Bible verses about "inventions" | Lithuanian

Genesis 1:1

1 Pradžioje Dievas sutvėrė dangų ir žemę.

John 16:13

13 Bet kai ateis Ji, Tiesos Dvasia, jus Ji įves į visą tiesą. Ji nekalbės iš savęs, bet kalbės, ką išgirs, ir praneš, kas dar turi įvykti.

John 1:3

3 Visa per Jį atsirado, ir be Jo neatsirado nieko, kas yra atsiradę.

Colossians 1:16-17

16 nes Juo sutverta visa, kas yra danguje ir žemėje, kas regima ir neregima; ar sostai, ar viešpatystės, ar kunigaikštystės, ar valdžios,­visa sutverta per Jį ir Jam. 17 Jis yra pirma visų daiktų, ir visa Juo laikosi.

Topical data is from OpenBible.info, retrieved November 11, 2013, and licensed under a Creative Commons Attribution License.