Bible verses about "monotheism" | Norwegian

Genesis 1:26

26 Og Gud sa: La oss gjøre mennesker i vårt billede, efter vår lignelse, og de skal råde over fiskene i havet og over fuglene under himmelen og over feet og over all jorden og over alt kryp som rører sig på jorden.

Deuteronomy 4:39

39 Så skal du da idag vite og ta dig det til hjerte at Herren han er Gud både i himmelen der oppe og på jorden her nede, han og ingen annen.

Psalms 83:18

18 La dem blues og forferdes til evig tid, la dem bli til skamme og gå under!

Psalms 82:1-8

1 En salme av Asaf. Gud står i Guds menighet; midt iblandt guder* holder han dom: / {* SLM 82, 6.} 2 Hvor lenge vil I dømme urettferdig og holde med de ugudelige? Sela. 3 Døm den ringe og farløse, la den elendige og fattige få sin rett! 4 Redd den ringe og trengende, frels ham fra de ugudeliges hånd! 5 De skjønner intet, og de forstår intet, de vandrer i mørke; alle jordens grunnvoller vakler. 6 Jeg har sagt: I er guder, og I er alle den Høiestes sønner. 7 Men sannelig, som mennesker skal I dø, og som en av fyrstene skal I falle. 8 Reis dig, Gud, hold dom over jorden! For du har alle hedningene i eie!

John 17:3

3 og dette er det evige liv at de kjenner dig, den eneste sanne Gud, og ham du utsendte, Jesus Kristus.

1 Corinthians 8:6

6 så er det dog for oss bare én Gud, Faderen, av hvem alt er, og vi til ham, og én Herre, Jesus Kristus, ved hvem alt er, og vi ved ham.

Ephesians 4:6

6 én Gud og alles Fader, han som er over alle og gjennem alle og i alle.

Exodus 20:3

3 Du skal ikke ha andre guder foruten mig.

Psalms 86:10

10 For du er stor og den som gjør undergjerninger; du alene er Gud.

Mark 12:29

29 Jesus svarte ham: Det første er dette: Hør, Israel! Herren vår Gud, Herren er én,

John 1:1

1 I begynnelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud.

Isaiah 45:5

5 Jeg er Herren, og det er ingen annen; foruten mig er det ingen Gud. Jeg omgjordet dig, enda du ikke kjente mig,

Genesis 1:1

1 I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden.

Deuteronomy 6:4

4 Hør, Israel! Herren vår Gud, Herren er en.

Isaiah 43:10

10 I er mine vidner, sier Herren, og min tjener, som jeg har utvalgt, forat I skal kjenne og tro mig og forstå at jeg er Gud*; før mig er ingen gud blitt til, og efter mig skal det ingen komme. / {* 5MO 32, 39.}

Deuteronomy 4:35

35 Du har fått se alt dette, forat du skal vite at Herren han er Gud, og ingen uten han alene.

Isaiah 44:6

6 Så sier Herren, Israels konge og gjenløser, Herren, hærskarenes Gud: Jeg er den første, og jeg er den siste, og foruten mig er det ingen Gud.

Topical data is from OpenBible.info, retrieved November 11, 2013, and licensed under a Creative Commons Attribution License.