Bible verses about "refreshing" | Lithuanian

Proverbs 3:7-8

7 Nebūk išmintingas savo akyse, bijok Viešpaties ir venk pikto; 8 tai bus sveikata tavo kūnui ir atgaiva kaulams.

Jeremiah 31:25

25 Aš atgaivinsiu pailsusią sielą, o suvargusią­pastiprinsiu”.

John 16:13

13 Bet kai ateis Ji, Tiesos Dvasia, jus Ji įves į visą tiesą. Ji nekalbės iš savęs, bet kalbės, ką išgirs, ir praneš, kas dar turi įvykti.

Acts 3:19

19 Tad atgailaukite ir atsiverskite, kad būtų panaikintos jūsų nuodėmės, kad nuo Viešpaties veido ateitų atgaivos laikai

John 20:31

31 O šitie yra surašyti, kad tikėtumėte, jog Jėzus yra Kristus, Dievo Sūnus, ir kad tikėdami turėtumėte gyvenimą per Jo vardą.

Romans 13:11

11 Taip elkitės, suprasdami, koks dabar laikas. Išmušė valanda mums pabusti iš miego. Dabar mūsų išgelbėjimas arčiau negu tada, kai įtikėjome.

1 John 1:9

9 Jeigu išpažįstame savo nuodėmes, Jis ištikimas ir teisingas, kad atleistų mums nuodėmes ir apvalytų mus nuo visų nedorybių.

2 Timothy 3:1-5

1 Žinok, kad paskutinėmis dienomis užeis sunkūs laikai, 2 nes žmonės bus savimylos, pinigų mylėtojai, pagyrūnai, išdidūs, piktžodžiautojai, neklusnūs tėvams, nedėkingi, nešventi, 3 nemylintys, nesutaikomi, šmeižikai, nesusivaldantys, šiurkštūs, nekenčiantys to, kas gera, 4 išdavikai, užsispyrę, pasipūtėliai, labiau mylintys malonumus negu Dievą, 5 turintys dievotumo išvaizdą, bet atsižadėję jo jėgos. Šalinkis tokių žmonių!

Jude 1:24

24 Tam, kuris gali išlaikyti jus nenupuolusius ir savo šlovės akivaizdon pastatyti nepriekaištingus su didžiausiu džiaugsmu,

Psalms 16:8-11

8 Aš nuolatos statau Viešpatį prieš save, Jis mano dešinėje­aš nesvyruosiu. 9 Linksminasi mano širdis, džiaugiasi mano siela ir mano kūnas ilsėsis su viltimi. 10 Nes tu nepaliksi mano sielos mirusiųjų buveinėje ir neleisi savo šventajam supūti. 11 Tu parodysi man gyvenimo kelią, Tavo akivaizdoje yra džiaugsmo pilnatvė, Tavo dešinėje­malonumai per amžius.

Psalms 23:3

3 Jis atgaivina mano sielą, veda mane teisumo takais dėl savo vardo.

Acts 3:19-21

19 Tad atgailaukite ir atsiverskite, kad būtų panaikintos jūsų nuodėmės, kad nuo Viešpaties veido ateitų atgaivos laikai 20 ir Jis atsiųstų jums iš anksto paskelbtąjį Jėzų Kristų. 21 Jį turi priimti dangus iki visų dalykų atnaujinimo meto. Dievas tai nuo amžių paskelbė visų savo šventųjų pranašų lūpomis.

Topical data is from OpenBible.info, retrieved November 11, 2013, and licensed under a Creative Commons Attribution License.