Bible verses about "science" | Esperanto

Genesis 1:1

1 En la komenco Dio kreis la cxielon kaj la teron.

Job 26:7

7 Li etendis la nordon super la malpleno, Li pendigis la teron sur nenio.

Proverbs 14:15

15 Naivulo kredas cxiun vorton; Sed sagxulo estas atenta pri sia vojo.

Isaiah 40:22

22 Li sidas super la rondo de la tero, kaj gxiaj logxantoj estas kiel lokustoj; Li etendas la cxielon kiel maldikan teksajxon kaj distiras gxin kiel tendon por logxado;

Ecclesiastes 1:13-17

13 Kaj mi decidis en mia koro esplori kaj ekzameni per la sagxo cxion, kio farigxas sub la cxielo:cxi tiun malfacilan okupon Dio donis al la homidoj, por ke ili turmentigxu per gxi. 14 Mi vidis cxiujn aferojn, kiuj farigxas sub la suno; kaj jen, cxio estas vantajxo kaj entreprenoj ventaj. 15 Kurbigitan oni ne povas rerektigi, kaj mankantan oni ne povas kalkuli. 16 Mi meditis kun mia koro tiele:Jen mi kreskigis kaj multigis en mi sciencon pli ol cxiuj, kiuj estis antaux mi en Jerusalem; kaj mia koro penetris multon da sagxo kaj scio. 17 Sed kiam mi dedicxis mian koron, por ekkoni la sagxecon kaj ekkoni la malsagxecon kaj sensencecon, mi eksciis, ke ankaux cxi tio estas ventajxo.

Ecclesiastes 1:6-7

6 Iras al sudo kaj reiras al nordo, turnigxas, turnigxas en sia irado la vento, kaj al siaj rondoj revenas la vento. 7 CXiuj riveroj iras al la maro, sed la maro ne plenigxas; al la loko, al kiu la riveroj alfluas, ili alfluas cxiam denove.

Romans 1:20

20 CXar Liaj nevideblaj ecoj de post la kreado de la mondo farigxas videblaj, sentate per Liaj faritajxoj, nome, Lia eterna potenco kaj dieco; tial al ili mankas defenda pledo;

Hebrews 3:4

4 CXar cxiu domo estas starigita de iu; sed la stariginto de cxio estas Dio.

Psalms 104:5

5 Kiu fondis la teron sur gxiaj fundamentoj, Ke gxi neniam sxanceligxos.

Isaiah 40:12

12 Kiu mezuris per sia mankavo la akvon kaj difinis la cxielon per la manlargxo kaj metis en mezurilon la polvon de la tero kaj pesis per pesilo la montojn kaj la montetojn per pesiltaso?

Colossians 1:17

17 kaj li estas antaux cxio, kaj en li cxio ekzistas.

Job 38:4-30

4 Kie vi estis, kiam Mi fondis la teron? Diru, se vi havas scion. 5 Kiu starigis gxiajn mezurojn, se vi tion scias? Aux kiu etendis super gxi rektosxnuron? 6 Sur kio estas enfortikigitaj gxiaj bazoj, Aux kiu kusxigis gxian angulsxtonon, 7 Dum komuna glorkantado de la matenaj steloj Kaj gxojkriado de cxiuj filoj de Dio? 8 Kiu fermis la maron per pordoj, Kiam gxi elpusxigxis kvazaux el la ventro de patrino; 9 Kiam Mi faris la nubon gxia vesto Kaj mallumon gxiaj vindajxoj, 10 Kaj starigis al gxi limon Kaj faris riglilojn kaj pordojn, 11 Kaj diris:GXis cxi tie aliru, sed ne plu, Kaj cxi tie rompigxados viaj majestaj ondoj? 12 CXu vi en via vivo iam ordonis al la mateno, Montris al la matenrugxo gxian lokon, 13 Ke gxi kaptu la randojn de la tero, Kaj ke la malpiuloj deskuigxu el gxi; 14 Ke ilia internajxo renversigxu kiel koto, Kaj ke ili tute konfuzigxu; 15 Ke de la malpiuloj forprenigxu ilia lumo, Kaj ilia malhumila brako estu rompita? 16 CXu vi venis gxis la fontoj de la maro? Kaj cxu vi iradis sur la fundo de la abismo? 17 CXu malfermigxis antaux vi la pordego de la morto? Kaj cxu vi vidis la pordegon de la mallumego? 18 CXu vi pririgardis la largxon de la tero? Diru, cxu vi scias cxion cxi tion? 19 Kie estas la vojo al la logxejo de la lumo, Kaj kie estas la loko de la mallumo, 20 Ke vi konduku gxin al gxia limo, Kaj ke vi rimarku la vojetojn al gxia domo? 21 CXu vi sciis, kiam vi naskigxos Kaj kiel granda estos la nombro de viaj tagoj? 22 CXu vi venis al la devenejo de la negxo, Kaj cxu vi vidis la devenejon de la hajlo, 23 Kiujn Mi konservas por la tempo de suferado, Por la tago de batalo kaj milito? 24 Kie estas la vojo, laux kiu dividigxas la lumo, Diskuras la orienta vento super la teron? 25 Kiu destinis direkton por la fluo Kaj vojon por la tondra fulmo, 26 Por doni pluvon sur teron, kie neniu trovigxas, Sur dezerton senhoman, 27 Por nutri dezerton kaj stepon Kaj kreskigi verdan herbon? 28 CXu la pluvo havas patron? Aux kiu naskigis la gutojn de roso? 29 El kies ventro eliris la glacio? Kaj kiu naskis la prujnon sub la cxielo? 30 Simile al sxtono malmoligxas la akvo, Kaj la suprajxo de la abismo kunfirmigxas.

Psalms 111:2

2 Grandaj estas la faroj de la Eternulo, Sercxataj de cxiuj, kiuj ilin amas.

Topical data is from OpenBible.info, retrieved November 11, 2013, and licensed under a Creative Commons Attribution License.