаголючого:32 Я Бог Авраамів, і Бог Ісааків, і Бог Яковів? Не єсть Бог Богом мертвих, а живих.33 І, слухаючи народ, дивував ся наукою Його.34 Фарисеї ж, почувши, що Вів примусив Садукеїв мовчати, зібрались ради того.35 І спитав один з них, учитель закону, спокушуючи Його й кажучи:36 Учителю, котора заповідь велика в законі?37 Ісус же рече йому: Люби Господа Бога твого всїм серцем твоїм, і всею душею твоєю, і всею думкою твоєю.38 Се перва й велика заповідь.39 Друга ж подібна їй: Люби ближнього твого, як себе самого.40 На сих двох заповідях увесь закон і пророки стоять.41 Як же зібрались Фарисеї, питав їх Ісус,42 глаголючи: Що ви думаєте про Христа? чий Він син? Кажуть Йому: Давидів.43 Рече Він до них: Як же се Давид зве Його в дусї Господом, говорячи:44 Рече Господь Господеві моєму: Сиди по правицї в мене, доки положу ворогів Твоїх підніжком ніг твоїх?45 Коли ж Давид зве Його Господом, то як же Він син йому?46 І нїхто не з'умів йому відказати нї слова, й нїхто з того часу не важив ся питати Його ніколи.

Luke 1:45

45 І благословенна, що увірувала, бо сповнить ся, що сказано їй від Господа.

John 15:11

11 Се глаголю вам, щоб радощі мої пробували в вас, і щоб радощі ваші сповнились.

Romans 14:1-23

1 Немогаючого ж у вірі приймайте не на розбіраннє думок.2 Один вірує, (що можна) їсти все, а знемогаючий зїллє (нехай) їсть.3 Хто їсть, нехай тому, хто не їсть, не докоряє, а хто не їсть, нехай того, хто їсть, не осуджує; Бог бо його прийняв.4 Ти хто єси, що судиш чужого слугу? своєму панові стоїть він, або падає. Устоїть же, бо здолїе Бог поставити його.5 Инший шанує (один) день над (другий) день; инший же судить про всякий день

Romans 14:5-23

5 Кожен у своїй мислї нехай буде певен.6 Хто вважає на день, Господові вважає; і хто не вважає на день, Господеві не вважає. Хто їсть, Господеві їсть, бо дякує Богу; і хто не їсть, Господеві не їсть, та й дякує Богу.7 Нїхто бо з нас собі не живе, і нїхто собі не вмирає.8 Бо коли живемо, Господеві живемо; й коли вмираємо, Господеві вмираємо; то, чи живемо, чи вмираємо, ми Господнї.9 На се бо Христос і вмер, і воскрес, і ожив, щоб і над мертвими, й над живими панувати.10 Ти ж чого судиш брата твого? або й ти, чого докоряєш брата твого? Усї бо станемо перед судищем Христовим.11 Писано бо: Як живу, глаголе Господь, що передо мною поклонить ся всяке колїно, і всякий язик визнавати ме Бога.12 Тим же кожен э нас за себе позалїк дасть Богу.13 Оце ж більш один одного не осуджуймо, а лучче розсуджуйте, як би не класти спотикання брату, або поблазнї.14 Знаю я і впевнивсь у Христї Ісусї, що нїщо нескверне само собою; тільки, хто думає, що воно скверне, тому й скверне.15 Коли ж через їжу брат твій сумує, то вже не по любови ходиш. Не погубляй їжею твоєю того, за кого Христос умер.16 Нехай же не ганить ся ваше добре.17 Бо царство Боже не їжа і питте, а правда, і впокій, і радощі в Дусі сьвятім.18 Хто бо в сьому служить Христу, той любий Богові і шануваний між людьми.19 Тому ж отеє побиваймось.за тим, що для впокою і для збудовання спільного.20 Ради їжи не руйнуй діла Божого. Все чисте, тільки лихо чоловікові, що їсть із спотиканнем.21 Добре не їсти мясива, анї пити вина, нї (такого), від чого брат твій спотикаєть ся або блазнить ся, або знемогає.22 Ти маєш віру? май (її) собі перед Богом. Блажен, хто не осуджує себе в тому, що похваляв.23 Хто ж сумнить ся, чи їсти, осудить ся, бо (їсть) не по вірі; все ж, що не по вірі, гріх.

Romans 16:1-27

1 Поручаю ж вам Фиву, сестру нашу, служительку церкви, що в Денхреях,2 щоб прийняли її в Господі, як личить сьвятим, і помагали їй, в якому дїлї вас потрібувати ме; бо вона була заступницею многим, і самому мені.3 Витайте Прискилу та Аквилу, помічників моїх у Христї Ісусї,4 (котрі за мою душу шию свою клали, й котрим не тільки я дякую, та і всї церкви поган,) і домашню їх церкву.5 Витайте Епенета, любого мого, котрий єсть первоплід Ахаї для Христа.6 Витайте Марию, що трудилась багато для нас.7 Витайте Андропика та Юния, родину мою і товаришів неволї моєї; вони значні між апостолами, і перше мене увірували в Христа.8 Витайте Амплия, любого мого в Господї.9 Витайте Урбана, помічника нашого в Христї, і Стахия, любого менї.10 Витайте Апелеса, вірного в Христї. Витайте Аристовулових.11 Витайте Іродиона, родину мою. Витайте з Наркисових, которі в Господї.12 Витайте Трифену й Трифосу, що трудять ся в Господі, витайте Перейду любу, що багато трудилась в Господі.13 Витайте Руфа, вибраного в Господі, і матір його й мою.14 Витайте Асинкрита, Флегонта, Єрма, Патрова, Єрмия і инших з ними братів.15 Витайте Филолога й Юлию, Нерея і сестру його, і Олимпана, і всіх сьвятих з ними.16 Витайте один одного цїлуваннєм сьвятим. Витають вас церкви Христові.17 Благаю ж вас, браттє, остерегайтесь тих, що роблять незгоду та поблазнї проти науки, котрої ви навчились, і вхиляйтесь од них.18 Бо такі Господеві нашому Ісусу Христу не служять, а своєму череву; і ласкавими словами та благословеннєм обманюють серця нелукавих.19 Бо слухняність ваша до всїх дійшла, тим я радуюсь вами, хочу ж, щоб були мудрі на добре, а неприступні на лихе.20 Бог же впокою розітре сатану під ногами вашими незабаром. Благодать Господа нашого Ісуса Христа з вами. Амінь.21 Витає вас Тимотей, помічник мій, та Лукий, та Ясон, та Сосипатр, родина моя.22 Витаю вас у Господї я Тертий, що написав посланнє се.23 Витає вас Гай, гостинник мій і всієї церкви. Витає вас Єраст, домо-рядник городський, і Кварт брат.24 Благодать Господа нашого Ісуса Христа з усїма вами. Амінь.25 Тому ж, що може вас утвердити до благовістю моєму і проповіданню Ісус-Христовому, по відкриттю тайни від часів вічних умовчаної,26 тепер же обявленої, і через писання пророчеські, по повелінню вічнього Бога, на послуханнє віри, усім народам звіщеної, -27 єдиному премудрому Богові, через Ісуса Христа, котрому слава на віки. Амінь.

Matthew 2:11

11 І, ввійшовши в господу, знайшли хлопятко з Мариєю, матїрю його, й, припавши, поклонились йому; й, відкривши скарби свої, піднесли йому дари: золото, ладан і миро.

Luke 15:3-10

3 Сказав же до них приповість сю, глаголючи:4 Которий чоловік з вас, мавши сотню овечок, та загубивши одну з них, не зоставить девятьдесять і девять у степу, та не пійде за загубленою, доки знайде її?5 А знайшовши положить на плечї собі, радїючи.6 І, прийшовши до дому, скликає другів та сусїд, кажучи їм: Радуйтесь зо мною, бо я знайшов овечку мою загублену.7 Глаголю вам, що оттак радість буде на небі над одним грішником каючим ся, більше ніж над девятьдесять і девятьма праведниками, котрим не треба покаяння.8 Або котора жінка, мавши десять драхім, коли згубить драхму одну, не сьвітить сьвітла, та не вимітає хати, та не шукає пильно, доки знайде?9 А знайшовши кличе подруг та сусїдок, кажучи: Радуйтесь зо мною, бо я знайшла драхму, що була згубила.10 Так, глаголю вам, радість буде перед ангелами Божими над одним грішником каючим ся.

Romans 14:5-6

5 Инший шанує (один) день над (другий) день; инший же судить про всякий день

Romans 14:5-6

5 Кожен у своїй мислї нехай буде певен.6 Хто вважає на день, Господові вважає; і хто не вважає на день, Господеві не вважає. Хто їсть, Господеві їсть, бо дякує Богу; і хто не їсть, Господеві не їсть, та й дякує Богу.

1 Corinthians 5:8

8 Тим же сьвяткуймо не в старому квасї, анї в квасі злоби та лукавства, а в опрісноках чистоти і правди.

Luke 15:23-24

23 і, привівши теля годоване, заколїть і ївши веселїмось:24 бо сей син мій мертвий був, та й ожив; згинув був, та й знайшов ся. І почали веселитись.

1 Corinthians 10:31

31 Оце ж, чи то їсте, чи пете, чи що инше робите, все на славу Божу робіть.

Topical data is from OpenBible.info, retrieved November 11, 2013, and licensed under a Creative Commons Attribution License.