Bible verses about "meditation" | Norwegian

Psalms 119:148

148 Mine øine var oppe før nattevaktene, forat jeg kunde grunde på ditt ord.

Psalms 119:11

11 I mitt hjerte har jeg gjemt ditt ord forat jeg ikke skal synde imot dig.

Psalms 119:97-99

97 Hvor jeg har din lov kjær! Hele dagen grunder jeg på den. 98 Dine bud gjør mig visere enn mine fiender; for til evig tid eier jeg dem. 99 Jeg er blitt klokere enn alle mine lærere; for jeg grunder på dine vidnesbyrd.

Psalms 63:6

6 Min sjel skal bli mettet som av marg og fett, og med jublende leber skal min munn lovprise dig.

Psalms 49:3

3 både lave og høie, rike og fattige, alle tilsammen!

Psalms 1:1-6

1 Salig er den mann som ikke vandrer i ugudeliges råd og ikke står på synderes vei og ikke sitter i spotteres sete, 2 men har sin lyst i Herrens lov og grunder på hans lov dag og natt. 3 Han skal være lik et tre, plantet ved rinnende bekker, som gir sin frukt i sin tid, og hvis blad ikke visner, og alt hvad han gjør, skal han ha lykke til. 4 Ikke så de ugudelige, men de er lik agner, som spredes av vinden. 5 Derfor skal ugudelige ikke bli stående i dommen, og syndere ikke i de rettferdiges menighet. 6 For Herren kjenner de rettferdiges vei, men de ugudeliges vei går til grunne.

Psalms 119:97

97 Hvor jeg har din lov kjær! Hele dagen grunder jeg på den.

Isaiah 26:3

3 Den som har et grunnfestet sinn, ham lar du alltid ha fred, for til dig setter han sin lit.

Matthew 6:6

6 Men du, når du beder, da gå inn i ditt lønnkammer og lukk din dør og bed til din Fader, som er i lønndom, og din Fader, som ser i lønndom, han skal lønne dig i det åpenbare.

Philippians 4:8

8 For øvrig, brødre, alt som er sant, alt som er ære verdt, alt som er rettferdig, alt som er rent, alt som er elskelig, alt som tales vel om, enhver dyd, og alt det som priselig er - gi akt på det!

Psalms 104:34

34 Måtte min tale tekkes ham! Jeg vil glede mig i Herren!

Psalms 119:15

15 På dine befalinger vil jeg grunde og tenke på dine stier.

Psalms 1:2

2 men har sin lyst i Herrens lov og grunder på hans lov dag og natt.

Psalms 19:14

14 Bevar også din tjener fra skammelige synder, la dem ei herske over mig! Så blir jeg ulastelig og uten skyld for store overtredelser.

Joshua 1:8

8 Denne lovens bok skal ikke vike fra din munn, men du skal grunde på den dag og natt, så du akter vel på å gjøre efter alt det som står skrevet i den; da skal du ha lykke på dine veier, og da skal du gå viselig frem.

Topical data is from OpenBible.info, retrieved November 11, 2013, and licensed under a Creative Commons Attribution License.