Bible verses about "science" | Estonian

Genesis 1:1

1 Alguses lõi Jumal taevad ja maa.

Romans 1:20

20 Sest Tema nähtamatut olu, nii Tema igavest väge kui jumalikku olemist, nähakse, kui neid pannakse tähele, Tema tegudes maailma loomisest alates, nii et nad ei saa vabanduda,

Hebrews 3:4

4 Sest igal majal on oma valmistaja; aga kes kõik on valmistanud, see on Jumal.

Colossians 1:17

17 ja Tema Ise on enne kõiki, ja kõik püsivad koos Tema sees;

Topical data is from OpenBible.info, retrieved November 11, 2013, and licensed under a Creative Commons Attribution License.