Bible verses about "people who are mean" | Croatian

Exodus 34:6

6 Jahve prođe ispred njega te se javi: "Jahve! Jahve! Bog milosrdan i milostiv, spor na srdžbu, bogat ljubavlju i vjernošću,

Psalms 109:1-31

1 Zborovođi. Psalam. Davidov. Bože, diko moja, nemoj šutjeti! 2 Usta bezbožna i prijevarna na me se otvaraju, govore mi jezikom lažljivim, 3 riječima me mržnje okružuju, bezrazložno me napadaju. 4 Za moju me ljubav oni optužuju, a ja se samo molim. 5 Uzvraćaju mi zlo za dobro, mržnju za ljubav moju. 6 "Digni protiv njega bezbožnika i tužitelj nek' mu stane zdesna! 7 Kad mu se bude sudilo, nek' bude osuđen, i molitva mu se za grijeh uzela! 8 Dani njegovi nek' budu malobrojni, njegovu službu nek' dobije drugi! 9 Djeca njegova nek' postanu siročad, a njegova žena udovica! 10 Nek' mu djeca budu skitnice, prosjaci, nek' budu bačena iz opustjelih domova! 11 Nek' mu lihvar prigrabi sav posjed, tuđinci nek' razgrabe plod muke njegove! 12 Nitko ne imao prema njemu samilosti, nitko se ne smilovao siročadi njegovoj! 13 Neka mu se zatre potomstvo, u drugome koljenu neka se utrne ime njegovo! 14 Spominjao se Jahve grijeha njegovih, i grijeh njegove majke nek' se ne izbriše: 15 nek budu svagda Jahvi pred očima! Neka se sa zemlje izbriše spomen njihov!" 16 Jer se ne spomenu da čini milosrđe, već proganjaše bijedna i uboga i u smrt gonjaše čovjeka srca shrvana. 17 Prokletstvo je ljubio, pa neka ga stigne; blagoslova ne htjede, daleko nek' je od njega! 18 Prokletstvom nek' se odjene kao haljinom, neka kao voda uđe u njega i kao ulje u kosti njegove. 19 Bilo mu haljinom kojom se pokriva, pojas kojim se svagda paše! 20 Tako nek' plati Jahve tužiteljima mojim koji zlo govore protiv duše moje! 21 A ti, Jahve, Gospode, rad imena svog zauzmi se za me, spasi me jer je dobrostiva ljubav tvoja! 22 Jer bijedan sam i ubog, i srce je moje ranjeno u meni. 23 K'o sjena što se naginje ja nestajem, progone me kao skakavca. 24 Od posta mi koljena klecaju i tijelo moje omrša. 25 Ruglom sam njima postao, kimaju glavom kad me vide. 26 Pomozi mi, Jahve, Bože moj, po doborti me svojoj spasi! 27 Nek' upoznaju da je ovo ruka tvoja i da si ti ovo učinio, Jahve! 28 Oni nek' proklinju, ti blagoslivljaj; nek' se postide koji se na me podižu, a sluga tvoj nek' se raduje! 29 Stidom nek' se odjenu tužitelji moji i sramotom svojom nek' se k'o plaštem pokriju! 30 Slavit ću Jahvu iz svega grla i hvalit' ga u veliku mnoštvu 31 jer stoji s desne siromahu da mu dušu spasi od sudaca.

Psalms 37:1-40

1 Davidov. $ALEF Nemoj se žestiti na opake, zavidjet nemoj pakosnicima: 2 kao trava brzo se osuše, k'o mlada zelen brzo uvenu. $BET 3 U Jahvu se uzdaj i čini dobro, da smiješ stanovati u zemlji i živjeti u miru. 4 Sva radost tvoja neka bude Jahve: on će ispuniti želje tvoga srca! $GIMEL 5 Prepusti Jahvi putove svoje, u njega se uzdaj i on će sve voditi. 6 Pravda će tvoja zasjati k'o svjetlost i tvoje pravo k'o sunce podnevno. $DALET 7 Smiri se pred Jahvom i njemu se nadaj, ne žesti se na onog koji ima sreće, na čovjeka koji spletke kuje. $HE 8 Stišaj svoj gnjev i ostavi se srdžbe, ne žesti se da zlo ne učiniš. 9 Jer će biti satrti zlikovci, a koji se u Jahvu uzdaju, baštinit će zemlju. $VAU 10 Još malo i nestat će bezbožnika: mjesto ćeš njegovo tražiti, a njega više nema. 11 Zemlju će posjedovati krotki, obilje mira oni će uživat'. $ZAJIN 12 Bezbožnik smišlja zlo pravedniku i zubima škrguće na njega. 13 A Gospod se njemu smije jer vidi da dan njegov dolazi. $HET 14 Mač potežu bezbošci i zapinju lukove da obore jadnika i siromaha, da pokolju one koji hode pravim putem. 15 Mačem će vlastito srce probiti, slomit će se njihovi lukovi. $TET 16 Bolje je i malo u pravednika no golemo blago u zlotvora: 17 jer će se ruke zlotvora slomiti, a Jahve je oslon pravedniku. $JOD 18 Jahve se brine za život čestitih, dovijeka će trajati baština njihova. 19 Neće se postidjeti u vrijeme nevolje, bit će siti u danima gladi. $KAF 20 A bezbožnici će propasti, dušmani Jahvini povenut će k'o ures livada, poput dima se rasplinuti. $LAMED 21 Bezbožnik zaima, ali ne vraća, pravednik se sažaljeva i daje. 22 Oni koje Jahve blagoslovi baštinit će zemlju, a koje prokune bit će zatrti. $MEM 23 Jahve vodi i učvršćuje korake čovjeku i mio mu je put njegov. 24 Ako i posrne, ne pada jer ga Jahve drži za ruku. $NUN 25 Mlad bijah i ostarjeh, al' ne vidjeh pravednika napuštena ili da mu djeca kruha prose. 26 Uvijek je milosrdan i u zajam daje, na njegovu je potomstvu blagoslov. $SAMEK 27 Zla se kloni i čini dobro, i ostat ćeš dovijeka. 28 Jer Jahve ljubi pravdu i pobožnika svojih ne ostavlja. $AJIN Zauvijek će biti zatrti zlikovci, istrijebit će se potomstvo bezbožnika. 29 Zemlju će posjedovati pravednici i živjet će na njoj dovijeka. $PE 30 Pravednikova usta mudrost kazuju, a jezik njegov govori pravo. 31 Zakon mu je Božji u srcu, ne kolebaju se koraci njegovi. $SADE 32 Bezbožnik vreba pravednoga i smišlja da ga usmrti. 33 Jahve ga neće ostaviti u njegovoj vlasti i neće dopustiti da ga na sudu osude. $KOF 34 U Jahvu se uzdaj i drži se puta njegova: on će te uzvisit' i baštinit ćeš zemlju; radostan ćeš gledati propast bezbožnih. $REŠ 35 Vidjeh obijesna zlotvora gdje se k'o cedar krošnjat širi. 36 Prođoh, i gle - nema ga više; potražih ga i ne nađoh. $ŠIN 37 Promatraj čestita i gledaj neporočna: mirotvorac ima potomstvo. 38 A grešnici bit će svi iskorijenjeni, istrijebit će se zlikovačko sjeme. $TAU 39 Od Jahve dolazi spas pravednicima, on im je zaklon u vrijeme nevolje. 40 Jahve im pomaže, on ih izbavlja: on će ih izbaviti od zlotvora i spasiti, jer u njemu traže okrilje.

Romans 3:23

23 Svi su zaista sagriješili i potrebna im je slava Božja;

Ecclesiastes 7:21-22

21 I još jedno: nemoj se obazirati na govorkanje; čut ćeš možda da te sluga tvoj proklinjao; 22 a zna tvoje srce kako si i ti često druge proklinjao.

Topical data is from OpenBible.info, retrieved November 11, 2013, and licensed under a Creative Commons Attribution License.