Bible verses about "wife" | Romanian

Matthew 5:32

32 Dar Eu vă spun că ori şi cine îşi va lăsa nevasta, afară numai de pricină de curvie, îi dă prilej să preacurvească; şi cine va lua de nevastă pe cea lăsată de bărbat, preacurveşte.

1 Thessalonians 4:3

3 Voia lui Dumnezeu este sfinţirea voastră: să vă feriţi de curvie;

Genesis 2:18-19

18 Domnul Dumnezeu a zis:,,Nu este bine ca omul să fie singur; am să -i fac un ajutor potrivit pentru el.`` 19 Domnul Dumnezeu a făcut din pămînt toate fiarele cîmpului şi toate păsările cerului; şi le -a adus la om, ca să vadă cum are să le numească; şi orice nume pe care -l dădea omul fiecărei vieţuitoare, acela -i era numele.

Proverbs 12:4

4 O femeie cinstită este cununa bărbatului ei, dar cea care -i face ruşine este ca putregaiul în oasele lui. -

Proverbs 31:10

10 Cine poate găsi o femeie cinstită? Ea este mai de preţ decît mărgăritarele.

Proverbs 25:24

24 Mai bine să locuieşti într'un colţ pe acoperiş, decît să locuieşti într'o casă mare cu o nevastă gîlcevitoare. -

Matthew 19:7-9

7 ,,Pentru ce dar``, I-au zis ei,,,a poruncit Moise ca bărbatul să dea nevestei o carte de despărţire, şi s'o lase?`` 8 Isus le -a răspuns:,,Din pricina împietririi inimilor voastre a îngăduit Moise să vă lăsaţi nevestele; dar dela început n'a fost aşa. 9 Eu însă vă spun că oricine îşi lasă nevasta, afară de pricină de curvie, şi ia pe alta de nevastă, preacurveşte; şi cine ia de nevastă pe cea lăsată de bărbat, preacurveşte.``

Ephesians 5:31

31 De aceea va lăsa omul pe tatăl său şi pe mamă-sa, şi se va lipi de nevastă-sa, şi cei doi vor fi un singur trup``.

Ephesians 5:33

33 Încolo fiecare din voi să-şi iubească nevasta ca pe sine; şi nevasta să se teamă de bărbat.

Proverbs 19:14

14 Casa şi averea le moştenim dela părinţi, dar o nevastă pricepută este un dar dela Domnul. -

Hebrews 13:4

4 Căsătoria să fie ţinută în toată cinstea, şi patul să fie nespurcat, căci Dumnezeu va judeca pe curvari şi pe preacurvari.

Proverbs 14:1

1 Femeia înţeleaptă îşi zideşte casa, iar femeia nebună o dărîmă cu înseşi mînile ei. -

Ephesians 5:22

22 Nevestelor, fiţi supuse bărbaţilor voştri ca Domnului;

Proverbs 31:10-31

10 Cine poate găsi o femeie cinstită? Ea este mai de preţ decît mărgăritarele. 11 Inima bărbatului se încrede în ea, şi nu duce lipsă de venituri. 12 Ea îi face bine, şi nu rău, în toate zilele vieţii sale. 13 Ea face rost de lînă şi de in, şi lucrează cu mîni harnice. 14 Ea este ca o corabie de negoţ; de departe îşi aduce pînea. 15 Ea se scoală cînd este încă noapte, şi dă hrană casei sale, şi împarte lucrul de peste zi slujnicelor sale. 16 Se gîndeşte la un ogor, şi -l cumpără; din rodul muncii ei sădeşte o vie. - 17 Ea îşi încinge mijlocul cu putere, şi îşi oţeleşte braţele. 18 Vede că munca îi merge bine, lumina ei nu se stinge noaptea. 19 Ea pune mîna pe furcă, şi degetele ei ţin fusul. 20 Ea îşi întinde mîna către cel nenorocit, îşi întinde braţul către cel lipsit. 21 Nu se teme de zăpadă pentru casa ei, căci toată casa ei este îmbrăcată cu cărmiziu. 22 Ea îşi face învelitori, are haine de in supţire şi purpură. 23 Bărbatul ei este bine văzut la porţi, cînd şade cu bătrînii ţării. 24 Ea face cămăşi, şi le vinde, şi dă cingători negustorului. 25 Ea este îmbrăcată cu tărie şi slavă, şi rîde de ziua de mîne. 26 Ea deschide gura cu înţelepciune, şi învăţături plăcute îi sînt pe limbă. 27 Ea veghează asupra celor ce se petrec în casa ei, şi nu mănîncă pînea lenevirii. 28 Fiii ei se scoală, şi o numesc fericită; bărbatul ei se scoală, şi -i aduce laude zicînd: 29 ,,Multe fete au o purtare cinstită, dar tu le întreci pe toate.`` 30 Desmerdările sînt înşelătoare, şi frumuseţa este deşartă, dar femeia care se teme de Domnul va fi lăudată. 31 Răsplătiţi -o cu rodul muncii ei, şi faptele ei s'o laude la porţile cetăţii

Genesis 2:24

24 Deaceea va lăsa omul pe tatăl său şi pe mama sa, şi se va lipi de nevasta sa, şi se vor face un singur trup.

Ephesians 5:25

25 Bărbaţilor, iubiţi-vă nevestele cum a iubit şi Hristos Biserica şi S'a dat pe Sine pentru ea,

1 Peter 3:7

7 Bărbaţilor, purtaţi-vă şi voi, la rîndul vostru, cu înţelepciune cu nevestele voastre, dînd cinste femeii ca unui vas mai slab, ca unele cari vor moşteni împreună cu voi harul vieţii, ca să nu fie împiedecate rugăciunile voastre.

Proverbs 18:22

22 Cine găseşte o nevastă bună, găseşte fericirea; este un har pe care -l capătă dela Domnul. -

Topical data is from OpenBible.info, retrieved November 11, 2013, and licensed under a Creative Commons Attribution License.