Bible verses about "ungrateful people" | Croatian

Genesis 3:2

2 Žena odgovori zmiji: "Plodove sa stabala u vrtu smijemo jesti.

2 Kings 1:1-18

1 Poslije smrti Ahabove pobuni se Moab protiv Izraela. 2 Kako Ahazja bijaše pao preko prozorske rešetke svoje gornje odaje u Samariji i ozlijedio se, posla glasnike kojima reče: "Idite, pitajte Baal Zebuba, boga ekronskog, hoću li ozdraviti od ove bolesti." 3 Ali je Anđeo Jahvin rekao Iliji Tišbijcu: "Ustani! Idi u susret glasnicima samarijanskoga kralja i reci im: 'Zar nema Boga u Izraelu te se idete savjetovati s Baal Zebubom, bogom ekronskim?' 4 I zato veli Jahve ovako: 'Nećeš sići s postelje u koju si se popeo; sigurno ćeš umrijeti.'" I ode Ilija. 5 Glasnici se vratiše k Ahazji, a on im reče: "Kako to da ste se već vratili?" 6 Oni mu odgovoriše: "Sreo nas neki čovjek i rekao nam: 'Idite, vratite se pred kralja koji vas je poslao i recite mu: Ovako veli Jahve: Zar nema Boga u Izraelu te si poslao po savjet k Baal Zebubu, bogu ekronskom? Zato nećeš sići s postelje na koju si se popeo, nego ćeš umrijeti.'" 7 On ih upita: "Kakav bijaše na oči taj čovjek koji vas je sreo i rekao vam te riječi?" 8 A oni mu odgovoriše: "Bio je to čovjek u kožuhu i s kožnim pojasom oko bedara." On reče: "To je Ilija Tišbijac!" 9 Tada mu posla pedesetnika s njegovom pedesetoricom i ode taj k njemu i, našavši ga gdje sjedi na vrhu brijega, reče mu: "Čovječe Božji! Kralj je naredio: Siđi!" 10 Ilija odgovori i reče pedesetniku: "Ako sam čovjek Božji, neka oganj siđe s neba i neka te proguta, tebe i tvoju pedesetoricu." I oganj se spusti s neba i proguta ga, njega i njegovu pedesetoricu. 11 Kralj mu posla drugoga pedesetnika i njegovu pedesetoricu; a taj, kad dođe, reče mu: "Čovječe Božji! Kralj je ovo zapovjedio: Brže siđi!" 12 Ilija odgovori i reče mu: "Ako sam čovjek Božji, neka siđe oganj s neba i proguta tebe i tvoju pedesetoricu." I spusti se oganj s neba i proguta ga, njega i njegovu pedesetoricu. 13 Kralj posla opet trećega pedesetnika i njegovu pedesetoricu. Treći pedesetnik dođe, prignu koljena pred Ilijom i zamoli ga ovako: "Čovječe Božji! Neka bude dragocjen u tvojim očima moj život i život ovih pedeset tvojih slugu! 14 Oganj se spustio s neba i progutao je oba pedesetnika s njihovom pedesetoricom; ali sada neka barem moj život bude dragocjen u tvojim očima!" 15 Anđeo Jahvin reče Iliji: "Siđi s njim, ne boj se!" On ustade i siđe s njim pred kralja 16 i reče mu: "Ovako veli Jahve: zato što si slao glasnike Baal Zebubu, bogu ekronskom, po savjet, nećeš sići s postelje na koju si se popeo, nego ćeš umrijeti." 17 I umrije po riječi Jahvinoj koju je objavio Ilija. A Joram, njegov brat, zakralji se mjesto njega druge godine Jorama, sina Jošafata, judejskoga kralja, jer ovaj nije imao sinova. 18 Ostala povijest Ahazje, sve što je učinio, zar to nije zapisano u knjizi Ljetopisa kraljeva izraelskih?

Isaiah 1:1-31

1 Viđenje Izaije, sina Amosova, koje je imao o Judeji i Jeruzalemu u dane Uzije, Jotama, Ahaza i Ezekije, kraljeva judejskih. 2 Čujte, nebesa, poslušaj, zemljo, jer Jahve govori: "Sinove sam ti odgojio, podigao, al' se oni od mene odvrgoše. 3 Vo poznaje svog vlasnika, a magarac jasle gospodareve - Izrael ne poznaje, narod moj ne razumije." 4 Jao, grešna li naroda, puka u zlu ogrezla, roda zlikovačkog, pokvarenih sinova! Jahvu ostaviše, prezreše Sveca Izraelova, njemu su okrenuli leđa. 5 TÓa gdje da vas još udarim, odmetnici tvrdokorni? Sva je glava bolna, srce iznemoglo; 6 od pete do glave nidje zdrava mjesta, već ozljede, modrice, otvorene rane, ni očišćene, ni povijene, ni uljem ublažene. 7 Zemlja vam opustje, gradove oganj popali, njive vam na oči haraju tuđinci - pustoš k'o kad propade Sodoma. 8 Kći sionska ostade kao koliba u vinogradu, kao pojata u polju krastavaca, kao grad opsjednut. 9 Da nam Jahve nad Vojskama ne ostavi Ostatak, bili bismo k'o Sodoma, Gomori slični. 10 Čujte riječ Jahvinu, glavari sodomski, poslušaj zakon Boga našega, narode gomorski! 11 "Što će mi mnoštvo žrtava vaših?" - govori Jahve. - "Sit sam ovnujskih paljenica i pretiline gojne teladi. I krv mi se ogadi bikova, janjaca i jaradi. 12 Kad mi lice vidjet' dolazite, tko od vas ište da gazite mojim predvorjima? 13 Prestanite mi nositi ništavne prinose, kad mi omrznu. Mlađaka, subote i sazive - ne podnosim zborovanja i opačine. 14 Mlađake i svetkovine vaše iz sve duše mrzim - teški su mi, podnijet' ih ne mogu! 15 Kad na molitvu ruke širite, je od vas oči odvraćam. Molitve samo množite, ja vas ne slušam. Ruke su vam u krvi ogrezle, 16 operite se, očistite. Uklonite mi s očiju djela opaka, prestanite zlo činiti! 17 Učite se dobrim djelima: pravdi težite, ugnjetenom pritecite u pomoć, siroti pomozite do pravde, za udovu se zauzmite." 18 "Hajde, dakle, da se pravdamo," govori Jahve. "Budu l' vam grijesi kao grimiz, pobijeljet će poput snijega; kao purpur budu li crveni, postat će kao vuna. 19 Htjednete l' me poslušati, uživat ćete plodove zemaljske. 20 U buntovništvu ako ustrajete, proždrijet će vas mač." Tako usta Jahvina govorahu. 21 Kako li posta bludnicom tvrđa vjerna? Bješe puna pravičnosti, pravda u njoj stolovala, a sad - ubojice. 22 Srebro ti se u trosku obratilo, vino ti se razvodnjelo. 23 Knezovi se tvoji odmetnuli, s tatima se pobratili. Svi za mitom hlepe, za darovima lete. Siroti pravdu uskraćuju, udovička parnica ne stiže k njima. 24 Stog ovako govori Jahve, Gospod nad Vojskama, Junak Izraelov: "Ah, kad se iskalim na protivnicima i osvetim dušmanima! 25 Kada na te ruku pružim, da lužinom tvoju trosku očistim, da iz tebe uklonim olovo! 26 Da ti opet postavim suce kao negda, savjetnike kao u početku, pa da te zovu Gradom pravednim, Tvrđom vjernosti." 27 Sud pravedni otkupit će Sion, a pravda obraćenike njegove. 28 Otpadnici i grešnici skršit će se zajedno, a oni što Jahvu napuštaju poginut će. 29 Da, stidjet ćete se zbog hrastova što ih sad obožavate i crvenjet ćete zbog gajeva u kojima sad uživate. 30 Jer, bit ćete poput hrasta osušena lišća i poput gaja u kojem vode nema. 31 Junak će biti kučina, a iskra djelo njegovo, zajedno će izgorjeti, a nikoga da ugasi.

Ecclesiastes 3:14

14 I znam da sve što Bog čini, čini za stalno. Tome se ništa dodati ne može niti mu se može oduzeti; a Bog čini tako da ga se boje.

Ezekiel 18:23

23 Jer, zar je meni do toga da umre bezbožnik - riječ je Jahve Gospoda - a ne da se odvrati od svojih zlih putova i da živi?

John 3:16

16 Uistinu, Bog je tako ljubio svijet te je dao svoga Sina Jedinorođenca da nijedan koji u njega vjeruje ne propadne, nego da ima život vječni.

1 Corinthians 2:1-16

1 I ja kada dođoh k vama, braćo, ne dođoh s uzvišenom besjedom ili mudrošću navješćivati vam svjedočanstvo Božje 2 jer ne htjedoh među vama znati što drugo osim Isusa Krista, i to raspetoga. 3 I ja priđoh k vama slab, u strahu i u veliku drhtanju. 4 I besjeda moja i propovijedanje moje ne bijaše u uvjerljivim riječima mudrosti, nego u pokazivanju Duha i snage 5 da se vjera vaša ne temelji na mudrosti ljudskoj nego na snazi Božjoj. 6 Mudrost doduše navješćujemo među zrelima, ali ne mudrost ovoga svijeta, ni knezova ovoga svijeta koji propadaju, 7 nego navješćujemo Mudrost Božju, u Otajstvu, sakrivenu; onu koju predodredi Bog prije vjekova za slavu našu, 8 a koje nijedan od knezova ovoga svijeta nije upoznao. Jer da su je upoznali, ne bi Gospodina slave razapeli. 9 Nego, kako je pisano: Što oko ne vidje, i uho ne ču, i u srce čovječje ne uđe, to pripravi Bog onima koji ga ljube. 10 A nama to Bog objavi po Duhu jer Duh sve proniče, i dubine Božje. 11 Jer tko od ljudi zna što je u čovjeku osim duha čovječjega u njemu? Tako i što je u Bogu, nitko ne zna osim Duha Božjega. 12 A mi, mi ne primismo duha svijeta, nego Duha koji je od Boga da znamo čime nas je obdario Bog. 13 To i navješćujemo, ne naučenim riječima čovječje mudrosti, nego naukom Duha izlažući duhovno duhovnima. 14 Naravan čovjek ne prima što je od Duha Božjega; njemu je to ludost i ne može spoznati jer po Duhu valja prosuđivati. 15 Duhovan pak prosuđuje sve, a njega nitko ne prosuđuje. 16 Jer tko spozna misao Gospodnju, tko da ga pouči? A mi imamo misao Kristovu.

Numbers 14:27

27 "Dokle će ta opaka zajednica mrmljati protiv mene? Čuo sam tužbe što ih Izraelci na me dižu.

1 Timothy 2:1-15

1 Dakle, preporučujem prije svega da se obavljaju prošnje, molitve, molbenice i zahvalnice za sve ljude, 2 za kraljeve i sve koji su na vlasti, da provodimo miran i spokojan život u svoj bogoljubnosti i ozbiljnosti. 3 To je dobro i ugodno pred Spasiteljem našim Bogom, 4 koji hoće da se svi ljudi spase i dođu do spoznanja istine. 5 Jer jedan je Bog, jedan je i posrednik između Boga i ljudi, čovjek - Krist Isus, 6 koji sebe samoga dade kao otkup za sve. To je u svoje vrijeme dano svjedočanstvo, 7 za koje sam ja postavljen propovjednikom i apostolom - istinu govorim, ne lažem - učiteljem naroda u vjeri i istini. 8 Hoću dakle da muškarci mole na svakome mjestu, podižući čiste ruke bez srdžbe i raspre; 9 isto tako žene - u doličnu držanju: neka se rese stidljivošću i razborom, ne pletenicama i zlatom ili biserjem ili skupocjenim odijelom, 10 nego - dobrim djelima, kako dolikuje ženama koje ispovijedaju bogoljubnost. 11 Žena neka u miru prima pouku sa svom podložnošću. 12 Poučavati pak ženi ne dopuštam, ni vladati nad mužem, nego - neka bude na miru. 13 Jer prvi je oblikovan Adam, onda Eva; 14 i Adam nije zaveden, a žena je, zavedena, učinila prekršaj. 15 A spasit će se rađanjem djece ako ustraje u vjeri, ljubavi i posvećivanju, s razborom.

Colossians 1:3

3 Zahvaljujemo Bogu, Ocu Gospodina našega Isusa Krista, svagda za vas moleći.

Isaiah 61:1

1 Duh Jahve Gospoda na meni je, jer me Jahve pomaza, posla me da radosnu vijest donesem ubogima, da iscijelim srca slomljena; da zarobljenima navijestim slobodu i oslobođenje sužnjevima;

Ezekiel 18:32

32 Ja ne želim smrti nikoga koji umre - riječ je Jahve Gospoda. Obratite se, dakle, i živite!

Luke 17:17-19

17 Nato Isus primijeti: "Zar se ne očistiše desetorica? 18 A gdje su ona devetorica? Ne nađe li se nijedan koji bi se vratio i podao slavu Bogu, osim ovoga tuđinca?" 19 A njemu reče: "Ustani! Idi! Tvoja te vjera spasila!"

1 John 2:1-29

1 Dječice moja, ovo vam pišem da ne griješite. Ako tko i sagriješi, zagovornika imamo kod Oca - Isusa Krista, Pravednika. 2 On je pomirnica za grijeha naše, i ne samo naše, nego i svega svijeta. 3 I po ovom znamo da ga poznajemo: ako zapovijedi njegove čuvamo. 4 Tko veli: "Poznajem ga", a zapovijedi njegovih ne čuva, lažac je, u njemu nema istine. 5 A tko čuva riječ njegovu, u njemu je zaista savršena ljubav Božja. Po tom znamo da smo u njemu. 6 Tko veli da u njemu ostaje, valja mu ići putom kojim je on hodio. 7 Ljubljeni, pišem vam ne novu zapovijed, nego staru zapovijed, koju ste imali od početka. Ta stara zapovijed jest riječ koju ste čuli. 8 A opet, novu vam zapovijed pišem - obistinjuje se u njemu i vama - jer tama prolazi, svjetlost istinita već svijetli. 9 Tko veli da je u svjetlosti, a mrzi brata svojega, u tami je sve do sada. 10 Tko ljubi brata svojega, u svjetlosti ostaje i sablazni u njemu nema. 11 A tko mrzi brata svojega, u tami je, u tami hodi i ne zna kamo ide jer mu tama zaslijepi oči. 12 Pišem vama, dječice, jer su vam grijesi oprošteni po njegovu imenu. 13 Pišem vama, oci, jer upoznaste onoga koji je od početka. Pišem vama, mladići, jer ste pobijedili Zloga. 14 Napisah vama, djeco, jer upoznaste Oca. Napisah vama, oci, jer upoznaste onoga koji je od početka. Napisah vama, mladići, jer ste jaki i riječ Božja u vama ostaje i pobijedili ste Zloga. 15 Ne ljubite svijeta ni što je u svijetu. Ako tko ljubi svijet, nema u njemu ljubavi Očeve. 16 Jer što je god svjetovno - požuda tijela, i požuda očiju, i oholost života - nije od Oca, nego od svijeta. 17 Svijet prolazi i požuda njegova, a tko čini volju Božju, ostaje dovijeka. 18 Djeco, posljednji je čas! I, kako ste čuli, dolazi Antikrist. I sad su se već mnogi antikristi pojavili. Odatle znamo da je posljednji čas. 19 Od nas iziđoše, ali ne bijahu od nas. Jer kad bi bili od nas, ostali bi s nama; ali neka se očituje da nisu od nas. 20 A vi imate Pomazanje od Svetoga, i znanje svi imate. 21 Ne pisah vam zato što ne biste znali istine, nego jer je znate i jer znate da nikakva laž nije od istine. 22 Tko je lažac, ako ne onaj koji tvrdi da Isus nije Krist? Antikrist je onaj 23 tko niječe Oca i Sina. Svaki koji niječe Sina, nema ni Oca, a tko priznaje Sina, ima i Oca. 24 A vi - što čuste od početka, u vama nek ostane. Ako u vama ostane što čuste od početka, i vi ćete ostati u Sinu i Ocu. 25 A ovo je obećanje koje nam on obeća: život vječni. 26 Ovo vam napisah o onima koji vas zavode. 27 A vi - Pomazanje koje primiste od njega u vama ostaje i ne treba da vas itko poučava. Nego njegovo vas Pomazanje uči o svemu, a istinito je i nije laž, pa kao što vas je ono naučilo, ostanite u Njemu. 28 I sada, dječice, ostanite u njemu da budemo puni pouzdanja kad se pojavi te se ne postidimo pred njim o njegovu dolasku. 29 Ako znate da je on Pravednik, znate i da je svaki koji čini pravdu od njega rođen.

Psalms 109:1-31

1 Zborovođi. Psalam. Davidov. Bože, diko moja, nemoj šutjeti! 2 Usta bezbožna i prijevarna na me se otvaraju, govore mi jezikom lažljivim, 3 riječima me mržnje okružuju, bezrazložno me napadaju. 4 Za moju me ljubav oni optužuju, a ja se samo molim. 5 Uzvraćaju mi zlo za dobro, mržnju za ljubav moju. 6 "Digni protiv njega bezbožnika i tužitelj nek' mu stane zdesna! 7 Kad mu se bude sudilo, nek' bude osuđen, i molitva mu se za grijeh uzela! 8 Dani njegovi nek' budu malobrojni, njegovu službu nek' dobije drugi! 9 Djeca njegova nek' postanu siročad, a njegova žena udovica! 10 Nek' mu djeca budu skitnice, prosjaci, nek' budu bačena iz opustjelih domova! 11 Nek' mu lihvar prigrabi sav posjed, tuđinci nek' razgrabe plod muke njegove! 12 Nitko ne imao prema njemu samilosti, nitko se ne smilovao siročadi njegovoj! 13 Neka mu se zatre potomstvo, u drugome koljenu neka se utrne ime njegovo! 14 Spominjao se Jahve grijeha njegovih, i grijeh njegove majke nek' se ne izbriše: 15 nek budu svagda Jahvi pred očima! Neka se sa zemlje izbriše spomen njihov!" 16 Jer se ne spomenu da čini milosrđe, već proganjaše bijedna i uboga i u smrt gonjaše čovjeka srca shrvana. 17 Prokletstvo je ljubio, pa neka ga stigne; blagoslova ne htjede, daleko nek' je od njega! 18 Prokletstvom nek' se odjene kao haljinom, neka kao voda uđe u njega i kao ulje u kosti njegove. 19 Bilo mu haljinom kojom se pokriva, pojas kojim se svagda paše! 20 Tako nek' plati Jahve tužiteljima mojim koji zlo govore protiv duše moje! 21 A ti, Jahve, Gospode, rad imena svog zauzmi se za me, spasi me jer je dobrostiva ljubav tvoja! 22 Jer bijedan sam i ubog, i srce je moje ranjeno u meni. 23 K'o sjena što se naginje ja nestajem, progone me kao skakavca. 24 Od posta mi koljena klecaju i tijelo moje omrša. 25 Ruglom sam njima postao, kimaju glavom kad me vide. 26 Pomozi mi, Jahve, Bože moj, po doborti me svojoj spasi! 27 Nek' upoznaju da je ovo ruka tvoja i da si ti ovo učinio, Jahve! 28 Oni nek' proklinju, ti blagoslivljaj; nek' se postide koji se na me podižu, a sluga tvoj nek' se raduje! 29 Stidom nek' se odjenu tužitelji moji i sramotom svojom nek' se k'o plaštem pokriju! 30 Slavit ću Jahvu iz svega grla i hvalit' ga u veliku mnoštvu 31 jer stoji s desne siromahu da mu dušu spasi od sudaca.

1 Thessalonians 5:16-18

16 Uvijek se radujte! 17 Bez prestanka se molite! 18 U svemu zahvaljujte! Jer to je za vas volja Božja u Kristu Isusu.

1 Corinthians 4:7

7 Ta tko tebi daje prednost? Što imaš da nisi primio? Ako si primio, što se hvastaš kao da nisi primio?

Luke 6:35

35 "Nego, ljubite neprijatelje svoje. Činite dobro i pozajmljujte ne nadajuć se odatle ničemu. I bit će vam plaća velika, i bit ćete sinovi Svevišnjega jer je on dobrostiv i prema nezahvalnicima i prema opakima."

Topical data is from OpenBible.info, retrieved November 11, 2013, and licensed under a Creative Commons Attribution License.