Bible verses about "science" | Lithuanian

Genesis 1:1

1 Pradžioje Dievas sutvėrė dangų ir žemę.

Job 26:7

7 Jis ištiesia šiaurę ant tuštumos ir žemę pakabina ant nieko.

Proverbs 14:15

15 Neišmanėlis tiki kiekvienu žodžiu, bet išmintingas apsvarsto kiekvieną žingsnį.

Isaiah 40:22

22 Jis sėdi virš žemės skliauto, jos gyventojai atrodo lyg skėriai. Jis ištiesia dangus lyg užuolaidas, išskleidžia juos lyg palapinę gyventi.

Ecclesiastes 1:13-17

13 Aš nusprendžiau savo širdyje stebėti ir tyrinėti išmintimi visa, kas darosi šiame pasaulyje. Šią varginančią užduotį Dievas davė žmonių sūnums, kad ją vykdytų. 14 Aš mačiau viską, kas darosi po saule, ir supratau, kad tai tuštybė ir vėjo gaudymas. 15 Kas kreiva, negalima ištiesinti, ir ko nėra, negalima suskaičiuoti. 16 Aš galvojau savo širdyje, kad esu įsigijęs daugiau išminties už visus, prieš mane buvusius Jeruzalėje. Mano širdis įgavo daug išminties ir pažinimo. 17 Aš nusprendžiau savo širdyje suprasti, kas yra išmintis ir kas beprotybė bei kvailystė, bet patyriau, kad tai taip pat vėjo gaudymas.

Ecclesiastes 1:6-7

6 Vėjas pučia į pietus ir pasisuka į šiaurę; pučia šen ir ten, sukasi aplinkui ir vėl grįžta į vietą, iš kur pakilo. 7 Visos upės teka į jūrą, bet jūra vis nepilna. Upės grįžta atgal, iš kur ištekėjo.

Romans 1:20

20 Jo neregimosios ypatybės­Jo amžinoji galybė ir dievystė­nuo pat pasaulio sukūrimo aiškiai suvokiamos iš Jo kūrinių, todėl jie nepateisinami.

Hebrews 3:4

4 Mat kiekvienas namas kažkieno pastatytas, o viską pastatęs yra Dievas.

Psalms 104:5

5 Tu padėjai žemės pamatus, ir niekas jos nepajudins per amžius.

Isaiah 40:12

12 Kas išsėmė vandenis sauja ir išmatavo dangų sprindžiais? Kas žemės dulkes saiku seikėjo, pasvėrė kalnus ir kalvas svarstyklėmis?

Colossians 1:17

17 Jis yra pirma visų daiktų, ir visa Juo laikosi.

Job 38:4-30

4 Kur buvai, kai Aš dėjau žemės pamatus? Atsakyk, jei supranti. 5 Ar žinai, kas nustatė jos dydį, kas ją išmatavo? 6 Ant ko pritvirtintas jos pamatas arba kas padėjo jos kertinį akmenį, 7 kai kartu giedojo ryto žvaigždės ir šaukė iš džiaugsmo visi Dievo sūnūs? 8 Kas uždarė jūros duris, kai ji veržėsi, tarsi išeidama iš įsčių? 9 Aš aprengiau ją debesimis lyg drabužiu ir apsupau tamsa lyg vystyklais, 10 kai jai paskyriau ribas, įdėjau skląstį bei duris 11 ir pasakiau: ‘Iki čia ateisi, ne toliau; čia sustos tavo puikiosios bangos’. 12 Ar kada nors savo gyvenime įsakei rytui ir nurodei aušrai jos vietą, 13 kad ji, pasiekus žemės pakraščius, nukratytų nedorėlius nuo jos? 14 Žemė keičiasi kaip molis po antspaudu, susiklosto kaip drabužis. 15 Nedorėliams saulė nebešviečia, jų pakelta ranka sulaužoma. 16 Ar kada pasiekei jūros šaltinius ir vaikštinėjai tyrinėdamas gelmes? 17 Ar mirties vartai tau buvo atverti, ar matei mirties šešėlio duris? 18 Ar išmatavai žemės platybes? Atsakyk, jei visa tai žinai. 19 Kur yra kelias į šviesą, kur gyvena tamsa? 20 Ar gali pasiekti jų ribas ir surasti taką į jų namus? 21 Aišku, tu žinai, nes tada jau buvai gimęs ir gyveni nuo amžių! 22 Ar buvai nuėjęs į sniego sandėlius ir sandėlius krušos, 23 kurią laikau sielvarto metui, karo ir kovos dienai? 24 Kur yra kelias, kuriuo ateina šviesa ir iš kur pakyla žemėje rytys? 25 Kas nustatė lietui ir žaibui kryptį, 26 kad lytų negyvenamose vietose, dykumose, kur nėra žmonių, 27 drėkintų tuščią ir apleistą žemę, kad želtų žolė? 28 Ar lietus turi tėvą? Kas pagimdė rasos lašus? 29 Kur gimė ledas? Kas pagimdė šerkšną po dangumi? 30 Kodėl vanduo sukietėja į akmenį ir gelmių paviršius užšąla?

Psalms 111:2

2 Dideli yra Viešpaties darbai, tyrinėjami visų, kurie juos mėgsta.

Topical data is from OpenBible.info, retrieved November 11, 2013, and licensed under a Creative Commons Attribution License.