Bible verses about "friendship" | Romanian

Proverbs 22:24-27

24 Nu te împrieteni cu omul mînios, şi nu te însoţi cu omul iute la mînie, 25 ca nu cumva să te deprinzi cu cărările lui, şi să-ţi ajungă o cursă pentru suflet. - 26 Nu fi printre cei ce pun chezăşii, printre cei ce dau zălog pentru datorii. 27 Căci dacă n'ai cu ce să plăteşti, pentruce ai voi să ţi se ia patul de supt tine?

Proverbs 17:9

9 Cine acopere o greşală, caută dragostea, dar cine o pomeneşte mereu în vorbirile lui, desbină pe prieteni. -

John 15:12-14

12 Aceasta este porunca Mea: să vă iubiţi unii pe alţii, cum v'am iubit Eu. 13 Nu este mai mare dragoste decît să-şi dea cineva viaţa pentru prietenii săi. 14 Voi sînteţi prietenii Mei, dacă faceţi ce vă poruncesc Eu.

Romans 1:12

12 sau mai degrabă, ca să ne îmbărbătăm laolaltă în mijlocul vostru, prin credinţa, pe care o avem împreună, şi voi şi eu.

1 Peter 4:8-10

8 Mai pe sus de toate, să aveţi o dragoste ferbinte unii pentru alţii, căci dragostea acopere o sumedenie de păcate. 9 Fiţi primitori de oaspeţi între voi, fără cîrtire. 10 Ca nişte buni ispravnici ai harului felurit al lui Dumnezeu, fiecare din voi să slujească altora după darul, pe care l-a primit.

Hebrews 10:24-25

24 Să veghem unii asupra altora, ca să ne îndemnăm la dragoste şi la fapte bune. 25 Să nu părăsim adunarea noastră, cum au unii obicei; ci să ne îndemnăm unii pe alţii, şi cu atît mai mult, cu cît vedeţi că ziua se apropie.

Job 6:14

14 Cel ce sufere are drept la mila prietenului, chiar dacă părăseşte frica de Cel Atot puternic.

Proverbs 27:9

9 Cum înveseleşte untdelemnul şi tămîia inima, aşa de dulci sînt sfaturile pline de dragoste ale unui prieten. -

Proverbs 27:6

6 Rănile făcute de un prieten dovedesc credincioşia lui, dar sărutările unui vrăjmaş sînt mincinoase. -

1 Corinthians 15:33

33 Nu vă înşelaţi:,,Tovărăşiile rele strică obiceiurile bune``.

Proverbs 27:17

17 După cum ferul ascute ferul, tot aşa şi omul aţîţă mînia altui om. -

Proverbs 17:17

17 Prietenul adevărat iubeşte oricînd, şi în nenorocire ajunge ca un frate. -

1 Thessalonians 5:11

11 Deaceea, mîngăiaţi-vă şi întăriţi-vă unii pe alţii, cum şi faceţi în adevăr.

John 15:13

13 Nu este mai mare dragoste decît să-şi dea cineva viaţa pentru prietenii săi.

Ecclesiastes 4:9-12

9 Mai bine doi decît unul, căci iau o plată cu atît mai bună pentru munca lor. 10 Căci, dacă se întîmplă să cadă, se ridică unul pe altul; dar vai de cine este singur, şi cade, fără să aibă pe altul care să -l ridice! 11 Tot aşa, dacă se culcă doi împreună, se încălzesc unul pe altul, dar cum are să se încălzescă dacă e singur? 12 Şi dacă se scoală cineva asupra unuia, doi pot să -i stea împotrivă; şi funia împletită în trei nu se rupe uşor.

Proverbs 18:24

24 Cine îşi face mulţi prieteni, îi face spre nenorocirea lui, dar este un prieten care ţine mai mult la tine decît un frate. -

Topical data is from OpenBible.info, retrieved November 11, 2013, and licensed under a Creative Commons Attribution License.