Bible verses about "sparrow" | Danish

1 Peter 5:7

7 Kaster al Eders Sorg paa ham, thi han har Omhu for Eder.

Matthew 10:29

29 Sælges ikke to Spurve for en Penning? og ikke een af dem falder til Jorden uden Eders Faders Villie.

Matthew 6:26

26 Seer til Himmelens Fugle; de saae ikke og høste ikke og sanke ikke i Lader, og Eders himmelske Fader føder dem; ere I ikke meget mere end de?

Topical data is from OpenBible.info, retrieved November 11, 2013, and licensed under a Creative Commons Attribution License.