Bible verses about "hating" | ManxGaelic

Matthew 5:38-39

38 Ta shiu er chlashtyn dy row eh er ny ghra, Sooill son sooill, as feeackyl son feeackyl. 39 Agh ta mish gra riu, Ny shir-jee aggair y chooilleeney: agh quoi-erbee woaillys oo er y lieckan yesh, chyndaa huggey yn lieckan elley.

Matthew 26:52-54

52 Eisht dooyrt Yeesey rish, Cur seose dty chliwe reesht 'sy fine: son nee adsyn ooilley ta goaill y cliwe, cherraghtyn liorish y chliwe. 53 Vel uss smooinaghtyn nagh voddym's nish guee gys my Ayr, as yinnagh eh chelleeragh hym erskyn daa legion jeig dy ainleyn? 54 Agh kys eisht vees ny scriptyryn er nyn gooilleeney, dy nee shoh myr te dy ve?

Matthew 4:1-25

1 Eisht va Yeesey er ny leeideil liorish Spyrryd Yee gys yn aasagh, dy v'er ny violaghey liorish y drogh-spyrryd. 2 As tra v'eh er drostey da-eed laa as da-eed oie v'eh ny lurg shen accryssagh. 3 As haink y mioleyder huggey, gra, My she mac Yee oo, cur sarey da ny claghyn shoh dy ve jeant nyn arran. 4 Agh dreggyr eshyn, gra, Te, scruit, Cha nee liorish arran ny lomarcan nee dooinney beaghey, agh liorish dy chooilley ockle ta cheet magh ass beeal Yee. 5 Eisht ghow y drogh-spyrryd lesh seose eh gys yn ard-valley casherick, as hoie eh eh er beinn toor syrjey yn chiamble, 6 As dooyrt eh rish, My she Mac Yee oo tilg oo hene sheese: son te scruit, Ver eh currym da e ainleyn my-dty-chione, as ayns nyn laueyn nee ad oo y ymmyrkey, nagh bwoaill oo ec traa erbee dty chass noi chlagh. 7 Dooyrt Yeesey rish, Te scruit myrgeddin, Cha jean oo yn Chiarn dty Yee y violaghey. 8 Reesht hug y drogh-spyrryd lesh eh seose er slieau feer ard, as yeeagh eh da ooilley reeriaghtyn y theihll as y ghloyr oc: 9 As dooyrt eh rish, Ooilley shoh ver-ym's dhyt's, my huittys oo sheese, as ooashley chur dou. 10 Eisht dooyrt Yeesey rish, Ass my enish oo, Noid-ny-hanmey: son te scruit, Ver oo ooashley da'n Chiarn dty Yee, as eshyn ynrycan nee oo shirveish. 11 Eisht daag y drogh-spyrryd eh, as cur-my-ner haink ainleyn as ren ad shirveish er. 12 Nish tra cheayll Yeesey dy row Ean ny phryssoonagh, jimmee eh dy lhiattee gys Galilee. 13 As faagail Nazareth, haink eh dy chummal ayns Capernaum, ta rish oirr ny marrey, rish ardjyn Zabulon as Nephthalim: 14 As shoh myr va cooilleenit shen ny loayr Esaias yn phadeyr, gra 15 Thalloo Zabulon, as thalloo Nephthalim, er slyst ny marrey, cheu elley dy Yordan, Galilee ny Ashoonee: 16 Ta'n pobble va nyn soie ayns dorraghys, er vakin soilshey mooar: as orroosyn va nyn soie ayns cheer as scadoo'n vaaish, ta soilshey er n'irree seose. 17 Veih yn traa shen ren Yeesey toshiaght dy phreacheil, as dy ghra, Gow-jee arrys, son ta reeriaght niau er-gerrey. 18 As myr va Yeesey shooyl liorish keayn Ghalilee, honnick eh daa vraar, Simon va enmyssit Peddyr, as Andreays e vraar, cur magh lieen 'sy cheayn: (son v'ad nyn eeasteyryn) 19 As dooyrt eh roo, Eiyr-jee orrym's, as neem's shiu nyn eeasteyryn dy gheiney. 20 As chelleeragh daag ad nyn lieenteenyn, as deiyr ad er. 21 As goll er e hoshiaght veih shen, honnick eh daa vraar elley, Jamys mac Zebedee as Ean e vraar, ayns lhong marish Zebedee nyn ayr, karraghey nyn lieen: as deie eh orroo. 22 As chelleeragh daag ad y lhong as nyn ayr, as deiyr ad er. 23 As hie Yeesey mygeayrt ooilley Galilee, gynsaghey ayns nyn gialteenyn, as preacheil sushtal y reeriaght, as lheihys dy chooilley hingys, as dy chooilley ghoghan mastey'n pobble. 24 As hie goo jeh magh trooid ooilley Syria: as hug ad lhieu huggey ooilley ny aslayntee, fo doghanyn as pianyn, adsyn va seaghnit lesh drogh-spyrrydyn, sleih ass nyn geeayl, as an-lheiltee, as ren eh ad y lheihys. 25 As deiyr er chaglym mooar dy leih veih Galilee, as Decapolis, as Jerusalem, as Judea, as veih cheu elley dy Yordan.

Matthew 5:1-48

1 As fakin lheid ny earrooyn dy leih, hie eh seose er slieau: as tra v'eh er hoie sheese, haink e ynseydee huggey 2 As hrog eh seose e choraa, as dynsee eh ad, gra, 3 Bannit t'adsyn ta imlee ayns spyrryd: son lhieusyn reeriaght niau. 4 Bannit t'adsyn ta dobberan: son bee ad er nyn gherjaghey. 5 Bannit t'adsyn ta meen surransagh: son bee yn thalloo oc ayns eiraght. 6 Bannit t'adsyn ta accryssagh as paagh lurg yn ynrickys: son bee ad er nyn yannoo magh. 7 Bannit ta'n vooinjer vyghinagh: son bee myghin er ny hoilshaghey daue. 8 Bannit t'adsyn ta glen ayns cree: son ver ad Jee my-ner. 9 Bannit t'adsyn ta tayrn sleih gys shee: son bee ad enmyssit nyn gloan dy Yee. 10 Bannit t'adsyn ta surranse tranlaase er graih cairys: son lhieusyn reeriaght niau. 11 Bannit ta shiuish tra vees shiu oltooanit, as tranlaasit, as dy chooilley ghrogh-ghoo currit ass nyn lieh dy aggairagh er y choontey aym's. 12 Gow-jee boggey, as bee-jee erskyn towse gennal: son s'mooar ta nyn leagh ayns niau: son shoh myr ren ad tranlaase er ny phadeyryn va rhymbiu. 13 Shiuish sollan y thallooin: agh my ta'n sollan er choayl e vlass, kys hig e vree ayn reesht? cha vel ymmyd erbee sodjey ny chour, agh dy ve tilgit magh, as stampit fo cassyn deiney. 14 Shiuish soilshey yn theihll Cha vod ard-valley ta soit er cronk ve follit. 15 Chamoo ta sleih foaddey cainle, as dy choyrt ee fo saagh; agh ayns cainleyr, as t'ee cur soilshey da'n slane lught-thie. 16 Lhig da'n soilshey euish myr shen soilshean fenish deiney, dy vod ad fakin ny obbraghyn mie eu, as gloyr y choyrt da nyn ayr t'ayns niau. 17 Ny smooinee-jee dy daink mish dy chur naardey yn leigh as ny phadeyryn: cha nee dy chur naardey haink mee, agh dy chooilleeney. 18 Son dy firrinagh ta mee gra riu, Derrey nee yn aer as yn ooir lheie ersooyl, cha bee un ockle, ny'n floag sloo er ny ghoaill veih'n leigh, derrey vees ooilley jeant mie. 19 Quoi-erbee er-y-fa shen vrishys unnane jeh ny annaghyn sloo shoh, as ynsys myr shen, bee eh enmyssit yn fer sloo ayns reeriaght niau: agh quoi erbee nee nyn yannoo as nyn ynsaghey, bee eh enmyssit mooar ayns reeriaght niau. 20 Son ta mee gra riu, Mannagh bee yn ynrickys euish erskyn ynrickys ny Scrudeyryn as ny Phariseeyn, cha vod shiu er aght erbee goll stiagh ayns reeriaght niau. 21 Ta shiu er chlashtyn dy row eh er ny ghra rish nyn shenn-ayryn, Cha jean oc dunverys: as quoi-erbee nee dunverys, hig eh fo kerraghey yn vriwnys. 22 Agh ta mish gra riuish, Quoi-erbee ta fargagh rish e vraar gyn oyr, dy jig eshyn neesht fo kerraghey yn vriwnys: as quoi erbee jir rish e vraar, Raca: dy jig eh fo briwnys yn ard-whuaiyl: agh quoi-erbee jir, Uss ommydan, dy bee eh ayns gaue aile niurin, 23 Shen-y-fa tra hebbys oo dty oural ec yn altar, my chooinys oo ayns shen dy vel nhee erbee ec dty vraar dt'oi 24 Faag ayns shen dty oural roish yn altar, as immee royd, jean coardail rish dty vraar hoshiaght, as eisht tar, as cheb dty oural. 25 Coard dy tappee rishyn ta streeu rhyt, choud as vees shiu goll cooidjagh er y raad, er-aggle dy der eshyn oo fo laue yn vriw, as dy der yn briw oo fo currym y tidoor, as dy bee oo tilgit ayns pryssoon. 26 Dy firrinagh ta mee gra rhyt, Nagh jig oo magh ass shen, derrey t'ou er n'eeck yn farling s'jerree. 27 Ta shiu er chlashtyn dy row eh er ny ghra rish nyn shenn-ayryn, Cha brish oo poosey. 28 Agh ta mish gra riu, Quoi-erbee ta jeeaghyn er ben, dy chur saynt j'ee, dy vel eh er vrishey poosey r'ee hannah ayns e chree. 29 As my ta dty hooill yesh dy dty hayrn gys peccah, pluck assyd ee, as tilg void ee: son te ny share dhyt unnane jeh dty hooillyn y choayl, na dty slane corp dy ve tilgit ayns niurin. 30 As my ta dty laue yesh dy dty hayrn gys peccah, giare jeed, as tilg void ee: son te ny share dhyt unnane jeh dty oltyn y choayl, na dty slane corp dy ve tilgit ayns niurin. 31 Ve er ny ghra, Quoi-erbee ver e ven voish, lhig da screeuyn-scarree y chur jee. 32 Agh ta mish gra riu, Quoi-erbee scarrys rish e ven, agh son oyr maarderys, dy vel eh cur urree poosey y vrishey: as quoi-erbee phoosys ish ta scart, t'eh ny vaarderagh. 33 Myrgeddin ta shiu er chlashtyn dy row eh er ny ghra rish nyn shenn-ayryn, Cha jean oo loo-oaiagh y ghoaill, agh cooilleenee oo gys y Chiarn dty vreearaghyn. 34 Agh ta mish gra riu, Ny loo-jee er aght erbee; edyr liorish niau, son she stoyl-reeoil Yee eh: 35 Ny liorish y thalloo, son shen stoyl e choshey: ny liorish Jerusalem, son shen ard-valley yn Ard-ree. 36 Chamoo looys oo liorish dty chione, er-yn-oyr nagh vod oo un renaig y yannoo bane ny doo. 37 Agh lhig da'n ghlare eu ve, She, she, Cha nee, cha nee: son cre-erbee ta harrish shoh, te cheet veih yn olk. 38 Ta shiu er chlashtyn dy row eh er ny ghra, Sooill son sooill, as feeackyl son feeackyl. 39 Agh ta mish gra riu, Ny shir-jee aggair y chooilleeney: agh quoi-erbee woaillys oo er y lieckan yesh, chyndaa huggey yn lieckan elley. 40 As my ta fer erbee dy dty eignagh ec y leigh, as goaill ersooyl dty chooat, lhig dty chloagey lesh myrgeddin. 41 As quoi-erbee chionnys ort dy gholl un veeley marish, gow marish jees. 42 Cur dasyn ta jannoo aghin hood, as veihsyn ta shirrey geeasaght void, ny chyndaa ersooyl. 43 Ta shiu er chlashtyn dy row eh er ny ghra, Ver oo graih da dty naboo, as feoh da dty noid. 44 Agh ta mish gra riu, Bee-jee dooie da nyn noidyn, bannee-jee adsyn ta gwee mollaght diu, jean-jee mie dauesyn ta cur dwoaie diu, as gow-jee padjer er nyn son ocsyn ta dy goanlyssagh jannoo tranlaase erriu: 45 Dy vod shiu ve cloan nyn Ayr t'ayns niau, son t'eshyn cur er e ghrian girree er mie as sie, as cur fliaghey neose er y vooinjer chairagh as neu-chairagh. 46 Son my ta shiu graihagh orroosyn ta graihagh erriuish, cre'n leagh ta nyn gour? nagh vel eer ny publicanee jannoo yn lheid cheddin? 47 My she da nyn mraaraghyn ny lomarcan ta shiu coyrt oltaghey-bea, cre smoo ta shiu dy yannoo na feallagh elley? nagh vel ny eer publicanee jannoo myr shen? 48 Bee-jee shiuish er-y-fa shen slane-ynrick, eer myr ta nyn Ayr t'ayns niau slane-ynrick.

Topical data is from OpenBible.info, retrieved November 11, 2013, and licensed under a Creative Commons Attribution License.