Bible verses about "memory" | Norwegian

Exodus 4:12

12 Gå nu du, og jeg vil være med din munn og lære dig hvad du skal tale.

Psalms 49:3-4

3 både lave og høie, rike og fattige, alle tilsammen! 4 Min munn skal tale visdom, og mitt hjertes tanke er forstand.

Ecclesiastes 9:10

10 Alt det din hånd er i stand til å gjøre med din kraft, det skal du gjøre! For det finnes hverken gjerning eller klokskap eller kunnskap eller visdom i dødsriket, dit du går.

1 Corinthians 1:5

5 at I i ham er gjort rike på alt, på all lære og all kunnskap,

Isaiah 50:4

4 Herren, Israels Gud, har gitt mig en disippeltunge, så jeg skal kunne kvege den trette med mitt ord; han vekker mitt øre hver morgen, han vekker det forat jeg skal høre som disipler hører.

Isaiah 46:9

9 Kom i hu de forrige ting fra gammel tid, at jeg er Gud, og ingen annen, at jeg er Gud, og at det er ingen som jeg,

Hebrews 4:12

12 For Guds ord er levende og kraftig og skarpere enn noget tveegget sverd og trenger igjennem, inntil det kløver sjel og ånd, ledemot og marg, og dømmer hjertets tanker og råd,

1 John 2:27

27 Og I - den salvelse som I fikk av ham, den blir i eder, og I trenger ikke til at nogen skal lære eder; men som hans salvelse lærer eder alt, så er det og sannhet og ikke løgn; og bli i ham, således som den lærte eder!

1 Corinthians 2:16

16 for hvem har kjent Herrens sinn, så at han skulde lære ham? men vi har Kristi sinn.

Psalms 119:11

11 I mitt hjerte har jeg gjemt ditt ord forat jeg ikke skal synde imot dig.

John 14:26

26 men talsmannen, den Hellige Ånd, som Faderen skal sende i mitt navn, han skal lære eder alle ting, og minne eder om alle ting som jeg har sagt eder.

Topical data is from OpenBible.info, retrieved November 11, 2013, and licensed under a Creative Commons Attribution License.