Bible verses about "friend" | Romanian

1 Samuel 18:1-3

1 David sfîrşise de vorbit cu Saul. Şi de atunci sufletul lui Ionatan s'a alipit de sufletul lui David, şi Ionatan l -a iubit ca pe sufletul din el. 2 În aceeaş zi, Saul a oprit pe David, şi nu l -a lăsat să se întoarcă în casa tatălui său. 3 Ionatan a făcut legămînt cu David, pentrucă -l iubea ca pe sufletul lui.

Proverbs 16:28

28 Omul neastîmpărat stîrneşte certuri, şi pîrîtorul desbină pe cei mai buni prieteni. -

Proverbs 22:24-25

24 Nu te împrieteni cu omul mînios, şi nu te însoţi cu omul iute la mînie, 25 ca nu cumva să te deprinzi cu cărările lui, şi să-ţi ajungă o cursă pentru suflet. -

Proverbs 27:5-6

5 Mai bine o mustrare pe faţă de cît o prietenie ascunsă. - 6 Rănile făcute de un prieten dovedesc credincioşia lui, dar sărutările unui vrăjmaş sînt mincinoase. -

Proverbs 12:26

26 Cel neprihănit arată prietenului său calea cea bună, dar calea celor răi îi duce în rătăcire. -

Proverbs 22:11

11 Cine iubeşte curăţia inimii, şi are bunăvoinţa pe buze, este prieten cu împăratul. -

Proverbs 27:6

6 Rănile făcute de un prieten dovedesc credincioşia lui, dar sărutările unui vrăjmaş sînt mincinoase. -

Matthew 18:15

15 Dacă fratele tău a păcătuit împotriva ta, du-te şi mustră -l între tine şi el singur. Dacă te ascultă, ai cîştigat pe fratele tău.

John 15:14-15

14 Voi sînteţi prietenii Mei, dacă faceţi ce vă poruncesc Eu. 15 Nu vă mai numesc robi, pentrucă robul nu ştie ce face stăpînul său; ci v'am numit prieteni, pentrucă v'am făcut cunoscut tot ce am auzit dela Tatăl Meu.

1 Corinthians 15:33

33 Nu vă înşelaţi:,,Tovărăşiile rele strică obiceiurile bune``.

John 15:12

12 Aceasta este porunca Mea: să vă iubiţi unii pe alţii, cum v'am iubit Eu.

James 2:23

23 Astfel s'a împlinit Scriptura care zice:,,Avraam a crezut pe Dumnezeu, şi i s'a socotit ca neprihănire``; şi el a fost numit,,prietenul lui Dumnezeu.``

Proverbs 27:17

17 După cum ferul ascute ferul, tot aşa şi omul aţîţă mînia altui om. -

Ecclesiastes 4:9-12

9 Mai bine doi decît unul, căci iau o plată cu atît mai bună pentru munca lor. 10 Căci, dacă se întîmplă să cadă, se ridică unul pe altul; dar vai de cine este singur, şi cade, fără să aibă pe altul care să -l ridice! 11 Tot aşa, dacă se culcă doi împreună, se încălzesc unul pe altul, dar cum are să se încălzescă dacă e singur? 12 Şi dacă se scoală cineva asupra unuia, doi pot să -i stea împotrivă; şi funia împletită în trei nu se rupe uşor.

Proverbs 27:9

9 Cum înveseleşte untdelemnul şi tămîia inima, aşa de dulci sînt sfaturile pline de dragoste ale unui prieten. -

Proverbs 17:17

17 Prietenul adevărat iubeşte oricînd, şi în nenorocire ajunge ca un frate. -

Proverbs 18:24

24 Cine îşi face mulţi prieteni, îi face spre nenorocirea lui, dar este un prieten care ţine mai mult la tine decît un frate. -

John 15:13

13 Nu este mai mare dragoste decît să-şi dea cineva viaţa pentru prietenii săi.

Topical data is from OpenBible.info, retrieved November 11, 2013, and licensed under a Creative Commons Attribution License.