Bible verses about "inventions" | Norwegian

Genesis 1:1

1 I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden.

John 16:13

13 men når han, sannhetens Ånd, kommer, skal han veilede eder til hele sannheten; for han skal ikke tale av sig selv, men det som han hører, skal han tale, og de tilkommende ting skal han forkynne eder.

John 1:3

3 Alt er blitt til ved ham, og uten ham er ikke noget blitt til av alt som er blitt til.

Colossians 1:16-17

16 for i ham er alle ting skapt, de i himlene og de på jorden, de synlige og de usynlige, enten det så er troner eller herredømmer eller makter eller myndigheter; alt er det skapt ved ham og til ham, 17 og han er før alle ting, og alle ting står ved ham.

Topical data is from OpenBible.info, retrieved November 11, 2013, and licensed under a Creative Commons Attribution License.