Bible verses about "impossible" | Lithuanian

Isaiah 59:1

1 Viešpaties ranka nesutrumpėjo gelbėti ir Jo ausis neapkurto girdėti,

Matthew 17:20

20 Jėzus jiems atsakė: “Dėl jūsų netikėjimo. Iš tiesų sakau jums: jei turėtumėte tikėjimą kaip garstyčios grūdelį, jūs tartumėte šitam kalnui: ‘Persikelk iš čia į tenai’, ir jis persikeltų. Ir nieko jums nebūtų neįmanomo.

John 14:1

1 “Tenebūgštauja jūsų širdys! Tikite Dievą­tikėkite ir mane!

Mark 9:23

23 Jėzus jam atsakė: “Jei gali tikėti, viskas įmanoma tikinčiam!”

Philippians 4:13

13 Aš visa galiu Kristuje, kuris mane stiprina.

2 Corinthians 6:2

2 Nes Jis sako: “Aš išklausiau tave priimtinu metu ir išgelbėjimo dieną Aš padėjau tau”. Štai dabar yra priimtinas metas, štai dabar išgelbėjimo diena!

Hebrews 11:6

6 O be tikėjimo neįmanoma patikti Dievui. Kas artinasi prie Dievo, tam būtina tikėti, kad Jis yra ir kad uoliai Jo ieškantiems atsilygina.

Hebrews 11:1-3

1 Tikėjimas užtikrina tai, ko viliamės, ir parodo tai, ko nematome. 2 Per jį protėviai gavo gerą liudijimą. 3 Tikėjimu suvokiame, kad pasauliai buvo sutverti Dievo žodžiu, būtent iš neregimybės atsirado regima.

Isaiah 43:18-19

18 “Nebegalvokite apie buvusius dalykus, nekreipkite dėmesio į praeitį. 19 Štai Aš darau nauja­jau pasirodo, ar nepastebite? Aš padarysiu kelią tyruose, upės tekės dykumose.

Matthew 6:33

33 Pirmiausia ieškokite Dievo karalystės ir Jo teisumo, o visa tai bus jums pridėta.

Genesis 18:14

14 Ar yra kas nors Viešpačiui neįmanoma? Kitais metais, numatytu laiku, Aš sugrįšiu pas tave, ir Sara turės sūnų!”

Ephesians 3:20

20 O Tam, kuris savo jėga, veikiančia mumyse, gali padaryti nepalyginamai daugiau, negu mes prašome ar suprantame,

Jeremiah 32:17

17 “Viešpatie Dieve, Tu sukūrei dangų ir žemę savo didele galia ir ištiesta ranka. Nieko Tau nėra negalimo.

Luke 1:37

37 nes Dievui nėra negalimų dalykų”.

Matthew 19:26

26 Jėzus pažvelgė į juos ir tarė: “Žmonėms tai neįmanoma, bet Dievui viskas įmanoma”.

Topical data is from OpenBible.info, retrieved November 11, 2013, and licensed under a Creative Commons Attribution License.