Bible verses about "drinking" | HOT

Proverbs 31:6-7

6 תנו שׁכר לאובד ויין למרי נפשׁ׃7 ישׁתה וישׁכח רישׁו ועמלו לא יזכר עוד׃

Proverbs 23:29-35

29 למי אוי למי אבוי למי מדונים למי שׂיח למי פצעים חנם למי חכללות עינים׃30 למאחרים על היין לבאים לחקר ממסך׃31 אל תרא יין כי יתאדם כי יתן בכיס עינו יתהלך במישׁרים׃32 אחריתו כנחשׁ ישׁך וכצפעני יפרשׁ׃33 עיניך יראו זרות ולבך ידבר תהפכות׃34 והיית כשׁכב בלב ים וכשׁכב בראשׁ חבל׃35 הכוני בל חליתי הלמוני בל ידעתי מתי אקיץ אוסיף אבקשׁנו עוד׃

Proverbs 20:1

1 לץ היין המה שׁכר וכל שׁגה בו לא יחכם׃

Topical data is from OpenBible.info, retrieved November 11, 2013, and licensed under a Creative Commons Attribution License.