Bible verses about "etiquette" | ManxGaelic

Matthew 7:1-29

1 Ny jean-jee briwnys, as cha bee shiu er nyn mriwnys. 2 Son lesh y vriwnys cheddin ta shiuish briwnys, bee shiu hene er nyn mriwnys: as lesh y towse ta shiuish towse, bee eh er ny howse diu reesht. 3 As cre'n-fa t'ou cronnaghey yn brinneen t'ayns sooill dty vraarey, agh cha vel geill ayd da'n darrag t'ayns dty hooill hene? 4 Ny kys jir oo rish dty vraar, Lhig dou yn brinneen y ghoaill ass dty hooill, as cur-my-ner ta darrag ayns dty hooill hene? 5 Er-crauee-oalsey, tilg hoshiaght yn darrag ass dty hooill hene; as eisht nee oo dy baghtal fakin dy ghoaill yn brinneen ass sooill dty vraarey. 6 Ny cur-jee shen ny ta casherick da ny moddee, chamoo hilgys shiu ny pearlyn eu roish muckyn, er-aggle dy stamp ad orroo fo chosh, as dy jyndaa ad reesht, as shiu y lhottey. 7 Yeearree-jee, as yiow shiu: shir-jee, as nee shiu feddyn: cronk-jee, as yiow shiu fosley. 8 Son ta dy chooilley unnane ta geearree, geddyn: as y fer ta shirrey feddyn: as dasyn ta cronkal, bee'n dorrys er ny osley. 9 Ny quoi yn dooinney ny mast' euish, ver clagh da e vac, my hirrys eh arran? 10 Ny my hirrys eh eeast, der eh ard-nieu da? 11 Shen-y-fa my ta fys euish ta nyn beccee, kys dy choyrt giootyn mie da nyn gloan, cre woad smoo nee'n Ayr eu t'ayns niau nheeghyn mie y choyrt dauesyn ta jannoo aghin huggey. 12 Shen-y-fa dy chooilley nhee cre erbee bailliuish deiney dy yannoo riuish, jean-jee shiuish y lheid cheddin roosyn: son shoh yn leigh as ny phadeyryn 13 Immee-jee stiagh er y ghiat coon; son lhean ta'n giat, as feayn ta'n raad ta leeideil gys toyrt-mow, as shimmey ta goll er: 14 Er-yn-oyr dy nee chion ta'n giat, as coon ta'n raad ta leeideil gys bea, as s'tiark ad ta dy haaghey eh. 15 Bee-jee er nyn dwoaie jeh phadeyryn foalsey, ta cheet hiu ayns coamrey keyrragh, agh cheu-sthie t'ad nyn moddee-oaldey jollyssagh. 16 Ver shiu enney orroo liorish nyn messyn. Vel mess y villey-feeyney er ny heiy jeh drineyn, ny mess y villey-figgagh jeh onnaneyn? 17 Myr shen ta dagh billey mie tilgey mess mie: agh ta drogh-villey tilgey drogh vess. 18 Cha vod billey mie drogh-vess y chur magh: ny drogh-villey mess mie. 19 Bee dy chooilley villey nagh vel gymmyrkey magh mess mie, giarit sheese, as ceaut ayns yn aile. 20 Shen-y-fa liorish nyn messyn ver shiu enney orroo. 21 Cha nee dy chooilley unnane jir rhym's, Hiarn, Hiarn, hed stiagh er reeriaght niau: agh eshyn ta jannoo aigney my Ayrey t'ayns niau. 22 Jir ymmodee rhym's 'sy laa shen, Hiarn, Hiarn, nagh vel shin er n'yannoo phadeyrys ayns dt'ennym's? as ayns dt'ennym er chastey drogh-spyrrydyn? as ayns dt'ennym er n'yannoo ymmodee obbraghyn yindyssagh? 23 As eisht neem's fockley-magh orroo, Cha row aym rieau ainjys erbee erriu: reue-jee voym, O shiuish ghrogh-yantee. 24 Quoi-erbee er-y-fa shen ta clashtyn ad shoh my ghoan's, as jannoo ymmyd mie jeu soylee-ym eh gys dooinney creeney hrog e hie er creg: 25 As haink y fliaghey neose, as dhatt ny thooillaghyn, as heid ny geayghyn, as cheau ad er y thie shen: as cha huitt eh, son dy row yn undin echey er creg. 26 As dy chooilley unnane ta clashtyn ad shoh my ghoan's, as nagh vel jannoo ymmyd mie jeu, bee eh er ny hoylaghey gys dooinney ommijagh, hrog e hie er y gheinnagh: 27 As huitt y fliaghey, as dhatt ny thooillaghyn, as heid ny geayghyn, as cheau ad er y thie shen: as huitt eh, as s'mooar va e lhieggey! 28 As haink eh gy-kione, erreish da Yeesey v'er loayrt ny goan shoh, dy row yn pobble ayns ard-yindys jeh'n ynsaghey echey. 29 Son dynsee eh ad myr fer ayns slane pooar, as cha nee myr ny Scrudeyryn.

Matthew 15:1-39

1 Eisht haink gys Yeesey scrudeyryn as Phariseeyn veih Jerusalem, gra, 2 Cre'n-fa ta dty ostyllyn brishey oardaghyn y chanstyr? son cha vel ad niee nyn laueyn ec goaill beaghey. 3 Agh dreggyr eshyn, as dooyrt eh roo, Cre'n-oyr ta shiuish brishey sarey Yee liorish nyn oardaghyn? 4 Son hug Jee sarey, gra, Cur arrym da dty ayr as da dty voir: as, Eshyn ta gwee mollaght er ayr ny moir, lhig da ve currit dy baase. 5 Agh ta shiuish gra, Quoi-erbee jir rish ayr ny moir, Yn chooid-choonee shen oddagh uss jerkal rish voym's, te gioot er ny chasherickey gys Jee. 6 As nagh lhiass da cooney sodjey 'choyrt da e ayr ny e voir. Ta shiu myr shoh jannoo sarey Yee gyn vree liorish ny oardaghyn eu. 7 Chrauee-oalsey, s'mie ren Esaias phadeyrys jiuish, gra, 8 Ta'n pobble shoh tayrn er-gerrey dou lesh nyn meeal, as cur ooashley dou lesh nyn meillyn, agh ta'n cree oc foddey voym. 9 Agh ayns fardail t'ad cur ooashley dou, gynsaghey son y goo aym's oardaghyn deiney. 10 As deie eh er y pobble, as dooyrt eh roo, Eaisht-jee as toig-jee. 11 Cha nee shen ta goll stiagh ayns veeal ta jannoo dooinney neu-ghlen: agh ny ta cheet magh ass y veeal, shen ta jannoo neu-ghlen jeh. 12 Eisht haink e ostyllyn huggey, as dooyrt ad rish, Vel fys ayd dy rowl ny Phariseeyn jymmoosagh, tra cheayll ad raa shoh? 13 Agh dreggyr eshyn, as dooyrt eh, Bee dy chooilley villey, nagh vel my Ayr flaunyssagh er hoiaghey, er ny astyrt ass ny fraueyn. 14 Lhig-jee daue: she leeideilee doal ad ta kione y vooinjer ghoal. As my ta'n doal shooyll kione y doal, tuittee ad ny-neesht ayns y jeeg. 15 Eisht dreggyr Peddyr, as dooyrt eh rish, Soilshee dooinyn yn coraa-dorraghey shoh. 16 Dooyrt Yeesey rish, Vel shiuish neesht foast fegooish tushtey? 17 Nagh vel shiu foast toiggal, cre-erbee ta goit stiagh ayns y veeal, dy vel eh goll sheese ayns y volg, as goll magh trooid y chorp? 18 Agh ta ny reddyn ta cheet magh ass y veeal, cheet veih'n chree, as t'ad shen jannoo dooinney neu-ghlen. 19 Son magh veih'n chree ta cheet drogh smooinaghtyn, dunverys, brishey-poosey, maarderys, maarlys, feanish foalsey, goan mollaghtagh. 20 Ad shoh ny reddyn ta jannoo dooinney neu-ghlen: agh dy ee lesh laueyn nagh ve nieet, cha vel shen jannoo dooinney neu-ghlen. 21 Eisht hie Yeesey veih shen, as jimmee eh gys ardjyn Tyre as Sidon. 22 As cur-my-ner va ben va ny Canaanite, haink magh ass ny ardjyn shen, geamagh as gra, Jean myghin orrym, O Hiarn, vac Ghavid; s'mooar ta my inneen er ny torchaghey lesh drogh-spyrryd. 23 Agh cha dug eh fockle dy ansoor jee. As haink e ostyllyn, as ghuee ad er, gra, Lhig y raad j'ee, son t'ee gyllagh nyn yei. 24 Agh dreggyr eshyn, as dooyrt eh, Cha vel mish er my choyrt, agh gys kirree-cailjey thie Israel. 25 Eisht haink ee, as hug, ee ooashley da, gra, Hiarn, cooin lhiam. 26 Agh dreggyr eh, as dooyrt eh, Cha vel eh cooie arran ny clienney y ghoaill, as y hilgey eh gys ny moddee. 27 S'feer shen, Hiarn, dooyrt ish: foast ta ny moddee gee jeh'n vrooillagh ta tuittym jeh boayrd nyn mainshter. 28 Er shen dansoor Yeesey, as dooyrt eh r'ee, O ven, s'mooar ta dty chredjue: yn aghin t'ou dy yeearree dy row ayd. As va'n inneen eck er ny lheihys veih'n oor cheddin. 29 As jimmee Yeesey veih shen, as haink eh er-gerrey da faarkey Ghalilee, as hie eh seose er slieau, as hoie eh ayns shen. 30 As haink earrooyn mooarey dy leih huggey, as nyn mast' oc va croobee, doail, balloo, baccee, as ymmodee elley, as hug ad ad nyn lhie ec cassyn Yeesey, as ren eh ad y lheihys. 31 Ayns wheesh as dy ghow ooilley'n pobble yindys, tra honnick ad ny balloo loayrt, ny baccee slane, ny croobee shooyll as ny doail fakin, as ren ad Jee Israel y ghloyraghey. 32 Eisht deie Yeesey er e ostyllyn, as dooyrt eh, Ta chymmey aym er y pobble, er-yn-oyr dy vel ad er ve marym nish three laa, as cha vel monney beaghey oc dy ghoaill: as cha der-ym ad ersooyl nyn drostey, er aggle dy gannooinee ad er y raad. 33 Dooyrt e ostyllyn rish, Cre raad yiow mayd wheesh shen dy arran 'syn aasagh, as magh lheid yn earroo mooar dy leih? 34 Dooyrt Yeesey roo, Cre-woad bwilleen t'eu? Dooyrt adsyn, Shiaght, as kuse fardalagh dy eeastyn beggey. 35 As doardee eh da'n pobble dy hoie er y thalloo. 36 As ghow eh ny shiaght bwilleenyn, as ny eeastyn, as hug e booise, as vrish eh, as hug eh ad da e ostyllyn, as hirveish adsyn er y pobble ad. 37 As ren ad ooilley gee, as v'ad er nyn yannoo magh: as hrog ad jeh'n fooilliagh va er-mayrn lane shiaght baskadyn. 38 As v'adsyn ren gee, kiare thousane dooinney, marish mraane as cloan. 39 As hug eh ersooyl yn pobble, as ghow eh lhuingys, as haink eh gys ardjyn Vagdala.

Luke 6:37

37 Ny jean-jee briwnys, as cha bee shiu er nyn mriwnys: ny jean-jee deyrey, as cha bee shiu er nyn gheyrey: leih-jee, as yiow shiu leih:

John 4:23-24

23 Agh ta'n oor cheet, as nish ayn dy jean ny ooashleyderyn firrinagh ooashlaghey yn Ayr ayns Spyrryd as ayns firrinys: son ta'n Ayr shirrey nyn lheid oc shoh dy chur ooashley da. 24 Ta Jee ny Spyrryd, as shegin dauesyn ta ooashlaghey eh, ooashley y choyrt da ayns Spyrryd as ayns firrinys.

Topical data is from OpenBible.info, retrieved November 11, 2013, and licensed under a Creative Commons Attribution License.