Bible verses about "abomination" | Lithuanian

Leviticus 18:22

22 Nesugulk su vyru kaip su moterimi, nes tai pasibjaurėjimas.

Leviticus 20:13

13 Jei vyras sugultų su vyru kaip su moterimi, abu bjauriai nusikalstų ir abu turi mirti.

Deuteronomy 22:5

5 Moteris nesivilks vyro rūbais, ir vyras­moters; Viešpats bjaurisi tokiais, kurie taip daro.

Topical data is from OpenBible.info, retrieved November 11, 2013, and licensed under a Creative Commons Attribution License.