Bible verses about "complaining" | Latvian

Romans 12:2

2 Un nepiemērojieties šai pasaulei, bet pārvērtieties, atjaunodamies savā garā, lai jūs saprastu, kāds ir Dieva prāts, kas labs un patīkams, un pilnīgs!

Philippians 2:14-16

14 Dariet visu bez kurnēšanas un bez kavēšanās. 15 Lai jūs būtu bez pārmetumiem un patiesi Dieva bērni, nevainojami ļaunas un samaitātas tautas vidū; starp tiem mirdziet kā spīdekļi pasaulē! 16 Turiet dzīvības vārdu manam godam Kristus dienā, jo ne velti es skrēju, ne velti strādāju.

Philippians 2:12-16

12 Tāpēc, mani vismīļie, (kā jūs vienmēr bijāt paklausīgi) strādājiet savas pestīšanas labā bailēs un drebēšanā ne tikai manā klātbūtnē, bet vēl vairāk manā prombūtnē! 13 Jo Dievs ir Tas, kas jūsos rada gribu un izpildīšanu pēc savas labpatikas. 14 Dariet visu bez kurnēšanas un bez kavēšanās. 15 Lai jūs būtu bez pārmetumiem un patiesi Dieva bērni, nevainojami ļaunas un samaitātas tautas vidū; starp tiem mirdziet kā spīdekļi pasaulē! 16 Turiet dzīvības vārdu manam godam Kristus dienā, jo ne velti es skrēju, ne velti strādāju.

Philippians 4:11-12

11 Ne trūkuma dēļ es to saku, jo esmu mācījies apmierināties ar to, kas man ir. 12 Es protu pazemoties, protu arī pārpilnībā dzīvot (visur un pie visa kā esmu pieradis): būt paēdis un būt izsalcis, dzīvot pārpilnībā un ciest trūkumu,

Philippians 2:14-15

14 Dariet visu bez kurnēšanas un bez kavēšanās. 15 Lai jūs būtu bez pārmetumiem un patiesi Dieva bērni, nevainojami ļaunas un samaitātas tautas vidū; starp tiem mirdziet kā spīdekļi pasaulē!

1 Corinthians 10:10

10 Un nekurniet, kā daži no tiem kurnējuši un gāja bojā no postītāja.

James 5:9

9 Negaudieties, brāļi, viens par otru, lai netiktu tiesāti! Lūk, tiesnesis stāv durvju priekšā!

1 Thessalonians 5:18

18 Par visu esiet pateicīgi, jo tāds ir Dieva prāts Jēzū Kristū attiecībā uz jums visiem.

1 Peter 4:9

9 Savstarpēji esiet viesmīlīgi bez kurnēšanas!

Ephesians 4:29

29 No jūsu mutes lai nenāk neviena ļauna runa, bet gan laba, kas stiprina ticībā un nes svētību klausītājiem!

Philippians 2:14

14 Dariet visu bez kurnēšanas un bez kavēšanās.

Topical data is from OpenBible.info, retrieved November 11, 2013, and licensed under a Creative Commons Attribution License.