Bible verses about "elohim" | DSV_Strongs

Psalms 2:7

  7 H413 Ik zal van H2706 het besluit H5608 [H8762] verhalen H3068 : de HEERE H413 heeft tot H559 [H8804] Mij gezegd H859 : Gij H1121 zijt Mijn Zoon H3117 , heden H3205 [H8804] heb Ik U gegenereerd.

Isaiah 9:6

  6 H3206 [09:5] Want een Kind H3205 [H8795] is ons geboren H1121 , een Zoon H5414 [H8738] is ons gegeven H4951 , en de heerschappij H7926 is op Zijn schouder H7121 [H8799] ; en men noemt H8034 Zijn naam H6382 Wonderlijk H3289 [H8802] , Raad H1368 , Sterke H410 God H1 , Vader H5703 der eeuwigheid H8269 H7965 , Vredevorst;

John 1:1

  1 G1722 In G746 den beginne G2258 [G5713] was G3056 het Woord G2532 , en G3056 het Woord G2258 [G5713] was G4314 bij G2316 God G2532 , en G3056 het Woord G2258 [G5713] was G2316 God.

1 Corinthians 8:6

  6 G235 Nochtans G2254 hebben wij G1520 [maar] een G2316 God G3962 , den Vader G1537 , uit G3739 Welken G3956 alle dingen G2532 zijn, en G2249 wij G1519 tot G846 Hem G2532 ; en G1520 [maar] een G2962 Heere G2424 , Jezus G5547 Christus G1223 , door G3739 Welken G3956 alle dingen G2532 zijn, en G2249 wij G1223 door G846 Hem.

Deuteronomy 6:4

  4 H8085 [H8798] Hoor H3478 , Israel H3068 ! de HEERE H430 , onze God H259 , is een enig H3068 HEERE!

Psalms 110:1

  1 H4210 Een psalm H1732 van David H3068 . De HEERE H113 heeft tot mijn Heere H5002 [H8803] gesproken H3427 [H8798] : Zit H3225 aan Mijn rechterhand H341 [H8802] , totdat Ik Uw vijanden H7896 [H8799] gezet zal hebben H1916 tot een voetbank H7272 Uwer voeten.

Genesis 1:1

  1 H7225 In den beginne H1254 [H8804] schiep H430 God H853 den H8064 hemel H853 en de H776 aarde.

Genesis 1:26

  26 H430 En God H559 [H8799] zeide H6213 H0 : Laat Ons H120 mensen H6213 [H8799] maken H6754 , naar Ons beeld H1823 , naar Onze gelijkenis H7287 [H8799] ; en dat zij heerschappij hebben H1710 over de vissen H3220 der zee H5775 , en over het gevogelte H8064 des hemels H929 , en over het vee H3605 , en over de gehele H776 aarde H3605 , en over al H7431 het kruipend gedierte H5921 , dat op H776 de aarde H7430 [H8802] kruipt.

Topical data is from OpenBible.info, retrieved November 11, 2013, and licensed under a Creative Commons Attribution License.