Bible verses about "word" | Hungarian

John 16:13-14

13 De mikor eljõ amaz, az igazságnak Lelke, elvezérel majd titeket minden igazságra. Mert nem õ magától szól, hanem azokat szólja, a miket hall, és a bekövetkezendõket megjelenti néktek. 14 Az engem dicsõít majd, mert az enyémbõl vesz, és megjelenti néktek.

2 Peter 1:20-21

20 Tudván elõször azt, hogy az írásban egy prófétai szó sem támad saját magyarázatból. 21 Mert sohasem ember akaratából származott a prófétai szó; hanem a Szent Lélektõl indíttatva szólottak az Istennek szent emberei.

John 17:17

17 Szenteld meg õket a te igazságoddal: A te ígéd igazság.

Psalms 119:105

105 Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága.

2 Timothy 3:16-17

16 A teljes írás Istentõl ihletett és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre, 17 Hogy tökéletes legyen az Isten embere, minden jó cselekedetre felkészített.

Isaiah 55:11

11 Így lesz az én beszédem, a mely számból kimegy, nem tér hozzám üresen, hanem megcselekszi, a mit akarok, és szerencsés lesz ott, a hová küldöttem.

John 1:1

1 Kezdetben vala az Íge, és az Íge vala az Istennél, és Isten vala az Íge.

Hebrews 4:12

12 Mert az Istennek beszéde élõ és ható, és élesebb minden kétélû fegyvernél, és elhat a szívnek és léleknek, az ízeknek és a velõknek megoszlásáig, és megítéli a gondolatokat és a szívnek indulatait.

Topical data is from OpenBible.info, retrieved November 11, 2013, and licensed under a Creative Commons Attribution License.