Bible verses about "monotheism" | Danish

Genesis 1:26

26 Og Gud sagde: Lader os gøre et Menneske i vort Billede, efter vor Lignelse; og de skulle regere over Havets Fiske og over Himmelens Fugle og over Fæet og over al Jorden og over alt Kryb, som kryber paa Jorden.

Deuteronomy 4:39

39 Saa skal du vide i Dag og tage dig det til Hjerte, at HERREN din Gud i Himmelen oventil og paa Jorden nedentil der er ingen ydermere.

Psalms 83:18

18 Lad dem blues og forfærdes altid og lad dem blive til Skamme og omkomme! Og lad dem kende, at du, alene, hvis Navn er HERREN, er den Højeste over al Jorden.

Psalms 82:1-8

1 En Psalme; af Asaf. Gud staar i Guds Menighed; han dømmer midt iblandt Guder. 2 Hvor længe ville I dømme Uret og anse de ugudeliges Personer? Sela. 3 Straffer den ringe og den faderløse Ret; hjælper den elendige og den arme til Retfærdighed! 4 Redder den ringe og den fattige; udfrier ham af de ugudeliges Haand! 5 De skønne ikke og forstaa ikke, de vandre i Mørke; alle Jordens Grundpiller ryste. 6 Jeg har sagt: I ere Guder, og I ere alle den Højestes Sønner. 7 Men I skulle dø som Mennesker, og som en af Fyrsterne skulle I falde. 8 Gud! gør dig rede, døm Jorden; thi du skal tage Arv iblandt alle Hedninger.

John 17:3

3 Men dette er det evige Liv, at de kjende dig, den eneste sande Gud, og den, du udsendte, Jesus Christus.

1 Corinthians 8:6

6 saa have vi dog kun een Gud, Faderen, at hvem alle ting ere, og vi i ham, og een Herre, Jesus Christus, ved hvem alle ting ere, og vi ved ham.

Ephesians 4:6

6 een Gud og Alles Fader, som ere over Alle og ved Alle og i Eder alle!

Exodus 20:3

3 Du skal ikke have andre Guder for mig.

Psalms 86:10

10 Thi du er stor, og du gør underfulde Ting, du alene er Gud.

Mark 12:29

29 Men Jesus svarede ham: det første Bud af alle er dette: hør, Israel! Herren, vor Gud, Herren er een;

John 1:1

1 I begyndelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud.

Isaiah 45:5

5 Jeg er HERREN og ingen yder, mere, der er ingen Gud uden jeg; jeg vil omgjorde dig, enddog du kender mig ikke,

Genesis 1:1

1 I Begyndelsen skabte Gud Himmelen og Jorden.

Deuteronomy 6:4

4 Hør, Israel! HERREN vor Gud, HERREN er een.

Isaiah 43:10

10 I ere mine Vidner, siger HERREN, og min Tjener, som jeg udvalgte, for at I skulde vide det og tro rnig og forstaa, at jeg er; før mig er ingen Gud dannet, og efter mig skal ingen være.

Deuteronomy 4:35

35 Dig er det blevet vist, for at du skal vide, at HERREN han er Gud, ingen uden han alene.

Isaiah 44:6

6 Saa siger HERREN, Israels Konge, og hans Genløser, den HERRE Zebaoth: Jeg er den følste, og jeg er den sidste, og der er ingen Gud uden jeg.

Topical data is from OpenBible.info, retrieved November 11, 2013, and licensed under a Creative Commons Attribution License.