Bible verses about "friends" | DSV_Strongs

1 Samuel 18:3

  3 H3083 Jonathan H1732 nu en David H3772 [H8799] maakten H1285 een verbond H853 , dewijl hij hem H160 liefhad H5315 als zijn ziel.

Psalms 55:12-14

  12 H341 [H8802] [055:13] Want het is geen vijand H2778 [H8762] , [die] mij hoont H5375 [H8799] , anders zou ik het hebben gedragen H8130 [H8764] ; het is mijn hater H1431 [H8689] niet, [die] zich tegen mij groot maakt H5641 [H8735] , anders zou ik mij voor hem verborgen hebben.
  13 H582 [055:14] Maar gij zijt het, o mens H6187 , als van mijn waardigheid H441 , mijn leidsman H3045 [H8794] en mijn bekende!
  14 H3162 [055:15] Wij, die te zamen H4985 [H8686] in zoetigheid H5475 heimelijk raadpleegden H1980 [H8762] ; wij wandelden H7285 in gezelschap H1004 ten huize H430 Gods.

Ecclesiastes 4:9-12

  9 H8147 Twee H2896 zijn beter H259 dan een H3426 ; want zij hebben H2896 een goede H7939 beloning H5999 van hun arbeid;
  10 H5307 [H8799] Want indien zij vallen H259 , de een H6965 H0 richt H2270 zijn metgezel H6965 [H8686] op H337 ; maar wee H259 den ene H5307 [H8799] , die gevallen is H8145 , want er is geen tweede H6965 [H8687] om hem op te helpen.
  11 H1571 Ook H8147 , indien twee H7901 [H8799] te zamen liggen H2552 [H8804] , zo hebben zij warmte H259 ; maar hoe zou een H3179 [H8799] [alleen] warm worden?
  12 H259 En indien iemand H8630 [H8799] den een mocht overweldigen H8147 , zo zullen de twee H5975 [H8799] tegen hem bestaan H8027 [H8794] ; en een drievoudig H2339 snoer H4120 wordt niet haast H5423 [H8735] gebroken.

Psalms 41:9

  9 H376 [041:10] Zelfs de man H7965 mijns vredes H982 [H8804] , op welken ik vertrouwde H3899 , die mijn brood H398 [H8802] at H6119 , heeft de verzenen H1431 [H8689] tegen mij grotelijks verheven.

Proverbs 27:17

  17 H1270 Ijzer H2300 [H8799] scherpt H1270 men met ijzer H2300 [H8686] ; alzo scherpt H376 een man H6440 het aangezicht H7453 zijns naasten.

John 15:14

  14 G5210 Gij G2075 [G5748] zijt G3450 Mijn G5384 vrienden G1437 , zo G4160 [G5725] gij doet G3745 wat G1473 Ik G5213 u G1781 [G5736] gebiede.
  15 G3004 [G5719] Ik heet G5209 u G3765 niet meer G1401 dienstknechten G3754 ; want G1401 de dienstknecht G1492 [G5758] weet G3756 niet G5101 , wat G846 zijn G2962 heer G4160 [G5719] doet G1161 ; maar G5209 Ik heb u G5384 vrienden G2046 [G5758] genoemd G3754 ; want G3956 al G3739 wat G3844 Ik van G3450 Mijn G3962 Vader G191 [G5656] gehoord heb G5213 , [dat] heb Ik u G1107 [G5656] bekend gemaakt.

Proverbs 13:20

  20 H2450 Die met de wijzen H1980 [H8802] omgaat H2449 [H8799] , zal wijs worden H3684 ; maar die der zotten H7462 [H8802] metgezel H7321 [H8735] is, zal verbroken worden.

1 Corinthians 15:33

  33 G4105 [G5744] Dwaalt G3361 niet G2556 . Kwade G3657 samensprekingen G5351 [G5719] verderven G5543 goede G2239 zeden.

Proverbs 17:17

  17 H7453 Een vriend H157 H0 heeft H6256 te aller tijd H157 [H8802] lief H251 ; en een broeder H6869 wordt in de benauwdheid H3205 [H8735] geboren.

Proverbs 18:24

  24 H376 Een man H7453 , die vrienden H7489 [H8710] heeft, heeft zich vriendelijk te houden H3426 ; want er is H157 [H8802] een liefhebber H1695 , die meer aankleeft H251 dan een broeder.

Ecclesiastes 4:10

  10 H5307 [H8799] Want indien zij vallen H259 , de een H6965 H0 richt H2270 zijn metgezel H6965 [H8686] op H337 ; maar wee H259 den ene H5307 [H8799] , die gevallen is H8145 , want er is geen tweede H6965 [H8687] om hem op te helpen.

John 15:13

  13 G3762 Niemand G2192 [G5719] heeft G3187 meerder G26 liefde G5026 dan deze G2443 , dat G5100 iemand G846 zijn G5590 leven G5087 [G5632] zette G5228 voor G846 zijn G5384 vrienden.

Topical data is from OpenBible.info, retrieved November 11, 2013, and licensed under a Creative Commons Attribution License.