Bible verses about "faith healing" | DSV_Strongs

Exodus 15:26

  26 H559 [H8799] En zeide H8085 [H8800] : Is het, dat gij met ernst H6963 naar de stem H3068 des HEEREN H430 uws Gods H8085 [H8799] horen zult H6213 [H8799] , en doen H3477 , wat recht H5869 is in Zijn ogen H238 [H8689] , en uw oren neigt H4687 tot Zijn geboden H8104 [H8804] , en houdt H2706 al Zijn inzettingen H4245 ; zo zal Ik geen van de krankheden H7760 [H8799] op u leggen H4714 , die Ik op Egypteland H7760 [H8804] gelegd heb H3068 ; want Ik ben de HEERE H7495 [H8802] , uw Heelmeester!

Isaiah 53:5

  5 H6588 Maar Hij is om onze overtredingen H2490 [H8775] verwond H5771 , om onze ongerechtigheden H1792 [H8794] is Hij verbrijzeld H4148 ; de straf H7965 , die ons den vrede H2250 aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen H7495 [H8738] is ons genezing geworden.

Topical data is from OpenBible.info, retrieved November 11, 2013, and licensed under a Creative Commons Attribution License.