Bible verses about "friendships" | Romanian

1 Samuel 22:23

23 Rămîi cu mine, nu te teme de nimic, căci cel ce caută să ia viaţa mea, caută s'o ia şi pe a ta; lîngă mine vei fi bine păzit.``

Ruth 1:16

16 Rut a răspuns:,,Nu sta de mine să te las, şi să mă întorc dela tine! Încotro vei merge tu voi merge şi eu, unde vei locui tu, voi locui şi eu; poporul tău va fi poporul meu, şi Dumnezeul tău va fi Dumnezeul meu;

Proverbs 27:6

6 Rănile făcute de un prieten dovedesc credincioşia lui, dar sărutările unui vrăjmaş sînt mincinoase. -

John 15:13

13 Nu este mai mare dragoste decît să-şi dea cineva viaţa pentru prietenii săi.

Ruth 1:17

17 unde vei muri tu, voi muri şi eu, şi voi fi îngropată acolo. Facă-mi Domnul ce o vrea, dar nimic nu mă va despărţi de tine de cît moartea!``

Proverbs 27:19

19 Cum răspunde în apă faţa la faţă, aşa răspunde inima omului inimii omului. -

Proverbs 17:17

17 Prietenul adevărat iubeşte oricînd, şi în nenorocire ajunge ca un frate. -

Job 6:14

14 Cel ce sufere are drept la mila prietenului, chiar dacă părăseşte frica de Cel Atot puternic.

Proverbs 27:17

17 După cum ferul ascute ferul, tot aşa şi omul aţîţă mînia altui om. -

Proverbs 27:9

9 Cum înveseleşte untdelemnul şi tămîia inima, aşa de dulci sînt sfaturile pline de dragoste ale unui prieten. -

Proverbs 18:24

24 Cine îşi face mulţi prieteni, îi face spre nenorocirea lui, dar este un prieten care ţine mai mult la tine decît un frate. -

Ecclesiastes 4:9-12

9 Mai bine doi decît unul, căci iau o plată cu atît mai bună pentru munca lor. 10 Căci, dacă se întîmplă să cadă, se ridică unul pe altul; dar vai de cine este singur, şi cade, fără să aibă pe altul care să -l ridice! 11 Tot aşa, dacă se culcă doi împreună, se încălzesc unul pe altul, dar cum are să se încălzescă dacă e singur? 12 Şi dacă se scoală cineva asupra unuia, doi pot să -i stea împotrivă; şi funia împletită în trei nu se rupe uşor.

Topical data is from OpenBible.info, retrieved November 11, 2013, and licensed under a Creative Commons Attribution License.