Bible verses about "virtue" | Finnish

Proverbs 1:1-33

1 Salomon, Davidin pojan, Israelin kuninkaan sananlaskut; 2 Oppia viisautta ja kuritusta, ymmärtää tiedon puhetta, 3 Vastaanottaa ymmärryksen neuvoa, vanhurskautta, oikeutta ja siveyttä; 4 Että tyhmät viisaaksi tulisivat ja nuorukaiset taidon ja ymmärryksen saisivat. 5 Joka viisas on, se kuulkaan, että jän viisaammaksi tulis; ja joka toimellinen on, se ottakoon neuvon, 6 Että hän ymmärtäis sananlaskut ja niiden selityksen, viisasten opin ja heidän tapauksensa. 7 Herran pelko on viisauden alku; tyhmät hylkäävät viisauden ja opin. 8 Poikani kuule isäs kuritusta, ja älä hylkää äitis käskyä! 9 Sillä se on sinun sinun pääs päällä otollinen kaunistus, ja käädyt kaulassas. 10 Poikani! jos pahanjuoniset sinua sinua houkuttelevat, niin älä heihin suostu. 11 Jos he sanovat: käy meidän kanssamme: me väijymme verta, ja viritämme pauloja nuhteettoman eteen ilman syytä; 12 Me nielemme hänen, niinkuin helvetti elävältä, ja hurskaan niinkuin hautaan pudotamme; 13 Me löydämme kaikellaista kallista tavaraa, ja täytämme huoneemme saaliista; 14 Koettele meidän kanssamme : meillä kaikilla pitää yksi kukkaro oleman: 15 Poikani! älä vaella heidän kanssansa: estä jalkas heidän retkiltänsä. 16 Sillä heidän jalkansa juoksevat pahuuteen, ja he kiiruhtavat verta vuodattamaan. 17 Sillä turhaan verkot viritetään lintuin silmäin edessä. 18 Itse he myös väijyvät toinen toisensa verta, ja petoksella seisovat toinen toisensa hengen perään. 19 Niin kaikki ahneet tekevät, ja ahneus on isännillensä surmaksi. 20 Viisaus ulkona valittaa, ja kadulla äänensä ilmoittaa. 21 Hän huutaa kansan edessä portissa, ja tuottaa sanansa edes kaupungissa, sanoen: 22 Kuinka kauvan te tyhmät tahdotte olla taitamattomat, ja pilkkakirveet rakastaa naurua? ja te hullut vihata opetusta? 23 Kääntäkäät itsenne minun kuritukseni puoleen: katso, ja minä tuon teille henkeni edes, ja ilmoitan teille sanani; 24 Että minä kutsuin teitä, ja te estelitte teitänne: minä kokotin käteni, ja ei yksikään ottanut siitä vaaria, 25 Te hylkäsitte kaiken neuvoni, ja ette tahtoneet kuritustani; 26 Niin minä myös nauran teidän vahinkoanne, ja pilkkaan teitä, kuin teidän päällenne tulee se, jota te pelkäätte, 27 Kuin se tulee, jota te pelkäätte, niinkuin rajuilma, ja tuska niinkuin tuulispää; kuin teidän päällenne tulee ahdistus ja vaiva. 28 Silloin he minua avuksensa huutavat, ja en minä kuule heitä: varhain he etsivät minua, ja ei löydä minua. 29 Että he vihasivat opetusta, ja ei ottaneet vastaan Herran pelkoa, 30 Eikä tyytyneet minun neuvooni, mutta laittivat kaiken kuritukseni; 31 Niin pitää heidän syömän tiensä hedelmästä, ja neuvostansa ravituksi tuleman. 32 Sillä tyhmäin himo tappaa heidät, ja hulluin onni kadottaa heidät. 33 Mutta joka minua kuulee, hän asuu turvallisesti, ja ei mitään pahaa pelkää.

Matthew 18:15-17

15 Mutta jos sinun veljes rikkoo sinua vstaan, niin mene ja nuhtele häntä kahden kesken yksinänsä. Jos hän sinua kuulee, niin sinä olet veljes voittanut. 16 Mutta jos ei hän sinua kuule, niin ota vielä yksi eli kaksi kanssas, että kaikki asia kahden eli kolmen todistajan suussa olis. 17 Mutta ellei hän niitä tahdo kuulla, niin sano seurakunnalle; ellei hän seurakuntaa tottele, niin pidä häntä pakanana ja Publikanina.

Matthew 22:36-39

36 Mestari, mikä on suurin käsky laissa? 37 Niin Jesus sanoi hänelle: sinun pitää rakastaman Herraa sinun Jumalaas, kaikesta sydämestäs, ja kaikesta sielustas, ja kaikesta mielestäs: 38 Tämä on ensimäinen ja suurin käsky. 39 Toinen on tämän kaltainen: sinun pitää rakastaman lähimmäistäs niinkuin itse sinuas.

2 Corinthians 5:17-6:2

17 Sentähden jos joku on Kristuksessa, niin hän on uusi luontokappale; sillä vanhat ovat kadonneet, katso, kaikki ovat uudeksi tulleet. 18 Mutta ne kaikki ovat Jumalasta, joka meitä on itse kanssansa sovittanut Jesuksen Kristuksen kautta, ja antoi meille viran sovinnosta saarnata. 19 Sillä Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itse kanssansa, ja ei lukenut heille heidän syntiänsä, ja on meissä sovintosaarnan säätänyt. 20 Niin olemme me Kristuksen puolesta käskyläiset; sillä Jumala neuvoo meidän kauttamme. Niin me rukoilemme siis Kristuksen puolesta, että te Jumalan kanssa sovitte. 21 Sillä hän on sen, joka ei mitään synnistä tietänyt, meidän edestämme synniksi tehnyt, että me hänessä tulisimme siksi vanhurskaudeksi, joka Jumalan edessä kelpaa.

2 Corinthians 6:1-2

1 Mutta me niinkuin apulaiset neuvomme teitä, ettette Jumalan armoa hukkaan ottaisi. 2 Sillä hän sanoo: minä olen otollisella ajalla sinua kuullut ja olen sinua autuuden päivänä auttanut. Katso, nyt on otollinen aika, katso, nyt on autuuden päivä.

Hebrews 10:30

30 Sillä me tunnemme hänen, joka sanoi: minun on kosto, minä tahdon kostaa, sanoo Herra; ja taas: Herra on kansansa tuomitseva.

Psalms 55:22

22 Heitä surus Herran päälle, hän sinusta murheen pitää, ja ei salli vanhurskaan olla kulkiana ijankaikkisesti.

Matthew 7:1-2

1 Älkäät tuomitko, ettei teitä tuomittaisi. 2 Sillä millä tuomiolla te tuomitsette, pitää teitä tuomittaman, ja sillä mitalla, jolla te mittaatte, pitää teille jälleen mitattaman.

Colossians 3:13

13 Ja kärsikäät toinen toistanne ja anteeksi antakaat toinen toisellenne, jos jollakin on kannetta toista vastaan; niinkuin myös Kristus teille on anteeksi antanut, niin myös tekin tehkäät.

Proverbs 31:11-20

11 Hänen miehensä sydän uskaltaa häneen: hänen elatuksensa ei puutu häneltä. 12 Hän tekee hänelle hyvää ja ei pahaa kaikkena elinaikanansa. 13 Hän harjoittaa itsensä villoissa ja pellavissa, ja tekee mielellänsä työtä käsillänsä. 14 Hän on niinkuin kauppamiehen haaksi, joka elatuksensa tuo kaukaa. 15 Hän nousee yöllä, ja antaa perheellensä ruokaa, ja piioillensa heidän osansa. 16 Hän pyytää peltoa ja saa sen, ja istutaa viinapuita kättensä hedelmästä. 17 Hän vyöttää kupeensa väkevydellä, ja vahvistaa käsivartensa. 18 Hän näkee askareensa hyödylliseksi: hänen kynttiläänsä ei sammuteta yöllä. 19 Hän ojentaa kätensä rukkiin, ja tarttuu sormillansa kehrävarteen. 20 Hän kohottaa kätensä köyhille, ja ojentaa kätensä tarvitseville.

Proverbs 10:9

9 Joka nuhteettomasti vaeltaa, hän elää murheetoinna; mutta joka väärällä tiellä vaeltaa, hän tulee ilmi.

Ephesians 4:2

2 Kaikella nöyryydellä, siveydellä ja pitkämielisyydellä, ja kärsikäät toinen toistanne rakkaudessa.

2 Peter 1:5-8

5 Niin ahkeroitkaat kaikella vireydellä teidän uskonne avua osoittamaan, ja avussa tointa, 6 Ja toimessa kohtuullisuutta, ja kohtuullisuudessa kärsivällisyyttä, ja kärsivällisyydessä jumalisuutta, 7 Ja jumalisuudessa veljellistä rakkautta, ja veljellisessä rakkaudessa yhteistä rakkautta. 8 Sillä koska nämät täydellisesti teissä ovat, niin ei he teitä salli löydettää joutilaina eli hedelmättöminä meidän Herran Jesuksen Kristuksen tuntemisessa.

Philippians 4:8

8 Vielä, rakkaat veljet, mikä tosi, mikä kunniallinen, mikä oikein, mikä puhdas, mikä otollinen on, mikä hyvin kuuluu, jos joku hyvä tapa ja jos joku kiitos on, ajatelkaat niitä.

2 Peter 1:5

5 Niin ahkeroitkaat kaikella vireydellä teidän uskonne avua osoittamaan, ja avussa tointa,

Topical data is from OpenBible.info, retrieved November 11, 2013, and licensed under a Creative Commons Attribution License.