Bible verses about "confidence" | Estonian

James 4:13-15

13 Kuulge nüüd, kes ütlete: "Täna või homme me läheme sinna linna ja viibime seal aasta ja kaupleme ning saavutame kasu!" - 14 teie, kes ei teagi, missugune on homme teie elu; sest te olete suits, mida pisut aega nähakse ja mis siis haihtub - 15 selle asemel et öelda: "Kui Issand tahab ja me elame, siis teeme seda või teist!"

Romans 15:13

13 Aga lootuse Jumal täitku teid kõige rõõmu ja rahuga usus, et teil oleks rohkesti lootust Püha Vaimu väes!

1 John 4:18

18 Kartust ei ole armastuses, vaid täiuslik armastus ajab kartuse välja, sest kartuses on nuhtlust; aga kes kardab, ei ole saanud täiuslikuks armastuses.

1 John 3:22

22 ja mida me iganes palume, seda me saame Temalt, sest me peame Tema käske ja teeme, mis on Temale meelepärast.

Philippians 4:13

13 Ma suudan kõik Temas, Kes mind teeb vägevaks.

Hebrews 13:6

6 Nii võime siis julgesti öelda: "Issand on minu abimees, ei ma karda! Mis võib inimene mulle teha?"

1 John 3:20-21

20 et kui meie süda meid hukka mõistab, Jumal on suurem kui meie süda ja teab kõik. 21 Armsad, kui meie süda meid hukka ei mõista, on meil julgus Jumala ees,

2 Corinthians 3:5

5 mitte nii, et me oleksime iseenestest võimelised midagi mõtlema, nagu iseenesest, vaid meie võime tuleb Jumalalt,

Topical data is from OpenBible.info, retrieved November 11, 2013, and licensed under a Creative Commons Attribution License.