Bible verses about "sleep" | Romanian

Psalms 91:1-16

1 Celce stă supt ocrotirea Celui Prea Înalt, şi se odihneşte la umbra Celui Atoputernic, 2 zice despre Domnul:,,El este locul meu de scăpare, şi cetăţuia mea, Dumnezeul meu în care mă încred!`` 3 Da, El te scapă de laţul vînătorului, de ciumă şi de pustiirile ei. 4 El te va acoperi cu penele Lui, şi te vei ascunde supt aripile Lui. Căci scut şi pavăză este credincioşia Lui! 5 Nu trebuie să te temi nici de groaza din timpul nopţii, nici de săgeata care sboară ziua, 6 nici de ciuma, care umblă în întunerec, nici de molima, care bîntuie ziua nameaza mare. 7 O mie să cadă alături de tine, şi zece mii la dreapta ta, dar de tine nu se va apropia. 8 Doar vei privi cu ochii, şi vei vedea răsplătirea celor răi. 9 Pentrucă zici:,,Domnul este locul meu de adăpost!`` şi faci din Cel Prea Înalt turnul tău de scăpare, 10 de aceea nici o nenorocire nu te va ajunge, nici o urgie nu se va apropia de cortul tău. 11 Căci El va porunci îngerilor Săi să te păzească în toate căile tale; 12 şi ei te vor duce pe mîni, ca nu cumva să-ţi loveşti piciorul de vreo piatră. 13 Vei păşi peste lei şi peste năpîrci, şi vei călca peste pui de lei şi peste şerpi. - 14 ,,Fiindcă Mă iubeşte-zice Domnul-deaceea îl voi izbăvi; îl voi ocroti, căci cunoaşte Numele Meu. 15 Cînd Mă va chema, îi voi răspunde; voi fi cu el în strîmtorare, îl voi izbăvi şi -l voi proslăvi. 16 Îl voi sătura cu viaţă lungă, şi -i voi arăta mîntuirea Mea``.

Psalms 121:3-4

3 Da, El nu va îngădui să ţi se clatine piciorul; Cel ce te păzeşte, nu va dormita. 4 Iată că nu dormitează, nici nu doarme Cel ce păzeşte pe Israel.

Matthew 8:24

24 Şi deodată s'a stîrnit pe mare o furtună atît de straşnică, încît corabia era acoperită de valuri. Şi El dormea.

Proverbs 6:9

9 Pînă cînd vei sta culcat, leneşule? Cînd te vei scula din somnul tău?

Psalms 132:4-5

4 nu voi da domn ochilor mei, nici aţipire pleoapelor mele, 5 pînă nu voi găsi un loc pentru Domnul, o locuinţă pentru Puternicul lui Iacov.`` -

Proverbs 6:10

10 Să mai dormi puţin, să mai aţipeşti puţin, să mai încrucişezi puţin mînile ca să dormi!...

Psalms 3:5

5 Mă culc, adorm, şi mă deştept iarăş, căci Domnul este sprijinul meu.

Proverbs 20:13

13 Nu iubi somnul, căci vei ajunge sărac; deschide ochii, şi te vei sătura de pîne. -

Psalms 127:2

2 Degeaba vă sculaţi de dimineaţă şi vă culcaţi tîrziu, ca să mîncaţi o pîne cîştigată cu durere; căci prea iubiţilor Lui El le dă pîne ca în somn.

Psalms 4:8

8 Eu mă culc şi adorm în pace, căci numai Tu, Doamne, îmi dai linişte deplină în locuinţa mea.

Proverbs 3:24

24 Cînd te vei culca, vei fi fără teamă, şi cînd vei dormi, somnul îţi va fi dulce.

Topical data is from OpenBible.info, retrieved November 11, 2013, and licensed under a Creative Commons Attribution License.