Bible verses about "elohim" | Norwegian

Psalms 2:7

7 Jeg vil kunngjøre hvad fastsatt er: Herren sa til mig: Du er min sønn, jeg har født dig idag.

Isaiah 9:6

6 For et barn er oss født, en sønn er oss gitt, og herredømmet er på hans skulder, og han kalles under, rådgiver, veldig Gud, evig fader, fredsfyrste.

John 1:1

1 I begynnelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud.

1 Corinthians 8:6

6 så er det dog for oss bare én Gud, Faderen, av hvem alt er, og vi til ham, og én Herre, Jesus Kristus, ved hvem alt er, og vi ved ham.

Deuteronomy 6:4

4 Hør, Israel! Herren vår Gud, Herren er en.

Psalms 110:1

1 Av David; en salme. Herren sa til min herre: Sett dig ved min høire hånd, til jeg får lagt dine fiender til skammel for dine føtter!

Genesis 1:1

1 I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden.

Genesis 1:26

26 Og Gud sa: La oss gjøre mennesker i vårt billede, efter vår lignelse, og de skal råde over fiskene i havet og over fuglene under himmelen og over feet og over all jorden og over alt kryp som rører sig på jorden.

Topical data is from OpenBible.info, retrieved November 11, 2013, and licensed under a Creative Commons Attribution License.