Bible verses about "monotheism" | Lithuanian

Genesis 1:26

26 Dievas tarė: “Padarykime žmogų pagal mūsų atvaizdą ir panašumą. Jie tevaldo jūros žuvis, padangių paukščius, gyvulius ir visą žemę bei visus roplius, kurie gyvena ant žemės!”

Deuteronomy 4:39

39 Suprask tad šiandien ir palaikyk visa tai savo širdyje, kad Viešpats yra dangaus ir žemės Dievas ir jokio kito nėra.

Psalms 83:18

18 Težino jie, kad Tas, kurio vardas Viešpats, visoje žemėje yra aukščiausias!

Psalms 82:1-8

1 Dievas pakyla dievų susirinkime, dievams teismą daro: 2 “Ar dar ilgai teisite neteisingai ir pataikausite nedorėliams? 3 Ginkite vargšus ir našlaičius, beturčių ir paniekintųjų saugokite teises. 4 Vargšus ir beturčius iš nedorėlių rankų vaduokite!” 5 Jie neišmano ir nesupranta, jie vaikščioja tamsoje, todėl visi žemės pamatai svyruoja. 6 Aš tariau: “Jūs esate dievai ir Aukščiausiojo sūnūs. 7 Tačiau jūs mirsite kaip žmonės, krisite kaip bet kuris kunigaikštis”. 8 Pakilk, Dieve, teisk žemę, nes visos tautos Tau priklauso!

John 17:3

3 Tai yra amžinasis gyvenimas: kad jie pažintų Tave, vienintelį tikrąjį Dievą ir Tavo siųstąjį Jėzų Kristų.

1 Corinthians 8:6

6 tai mes turime tik vieną Dievą, Tėvą, iš kurio yra visa ir Jam esame mes, ir vieną Viešpatį, Jėzų Kristų, per kurį yra visa ir mes per Jį.

Ephesians 4:6

6 Vienas Dievas ir visų Tėvas, kuris virš visų, per visus ir visuose.

Exodus 20:3

3 Neturėk kitų dievų šalia manęs.

Psalms 86:10

10 Tu esi didis ir darai stebuklus, Tu vienas esi Dievas!

Mark 12:29

29 Jėzus jam atsakė: “Pirmasis yra šis: ‘Klausyk, Izraeli,­Viešpats, mūsų Dievas, yra vienintelis Viešpats;

John 1:1

1 Pradžioje buvo Žodis, tas Žodis buvo pas Dievą, ir Žodis buvo Dievas.

Isaiah 45:5

5 Aš esu Viešpats ir kito nėra; nėra kito dievo šalia manęs. Aš sujuosiau tave, nors nepažinai manęs,

Genesis 1:1

1 Pradžioje Dievas sutvėrė dangų ir žemę.

Deuteronomy 6:4

4 Klausyk, Izraeli! Viešpats, mūsų Dievas, yra vienintelis Dievas!

Isaiah 43:10

10 Viešpats sako: “Jūs esate mano liudytojai ir mano tarnas, kurį pasirinkau, kad žinotumėte, tikėtumėte ir suprastumėte, kad Aš Tas, kuris esu. Pirma manęs nebuvo jokio dievo ir po manęs nebus.

Deuteronomy 4:35

35 Jis tai parodė tau, kad žinotum, jog Viešpats yra Dievas ir kito nėra.

Isaiah 44:6

6 Bet Viešpats, Izraelio karalius, jo atpirkėjas, kareivijų Viešpats, sako: “Aš esu pirmasis ir paskutinysis, be manęs nėra kito dievo.

Topical data is from OpenBible.info, retrieved November 11, 2013, and licensed under a Creative Commons Attribution License.