Bible verses about "sluggard" | Romanian

Genesis 2:15

15 Domnul Dumnezeu a luat pe om şi l -a aşezat în grădina Edenului, ca s'o lucreze şi s'o păzească.

Proverbs 6:6-11

6 Du-te la furnică, leneşule; uită-te cu băgare de seamă la căile ei, şi înţelepţeşte-te! 7 Ea n'are nici căpetenie, nici priveghetor, nici stăpîn; 8 totuş îşi pregăteşte hrana vara, şi strînge de ale mîncării în timpul secerişului. 9 Pînă cînd vei sta culcat, leneşule? Cînd te vei scula din somnul tău? 10 Să mai dormi puţin, să mai aţipeşti puţin, să mai încrucişezi puţin mînile ca să dormi!... 11 Şi sărăcia vine peste tine, ca un hoţ, şi lipsa, ca un om înarmat.

Proverbs 6:6

6 Du-te la furnică, leneşule; uită-te cu băgare de seamă la căile ei, şi înţelepţeşte-te!

Proverbs 26:14

14 Cum se învîrteşte uşa pe ţîţînile ei, aşa se învîrteşte leneşul în patul lui.

Proverbs 27:12

12 Omul chibzuit vede răul şi se ascunde; dar proştii merg spre el şi sînt pedepsiţi. -

Proverbs 21:25

25 Poftele leneşului îl omoară, pentrucă nu vrea să lucreze cu mînile. -

1 Timothy 5:8

8 Dacă nu poartă cineva grijă de ai lui, şi mai ales de cei din casa lui, s'a lepădat de credinţă, şi este mai rău decît un necredincios.

Proverbs 24:30-34

30 Am trecut pe lîngă ogorul unui leneş, şi pe lîngă via unui om fără minte. 31 Şi era numai spini, acoperit de mărăcini, şi zidul de piatră era prăbuşit. 32 M'am uitat bine şi cu luare aminte, şi am tras învăţătură din ce am văzut. 33 ,,Să mai dorm puţin, să mai aţipesc puţin, să mai încrucişez mînile puţin ca să mă odihnesc!``... 34 Şi sărăcia vine peste tine pe neaşteptate, ca un hoţ, şi lipsa, ca un om înarmat.

Proverbs 6:6-8

6 Du-te la furnică, leneşule; uită-te cu băgare de seamă la căile ei, şi înţelepţeşte-te! 7 Ea n'are nici căpetenie, nici priveghetor, nici stăpîn; 8 totuş îşi pregăteşte hrana vara, şi strînge de ale mîncării în timpul secerişului.

Proverbs 20:4

4 Toamna, leneşul nu ară; la secerat, ar vea să strîngă roade, dar nu este nimic! -

Proverbs 18:9

9 Cine se leneveşte în lucrul lui este frate cu cel ce nimiceşte. -

Proverbs 13:4

4 Leneşul doreşte mult, şi totuş, n'are nimic, dar cei harnici se satură. -

Topical data is from OpenBible.info, retrieved November 11, 2013, and licensed under a Creative Commons Attribution License.