Bible verses about "inventions" | DSV_Strongs

Genesis 1:1

  1 H7225 In den beginne H1254 [H8804] schiep H430 God H853 den H8064 hemel H853 en de H776 aarde.

John 16:13

  13 G1161 Maar G3752 wanneer G1565 Die G2064 [G5632] zal gekomen zijn G4151 , [namelijk] de Geest G225 der waarheid G3594 H , Hij zal G5209 u G1519 in G3956 al G225 de waarheid G3594 [G5692] leiden G1063 ; want G575 Hij zal van G1438 Zichzelven G3756 niet G2980 [G5692] spreken G235 , maar G302 zo G3745 wat G191 [G5661] Hij zal gehoord hebben G2980 [G5692] , zal Hij spreken G2532 , en G2064 [G5740] de toekomende dingen G5213 zal Hij u G312 [G5692] verkondigen.

John 1:3

  3 G3956 Alle dingen G1223 zijn door G846 Hetzelve G1096 [G5633] gemaakt G2532 , en G5565 zonder G846 Hetzelve G3761 is geen G1520 ding G1096 [G5633] gemaakt G1096 [G5754] , dat gemaakt is.

Colossians 1:16-17

  16 G3754 Want G1722 door G846 Hem G3956 zijn alle dingen G2936 [G5681] geschapen G1722 , die in G3772 de hemelen G2532 en G1909 die op G1093 de aarde G3707 zijn, die zienlijk G2532 en G517 die onzienlijk G1535 zijn, hetzij G2362 tronen G1535 , hetzij G2963 heerschappijen G1535 , hetzij G746 overheden G1535 , hetzij G1849 machten G3956 ; alle dingen G1223 zijn door G846 Hem G2532 en G1519 tot G846 Hem G2936 [G5769] geschapen;
  17 G2532 En G2076 [G5748] Hij is G4253 voor G3956 alle dingen G2532 , en G3956 alle dingen G4921 [G5758] bestaan te zamen G1722 door G846 Hem;

Topical data is from OpenBible.info, retrieved November 11, 2013, and licensed under a Creative Commons Attribution License.